VAD ÄR SANNINGEN OM PSYKIATRINS ECT-BEHANDLING?


Psykiatrin ger elchocker (ECT) till fler än någonsin!

Psykiatrin ger elchocker (ECT) till fler än någonsin!

SVERIGE ÄR BLAND DE VÄRSTA LÄNDERNA I VÄRLDEN med ca 50 000 elchocksbehandlingar per år till bla. barn, gravida, äldre och under tvång. Psykiatrin ökar nu antalet elchocker till barn via BUP. Detta trots alla vetenskapliga studier, anmälningar och vittnesmål på allvarliga skador och förstörda liv. Varför är psykiatrin i Sverige värst i världen?

SKAFFA DIG KUNSKAP!  1) En leg sjuksköterska med över 50 års erfarenhet i sjukvården, som förklarar varför psykiatrins elchocker är tortyr. 2) En känd amerikansk psykiatriker och läkare som förklarar vad ECT är och att det ger hjärnskador. Svårt att nonchalera. Svensk översättning 3) VARNING! Film: Sanningen om ECT!

Leg sjuksköterska: "Psykiatrins ECT-behandling är tortyr"

Leg sjuksköterska: "Psykiatrins ECT-behandling är tortyr"

Berömd amerikansk läkare: "ECT-behandlingen ger hjärnskador"

Berömd amerikansk läkare: "ECT-behandlingen ger hjärnskador"

Peter R. Breggin, MD: “Det är förfärligt att detta fortsätter. Varför fortsätter det? Naturligtvis slutar man klaga när man fått hjärnskakning om och om igen. Faktum är att i början blir man euforisk. Jag har läst sjukhusjournal efter sjukhusjournal där patienter får eufori efter hjärnskada. Läkarna säger att humöret höjs. Jag tycker det är ondskefullt att skada någons hjärna, göra dem dumma och vimmelkantiga och sedan skriva i journalen att humöret höjdes.” Filmad intervju med svensk översättning l VARNING! Film: Sanningen om psykiatrins ECT-behandling

VARFÖR DENNA HEMSIDA MOT ECT-BEHANDLINGEN?

VARFÖR DENNA HEMSIDA MOT ECT-BEHANDLINGEN?

Stures fru Anette dog efter psykiatrins ECT-behandlingarFoto Copyright (C) P4 Västernorrland, Ulla Öhman. Mer info nedan på sidan om Anette som dog efter elchocker.

Allt på denna sida är propaganda enligt psykiatrin

I deras värld är elchockerna en mirakelmetod som startar om hjärnan. Det finns ingen som helst risk för skador och alternativa behandlingar existerar överhuvudtaget inte. Ytterst destruktivt och bedrägligt.

Jag ber dig att titta efter själv och granska bevisen på denna sida noga.

MITT NAMN ÄR PETER LARSSON och jag har i många år engagerat mig mot psykiatrins elchocksbehandlingar. Det hela började när min egen farbror fick sitt liv förstört av ECT. Sedan dess har jag varit i kontakt med hundratals drabbade och deras anhöriga. Många har anmält sina skador till bla. Patientförsäkringen (LÖF) och flera har fått skadestånd.

Svårt att ta till sig dessa fakta

Dessa fakta på den här sidan kan vara oerhört svåra att ta till sig och förstå. Vilket är exakt vad psykiatrin vill – de har för mycket att förlora på att sanningen om ECT kommer ut. Tyvärr handlar det om makt och pengar. Men det finns tonvis med bevis och vittnesmål även för de mest fördomsfulla och ignoranta.

ECT, ECT-BEHANDLING, ELBEHANDLING, ELCHOCKSBEHANDLING, ELCHOCKER, ELEKTROKONVULSIV BEHANDLING är alla namn på en omstridd och kontroversiell psykiatrisk metod att med elchocker framkalla epileptiska anfall hos patienten. Resten av sjukvården förebygger, förhindrar och vårdar epilepsi pga. skaderisken. Hur kan psykiatrin få lov att fortsätta chocka fram dessa anfall hos patienterna?

