—– Skaffa dig livsviktiga fakta om psykiatrins ECT-behandling!


Psykiatrin i Sverige är bland de värsta länderna i världen med cirka 40 000 elchocksbehandlingar (ECT) per år till bland annat barn, gravida, äldre och under tvång. På grund av alla anmälningar, vetenskapliga studier och protester så har användningen minskat från 60 000 st/år (2009). Själva elchocken i ECT-behandlingen är samma eller till och med värre än förut. Chocken, bedövningen, euforin och minnesskadorna kan göra att vissa tror att de har blivit bättre. 1) Skriv på uppropet mot elchocker till barn! 2) Protestera mot psykiatrins användning av elchocksbehandlingar. 3) Se filmen psykiatrin inte vill att du skall se: Terapi eller tortyr?

Inga bevis för att ECT fungerar mot depression – ny forskning

Det saknas också bevis för att det räddar liv eller förhindrar självmord, trots påståendet från vissa förespråkare av ECT att så är fallet – ett påstående som sedan används för att rättfärdiga risken för hjärnskador. Hjärnskador har avfärdats som fel term, men jag är inte säker på hur jag annars ska benämna rapporterad ihållande eller bestående minnesförlust för mellan 12% och 55% av patienterna. Ibland argumenterar man för att ‘modern’ ECT är säkrare än den var tidigare, och att minnesförlusten orsakas av depression snarare än elektricitet, men det saknas forskningsbevis för något av dessa påståenden.”

Inga bevis för att ECT fungerar mot depression – ny forskning
John Read, Professor i Klinisk psykologi, University of East London

Leg sjuksköterska: "Psykiatrins ECT-behandling är tortyr"

Berömd amerikansk läkare: "ECT-behandlingen ger hjärnskador"

Det är förfärligt att detta fortsätter. Varför fortsätter det? Naturligtvis slutar man klaga när man fått hjärnskakning om och om igen. Faktum är att i början blir man euforisk. Jag har läst sjukhusjournal efter sjukhusjournal där patienter får eufori efter hjärnskada. Läkarna säger att humöret höjs. Jag tycker det är ondskefullt att skada någons hjärna, göra dem dumma och vimmelkantiga och sedan skriva i journalen att humöret höjdes.”
Känd läkare och psykiatriker Peter R. Breggin Filmad intervju – svensk översättning l Filmen psykiatrin inte vill att du skall se: Terapi eller tortyr?

Fil Dr John Breeding: Det är uppenbart att ECT skadar hjärnan

Läkare, liksom byggbranschen, gör sitt bästa för att förhindra att människor skadas av elektriska stötar. Människor får antikonvulsiva läkemedel för att förhindra anfall, eftersom sådana anfall är kända för att skada hjärnan. Hjärnan arbetar normalt sett med spänningar som mäts i millivolt. Vid ECT ges dock elektriska stötar på hjärnan med i genomsnitt 150 till 400 volt. ECT framkallar grand mal-anfall, och det är uppenbart att ECT skadar hjärnan.”
Fil. Dr. John Breeding l Att elchocka barn: Varför det skall stoppas

Ordförande för Svenska Föreningen För Medicinsk Forskning: “Föreningen använder Din hemsida www.elchocker.se och Ditt övriga material som referens. Detta är den bästa vetenskapliga sammanställning som finns!”

Varför denna hemsida mot ECT-behandlingen?

Stures fru Anette dog efter psykiatrins ECT-behandlingarFoto Copyright (C) P4 Västernorrland, Ulla Öhman. Mer info nedan på sidan om Anette som dog efter elchocker.
Sanningen om psykiatrins elchocker (ECT) måste ut. Vi arbetar långsiktigt för att alla drabbade skall få upprättelse och skadestånd. Elchockerna, som bryter mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, skall i humanitetens namn förbjudas. Våldsmetoder kan aldrig i sanning hjälpa någon. Psykiatrins miljarder skall istället satsas på alternativa behandlingar. De som mår dåligt behöver en kärleksfull, medmänsklig vård som går på djupet och hjälper långsiktigt. Kärleksfulla, naturnära, näringsrika och lugna vilohem måste byggas upp. Medmänsklighet och rättigheter för de som mår dåligt.”

Allt på denna sida är propaganda enligt psykiatrin

I deras värld är elchockerna en mirakelmetod som startar om hjärnan. Det finns ingen som helst risk för skador och alternativa behandlingar existerar överhuvudtaget inte. Ytterst destruktivt och bedrägligt. Jag ber dig att titta efter själv och granska bevisen på denna sida noga. MITT NAMN ÄR PETER LARSSON och jag har i många år engagerat mig mot psykiatrins elchocksbehandlingar. Det hela började när min egen farbror fick sitt liv förstört av ECT. Sedan dess har jag varit i kontakt med hundratals drabbade och deras anhöriga. Många har anmält sina skador till bla. Patientförsäkringen (LÖF) och flera har fått skadestånd.