VARNING! Dessa fakta är oerhört svåra att ta till sig!

Det är naturligtvis vansinne och ett allvarligt brott mot FN:s mänskliga rättigheter att psykiatrin i Sverige fortsätter att ge elchocker till b.la. barn, gravida, äldre och under tvång – och detta mer än någonsin – ca 50 000 st om året. Nu ökar de elchockerna till BARN via BUP enligt amerikansk modell. Varför granskas inte psykiatrin och sätts under lagen? Det finns andra länder som är betydligt mer restriktiva och en del elchockar inte alls.

Tusentals drabbade och deras anhöriga vittnar om minnesskador och förlorade kognitiva förmågor, vilket innebär förlorad utbildning, arbetslöshet, familjeproblem m.m – ett förlorat liv! Även dödsfall, epilepsi, tinnitus och tandskador förekommer efter ECT. Patientskadenämnden och Socialstyrelsen har erkänt att det finns risk för bestående skador.

Bedövning av grisar innan slakt

Urspunget till ECT är bedövning av grisar innan slakt. Psykiatriker såg detta och började elchocka patienter för att lugna ner dem. Bedrägligt namnbyte och försköning kan inte dölja det faktum att det är fortfarande samma elchocker som drabbar och förstör den känsliga tankeverksamheten.

Det ser betydligt bättre ut nuförtiden men själva elchocken är densamma som t.ex visas i filmen “Gökboet” med Jack Nicholson. Psykiatrin däremot hävdar bedrägligt att elchocken är mildare nuförtiden, vilket är en lögn.

Hur kan man känna sig “bättre” efter ECT?

Dessa elchocker kan tillfälligt blockera, bedöva, orsaka glömska och ge euforiska känslor. Patienten kan tillfälligt känna sig “bättre”. Detta kan bedrägligt tolkas som en hjälp, ett resultat. När chocken sedan släpper kommer problemen tillbaka och psykiatrin sätter in underhålls-ECT.

En del tar alkohol och droger för att få tillfällig lindring och hjälp, men kanske inget man skulle rekommendera i vården. Det är skillnad på att tillfälligt känna sig “bättre” och ett förändrat, förbättrat liv. Hjälpte elchockerna personen att sluta med psykofarmaka och avsluta den psykiatriska vården? Skapades konkreta förbättringar i IQ, familjelivet, arbetslivet och det sociala livet? Tvärtom sitter många fast för livet i psykiatrins våld, men kanske tillfälligt känner sig lite “bättre” efter att ha blivit bedövade av elchockerna och glömt sina problem. Det finns till och med de som blir beroende av ECT.

Det finns definitivt verklig hjälp även vid djupa depressioner. Kanske lite svårare och jobbigare men långsiktigt livsavgörande. Alltså verkligen väl värt att satsa på.

Har psykiatrin haft destruktiva metoder tidigare?

OBS! Psykiatrins tidigare destruktiva “mirakelbehandlingar” har nu begravts och fallit i glömska. Det var inte länge sedan de var i full användning: Snurrstolar, isbad, insulinchocker, hjärnoperationer, lobotomier, tvångssteriliseringar, bältningar (förekommer tragiskt nog fortfarande) – psykiatrin har definitivt förstört människor tidigare med sina “mirakelmetoder”.

Finns det då någon anledning att nu lita på psykiatrin vad det gäller elchocksbehandlingarna? Jag kommer aldrig, aldrig, aldrig att lita på någon som använt dessa tidigare destruktiva metoder och som nu dagligen elchockar barn, gravida, äldre och under tvång. Naturligtvis skall psykiatrins elchocksbehandlingar förbjudas. De kommer att gå samma väg som deras tidigare tortyrliknande “mirakelmetoder”. Förbudet bör komma snabbt för att undvika fler förstörda liv.

Hur kan psykiatrin fortsätta att ge elchocker trots allt?

Sanningen om ECT-behandlingen är oerhört svår att ta till sig. Den psykiatriska propagandan är oerhört stark och många litar på sin läkare. Vården erbjuder inte heller många alternativ vid dåligt mående. Det är psykiatrins fyra hundra (400) olika diagnoser, psykofarmaka eller ECT som gäller.

Elchockerna har bedrägligt förskönats så att de ser mycket bättre ut nuförtiden. Kortsiktigt kan patienten också bedövas, glömma och få eufuriska känslor – de tror då att de har blivit bättre vilket psykiatrin utnyttjar. Någon oberoende icke-psykiatrisk långsiktig undersökning över ECT-behandlingarnas verkningar finns inte.

Alla problem och skador efter ECT skyller psykiatrin på patientens mentala tillstånd. Skulle de erkänna att ECT ger skador vet de att det innebär stora skadeståndsanspråk från många drabbade och ytterligare förlorat anseende. Det är ju inte heller speciellt enkelt att erkänna detta när man gett 100 000-tals elchocker till bla. barn, gravida, äldre och under tvång.

Frågan du bör ställa dig

Frågan du bör ställa dig: Är de psykiatriska elchockerna verkligen en medmänsklig, kärleksfull, långsiktig hjälp, som går på djupet och hanterar de grundläggande problemen?

Du kan också fundera på om inte psykiatrin ärligt och korrekt bör informera patienten och anhöriga om alla risker innan de ger ECT-behandlingen? De känner väl till dessa men undanhåller dem. ECT är verkligen en bedräglig psykiatrisk “quick-fix”. Psykiatrin bör respektera de mänskliga rättigheterna för patienter och deras anhöriga. Det finns otaliga vittnesmål på hur ECT påtvingas med tjat och övertalningskampanjer, utan chans för dem att skaffa sig korrekt information och vara med och välja behandling.

Psykiatrins miljarder till alternativa behandlingar

De miljarder som går till psykiatrin skall satsas på alternativa behandlingar istället. De som mår dåligt behöver en kärleksfull, medmänsklig vård som går på djupet och hjälper långsiktigt.

Psykiatrins elchocksbehandlingar är en bedräglig “quick-fix” och inte en kärleksfull, medmänsklig behandling som går på djupet och ger långsiktig hjälp. Sök dig till alternativa behandlingar istället – de finns! Även vid djup depression, vilket psykiatrin föraktfullt förnekar.

Elchocker, ECT vill Peter Larsson förbjuda

Välkommen att ta kontakt!

// Peter :) l peterularsson(at)gmail.com I Facebook l www.elchocker.se

Peter Larsson, skribent, debattör och engagerad medmänniska vars egen farbror förstördes av psykiatrins elchocker, vilket startade mitt livslånga engagemang för att förbjuda psykiatrins elchocksbehandlingar. De första artiklarna skrev jag på 80-talet. Min röst kommer inte att tystna innan alla drabbade får upprättelse och skadestånd samt elchocksbehandlingarna förbjuds.

Medredaktör Newsvoice, medlem i Amnesty, Kommittén för Mänskliga Rättigheter och Röda Korset. Mångfaldigt publicerad ang ECT-behandlingar i t.ex: Newsvoice, Aftonbladet, Expressen, Göteborgsposten, Nyheter24, 2000-Talets Vetenskap, www.elchocker.se och Tidskrift för Homeopati. En av admins för grupper, som förespråkar alternativa icke-psykiatriska behandlingar, på Facebook med över 15 000 medlemmar.

Professorerna John Read och Richard Bentall: “Om vi tog en rationell, bevisbaserad inställning till kontroversen om ECT skulle den överges, liksom andra behandlingar har övergetts som en gång tycktes vara effektiva, t.ex. roterande stolar, överraskningsbad och lobotomier.”

Vi arbetar långsiktigt för att få ut sanningen om ECT – de drabbade skall få skadestånd och upprättelse!

Vem är jag? I Vad ligger bakom? I Varför denna hemsida? I

Skall uppdateras.

Peter Larsson, engagerad mot psykiatrins elchocker (ECT)
Du är en mänsklig ‘hero’ du har hjälp mig och många många fler att få känna upprättelse även om det är väldigt få som får ett skadestånd. Men att få hjälp att stå upp för sig själv och få berätta sin egen sanning räcker långt i sig. Tack snälla Peter för ditt engamang….!!! Delar självklart detta….. Love””
Läs mer – Vad ligger bakom mitt engagemang mot psykiatrins elchocker?

PATIENTSKADENÄMNDEN: ECT KAN GE BESTÅENDE MINNES-STÖRNINGAR:  “Under senare år har studier visat att ECT-behandling kan ge bestående minnesstörningar. Risken ökar med mängden behandlingar. Särskilt viktigt är det att vara uppmärksam på minnesstörningar hos unga personer. Nämnden finner det klarlagt att den bestående minnesstörning patienten har drabbats av är en följd av ECT-behandlingarna.” Läs mer här …

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION

Kvinna som får psykiatrins elchocker, ECT-behandlingarTyvärr är detta inte en lätt fråga att svara på, eftersom inte ens Socialstyrelsen vet. Inrapporteringen från Landstingen fungerar inte alltid och de elchocker som ges av sjuksköterskor, alltså ej av läkare, finns inte med i statistiken. Man kan tycka att Socialstyrelsen borde åtminstone veta hur många elchocker som ges per år.

Maila gärna Socialstyrelsen och fråga: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se. Be dem då om alla ECT inklusive givna av sjuksköterskor plus att de bekräftar att de har fått en korrekt inrapportering från Landstingen.

Det har beräknats att cirka 50 000 – 60 000 st elchocker ges per år av psykiatrin i Sverige till b.la. barn, gravida, äldre och under tvång.

Psykiatrin i Sverige är per capita bland de värsta i världen med att ge elchocker. Det finns länder som inte använder ECT alls och har förbud – andra använder det lite. En del har förbud mot t.ex. elchocker till barn eller tvångs-ECT.

– Titta efter SJÄLV – skaffa dig fakta om ECT!

“ECT” kommer från engelska ordet “electroconvulsive therapy”, “elektrokonvulsiv behandling” på svenska. “Konvulsiv” kommer från “konvulsion” som betyder ett anfall som ger kramp.

ECT-behandling, elchocksbehandling, elchocker, elbehandling eller electro-convulsive treatment (ECT) innebär att man sänder mellan 70 till 460 volt genom hjärnan, från tinning till tinning (bilateral ECT) eller från ena hjärnhalvans framsida till dess baksida (unilateral ECT). Detta orsakar kraftiga och långvariga kramper som vid ett epileptiskt anfall.

ECT-behandlingen är alltså en psykiatrisk metod för att framkalla epileptiska anfall hos patienten med hjälp av elchocker. Man bör notera att sjukvården i övrigt arbetar för att förhindra, lindra eller hantera epileptiska anfall pga skaderisken.

En del av medicinen, neurologin, strävar efter att förhindra epileptiska grand mal konvulsioner medan en annan del, psykiatrin, använder epileptiska grand mal konvulsioner som ‘behandling’. Är inte detta ett underligt etiskt dilemma?” Docent i neurologi, dr Robert Grimm

Oavsett namn – och att den idag ges på ett bättre sätt med muskelavslappnande och under narkos – så är det samma eller tom. värre elchock än tidigare som drabbar den känsliga tankeverksamheten hos patienten. Risken för bestående skador är stor.

Patienten kan bedövas och tillfälligt glömma sina problem som en följd av elchocken och även känna euforiska känslor. Detta tolkar psykiatrin som ett positivt resultat och att ECT fungerar. När chocken sedan släpper kommer alla problemen tillbaka och psykiatrin sätter in underhålls-ECT.

– Titta efter SJÄLV – skaffa dig fakta om ECT!

Vad är den enkla sanningen om psykiatrins elchocker?

Sverige värst i världen med elchocker

Psykiatrin i Sverige är bland de värsta i världen med att ge elchocksbehandlingar (ECT). Ca 50 000 st om året till bla. barn, gravida, äldre och under tvång. Elchockerna till barn ökas nu via BUP. Det finns förbud i andra länder och i vissa används ECT inte alls.

Bedövning av grisar innan slakt

Ursprunget till ECT-behandlingen är bedövning av grisar innan slakt, något som psykiatriker sedan började använda för att “lugna”, “bedöva” och göra patienterna mer “lätthanterliga”. De kunde lika gärna slagit eller drogat ner dem.

Psykiatrin skapar epileptiska anfall med elchocker

Genom elchocker framkallas epileptiska anfall hos patienten, medan resten av sjukvården vårdar och behandlar epilepsi pga skaderisken. Dessa elchocker kan bedöva, chocka samt orsaka glömska och euforiska känslor, vilket psykiatrin tolkar som ett resultat. När chocken sedan släpper kommer problemen tillbaka och psykiatrin sätter in underhålls-ECT.

Samma elchock som tidigare trots försköning

Psykiatrin tvingades byta namn bedrägligt till ECT-behandling eller elbehandling, och det ser definitivt bättre ut nuförtiden. Patienterna sövs ner och får muskelavslappnande för att inte krampa, skaka runt i sängen och få frakturer. Men – obs! det viktigaste – själva elchocken, som drabbar den känsliga tankeverksamheten är densamma eller värre. Många vittnar om förstörda liv efter ECT.

Mängder med bevis mot ECT

Det finns mängder med vittnesmål och anmälningar, som vittnar om omfattande skador efter ECT. Flera har fått skadestånd av Patientförsäkringen. Det finns även artiklar, vetenskapliga studier, filmer och andra bevis mot ECT. Många läkare och sjuksköterskor vänder sig mot elchockerna.
Både Socialstyrelsen och Patientnämnden har erkänt att det finns risk för bestående minnesskador efter ECT.

Bedräglig psykiatrisk quick-fix

Allt detta undanhåller psykiatrin bedrägligt från patienter och anhöriga innan de nonchalant fortsätter att ge ECT-behandlingar. Många kallar nu ECT för en bedräglig psykiatrisk quick-fix.

Titta efter själv! Skaffa dig korrekt information!

Ladda ner information här från en framstående amerikansk läkare:
http://www.media.elchocker.se/enkla-sanningen-ECT.pdf

Sanningen om ECT-behandlingarna måste ut!
Peter :) Medredaktör Newsvoice, medlem i Amnesty, Kommittén för Mänskliga Rättigheter och Röda Korset,

Skador från ECT?

Välkommen att höra av dig om du eller en anhörig har fått skador av ECT. Du får kostnadsfri hjälp att anmäla och överklaga. Kontakta mig här.

Vi arbetar långsiktigt för skadestånd och upprättelse för alla drabbade samt förbud mot psykiatrins elchocker.

– Titta efter SJÄLV – skaffa dig fakta om ECT!

BEVIS MOT ELCHOCKSBEHANDLINGARNA

BEVIS MOT ELCHOCKSBEHANDLINGARNA

Rättegångsseger mot tillverkare av ECT- och elchocks-apparater

Utrustning för elchocksbehandling, ECT. Foto: Soggybread. Licens: Public domain (CC-0), Wikimedia Commons

Sten Levander, rättspsykiatriker och professor i psykiatri, som tidigare spridit destruktiva lögner om elchocker (ECT), förlorar nu sin läkarlegitimation. Rättspsykiatriker och professor förlorar sin läkarlegitimation

Spred destruktiva lögner om ECT-behandlingarna

Lögnen om psykiatrins elchocker som skadat tusentals och förstört många liv:

“Man kan jämföra det med att trycka på ’reset-knappen’ på en dator för att göra en omstart, säger Sten Levander, professor i psykiatri, till Svenska dagbladet.”

Detta uttalande, som använts för att rättfärdiga tusentals elchocker till bla. barn, gravida, äldre och under tvång, spred denna professor i psykiatri bedrägligt via media för några år sedan. Sten Levander ljuger om elchocksbehandlingarna

Det låter som vi alla skulle behöva elchocksbehandlingar lite då och då. Vilken lögn och nonchalans mot alla som skadats och fått sin liv förstörda av ECT-behandlingar.

Har psykiatriker Levander gett elchocker till sig själv och sin familj? Till sina vänner och bekanta?

Förlorar nu sin läkarlegitimation

Tack vare misskötsel så förlorar denna psykiatriker nu sin läkarlegitimation: Sten Levander förlorar sin läkarlegitimation
Ingen lär längre tro på honom angående elchocksbehandlingar och att de skulle vara som en omstart av datorn. Vilken destruktiv lögn att sprida! Tydligen tillräckligt stor för att människor skall tro på det.

Det är svårt att föreställa sig att någon människa skulle kunna ljuga så.

2000-talets vetenskap informerar om psykiatrins elchocker (ECT)

I Sverige genomförs omkring 50 000 elchocker per år. Av dem som får elchockbehandling dör ungefär en person per 200 behandlade. Det är alltså ingen snäll behandling som det handlar om. I denna miniartikelserie ska vi titta på ECT-behandlingens rätta identitet. Vi kommer att titta på ECT-behandling av vuxna samt av barn och ungdomar, men vi ska även gå igenom den lagstiftning och de mänskliga rättigheter som förbjuder att kroppsliga ingrepp och medicinsk behandling sker mot patienternas uttryckliga vilja.

Läs mer – ECT-behandlingarna utförs på liv och död

Tack snälla du för din sida och din information. Tack vare de fick jag min sambo att säga nej till el och jag är så glad. Informationen vi fick på sjukhuset var bara en liten lapp som stod hur dom gjorde och att allt skulle bli bra igen. Jag kommer alltid säga nej till detta! Men tack snälla för den informationen”

VITTNESMÅL PÅ FÖRSTÖRDA LIV

VITTNESMÅL PÅ FÖRSTÖRDA LIV

Mamma Anki berättar modigt om hur hennes son fick svåra skador av ECT-behandlingar.

Fler drabbade av elchocker (ECT)

Stures fru Anette dog efter 15 st elchocker

Läs artiklarna och lyssna på radiointervjuerna där Sture berättar om hur hans fru blev överkörd av psykiatrin och påtvingad elchocker (ECT) trots att hon fruktade för sitt liv. Foto Copyright (C) 2014 – Sveriges Radio.

Läs intervjuerna med Sture där han berättar om sin frus upplevelser i psykiatrin.

Agneta dog på sjukhus efter elchocker, ECT

Deras mamma sökte hjälp hos psykiatrin och fick elchocksbehandlingar (ECT). Hon avled senare på sjukhuset och de anhöriga anmälde.

Foto Copyright (c) 2015 – Anhöriga och Sveriges Radio.
ECT skulle bota Agnetha – hon dog på sjukhuset.

Media - skador från elchocker. ECT-behandlingar

Vittnesmål på allvarliga skador

“Min öppenvårds-psykiatriker som inte haft med slutenvården att göra tror att min epilepsi (som jag fick i höstas o medicinerar mot 2 ggr per dag) har orsakats av all ECT. Min neurolog är av samma åsikt.”

“Jag vill anmäla att jag har blivit utsatt för allvarlig vårdskada av ECT-behandling, med bestående skador på närminnet, långtidsminnet och personlighets-förändring.”

Psykiatrin kan inte erkänna att ECT orsakar skada

“Psykiatrikerna kan inte få sig själva att erkänna att ECT orsakar skada, annat än om patienten skulle bli elchockad till döds på bordet och det samtidigt videoinspelades och observerades av en av Förenta Nationernas observationstrupper. Jag började studera forskningen om ECT och fann att den utförts av psykiatriker som har ECT som levebröd.” Narkosläkare Michael Chavin

RÅD OCH HJÄLP TILL DIG

RÅD OCH HJÄLP TILL DIG

Hur kan du må bättre utan elchocker (ECT)?
Tack Peter. Jag glömde tillägga att jag efter ett tag började jogga kortare sträckor och i slutet joggade jag hela vägen. Krafterna återvände.”
Läs mer – Hur kan du trots allt må bättre?

Stoppa psykiatrins elchocker (ECT)

Inte förrän jag hotade dem med en polisanmälan och även åkte till Handens sjukhus där ECT behandlingarna pågick och tog mig in på avdelningen och hämtade honom blev det ett stopp.”

Läs mer – Hur stoppar man ECT-behandlingar?

Skulle bara säga att det var en äran för mig att fick kontakt med dig. Du är sååååå underbar och godhjärtat person som vill hjälpa oss som är drabbade och blivit MISSHANDLAT i psykiatrin. Kommer att kontakta dig så fort kommer på fötter igen och orkar. Har bestämt mig att anmäla psykiatrin med din hjälp. Önskar dig en glad och trevlig midsommar.:)

Välkommen att kontakta mig för kostnadsfri hjälp!

Jag har stor erfarenhet av att hjälpa och stötta de som slår tillbaka och anmäler sin skador från ECT-behandlingar.

Har varit i kontakt med hundratals drabbade, deras anhöriga, myndigheter och media.

Du kan också ge ett anonymt vittnesmål. Allt sker steg för steg i din egen takt.

Alla anmälningar och vittnesmål betyder oerhört mycket för vårt arbete.

Elchocker, ECT vill Peter Larsson förbjuda

Du hjälper andra!

Sanningen om ECT-behandlingen måste ut så snabbt som möjligt!

Hälsn, Peter :)
Medredaktör Newsvoice, medlem i Amnesty, Kommittén för Mänskliga Rättigheter & Röda Korset.

Kostnadsfri hjälp att anmäla dina ECT-skador

Hjälp andra genom att slå tillbaka och anmäl! Vi arbetar långsiktigt för att alla drabbade skall få skadestånd och upprättelse samt att psykiatrins elchocker (ECT) skall förbjudas. Alla anmälningar, överklagningar och vittnesmål betyder oerhört mycket och publiceras 100% anonymt. Det finns ingen garanti för skadestånd och upprättelse. Du hjälper andra!

Fyll i formuläret här!

Har du fått ECT skador över 10 år sedan? Du kan hemskt gärna hjälpa andra med ett anonymt vittnesmål, men anmälningstiden har tyvärr gått ut.

Jag vill ha kostnadsfri hjälp att anmäla & överklaga ECT-skador.Jag vill lämna ett anonymt vittnesmål på skador från ECT.Jag vill ha info och råd för att stoppa pågående ECT.Jag vill ha information om ECT-behandlingarna.

När fick du, anhörig eller vän ECT?

Namn:

Vilket län bor du i?

E-post:

a) Vem har fått skador? Du, anhörig eller en vän?
b) Vilka större skador från ECT-behandlingarna?

Hur hittade du till denna sida?

Det är mycket värdefullt om du har anhöriga eller vänner som kan stötta dig i detta. Har du det?

Jag vill ha kostnadsfri, personlig hjälp och stöd av privatpersonen Peter Larsson, Ämnesredaktör Newsvoice, medlem i Amnesty, Kommittén för Mänskliga Rättigheter och Röda Korset. Peter har ett mångårigt engagemang mot ECT och har hjälpt hundratals att anmäla och överklaga. Flera har fått skadestånd från Patientförsäkringen, LÖF.

Ja, jag vill verkligen anmäla eller ge vittnesmål för att hjälpa andra och kommer att svara på emails och hålla dig informerad om vad som händer.


Du kan också maila mig direkt: peterularsson(at)gmail.com