Svårt att ta till sig dessa fakta

Dessa fakta på den här sidan kan vara oerhört svåra att ta till sig och förstå. Vilket är exakt vad psykiatrin vill – de har för mycket att förlora på att sanningen om ECT kommer ut. Tyvärr handlar det om makt och pengar. Men det finns tonvis med bevis och vittnesmål även för de mest fördomsfulla och ignoranta. ECT, ECT-BEHANDLING, ELBEHANDLING, ELCHOCKSBEHANDLING, ELCHOCKER, ELEKTROKONVULSIV BEHANDLING är alla namn på en omstridd och kontroversiell psykiatrisk metod att med elchocker framkalla epileptiska anfall hos patienten. Resten av sjukvården förebygger, förhindrar och vårdar epilepsi pga. skaderisken. Hur kan psykiatrin få lov att fortsätta chocka fram dessa anfall hos patienterna?

– Varning! Dessa fakta är oerhört svåra att ta till sig!

Det är naturligtvis vansinne och ett allvarligt brott mot FN:s mänskliga rättigheter att psykiatrin i Sverige fortsätter att ge elchocker till b.la. barn, gravida, äldre och under tvång – och detta mer än någonsin – ca 50 000 st om året. Nu ökar de elchockerna till BARN via BUP enligt amerikansk modell. Varför granskas inte psykiatrin och sätts under lagen? Det finns andra länder som är betydligt mer restriktiva och en del elchockar inte alls. Tusentals drabbade och deras anhöriga vittnar om minnesskador och förlorade kognitiva förmågor, vilket innebär förlorad utbildning, arbetslöshet, familjeproblem m.m – ett förlorat liv! Även dödsfall, epilepsi, tinnitus och tandskador förekommer efter ECT. Patientskadenämnden och Socialstyrelsen har erkänt att det finns risk för bestående skador.

Bedövning av grisar innan slakt

Urspunget till ECT är bedövning av grisar innan slakt. Psykiatriker såg detta och började elchocka patienter för att lugna ner dem. Bedrägligt namnbyte och försköning kan inte dölja det faktum att det är fortfarande samma elchocker som drabbar och förstör den känsliga tankeverksamheten. Det ser betydligt bättre ut nuförtiden men själva elchocken är densamma som t.ex visas i filmen “Gökboet” med Jack Nicholson. Psykiatrin däremot hävdar bedrägligt att elchocken är mildare nuförtiden, vilket är en lögn.

Hur kan man känna sig “bättre” efter ECT?

Dessa elchocker kan tillfälligt blockera, bedöva, orsaka glömska och ge euforiska känslor. Patienten kan tillfälligt känna sig “bättre”. Detta kan bedrägligt tolkas som en hjälp, ett resultat. När chocken sedan släpper kommer problemen tillbaka och psykiatrin sätter in underhålls-ECT. En del tar alkohol och droger för att få tillfällig lindring och hjälp, men kanske inget man skulle rekommendera i vården. Det är skillnad på att tillfälligt känna sig “bättre” och ett förändrat, förbättrat liv. Hjälpte elchockerna personen att sluta med psykofarmaka och avsluta den psykiatriska vården? Skapades konkreta förbättringar i IQ, familjelivet, arbetslivet och det sociala livet? Tvärtom sitter många fast för livet i psykiatrins våld, men kanske tillfälligt känner sig lite “bättre” efter att ha blivit bedövade av elchockerna och glömt sina problem. Det finns till och med de som blir beroende av ECT. Det finns definitivt verklig hjälp även vid djupa depressioner. Kanske lite svårare och jobbigare men långsiktigt livsavgörande. Alltså verkligen väl värt att satsa på.

Har psykiatrin haft destruktiva metoder tidigare?

OBS! Psykiatrins tidigare destruktiva “mirakelbehandlingar” har nu begravts och fallit i glömska. Det var inte länge sedan de var i full användning: Snurrstolar, isbad, insulinchocker, hjärnoperationer, lobotomier, tvångssteriliseringar, bältningar (förekommer tragiskt nog fortfarande) – psykiatrin har definitivt förstört människor tidigare med sina “mirakelmetoder”. Finns det då någon anledning att nu lita på psykiatrin vad det gäller elchocksbehandlingarna? Jag kommer aldrig, aldrig, aldrig att lita på någon som använt dessa tidigare destruktiva metoder och som nu dagligen elchockar barn, gravida, äldre och under tvång. Naturligtvis skall psykiatrins elchocksbehandlingar förbjudas. De kommer att gå samma väg som deras tidigare tortyrliknande “mirakelmetoder”. Förbudet bör komma snabbt för att undvika fler förstörda liv.

Hur kan psykiatrin fortsätta att ge elchocker trots allt?

Sanningen om ECT-behandlingen är oerhört svår att ta till sig. Den psykiatriska propagandan är oerhört stark och många litar på sin läkare. Vården erbjuder inte heller många alternativ vid dåligt mående. Det är psykiatrins fyra hundra (400) olika diagnoser, psykofarmaka eller ECT som gäller. Elchockerna har bedrägligt förskönats så att de ser mycket bättre ut nuförtiden. Kortsiktigt kan patienten också bedövas, glömma och få eufuriska känslor – de tror då att de har blivit bättre vilket psykiatrin utnyttjar. Någon oberoende icke-psykiatrisk långsiktig undersökning över ECT-behandlingarnas verkningar finns inte. Alla problem och skador efter ECT skyller psykiatrin på patientens mentala tillstånd. Skulle de erkänna att ECT ger skador vet de att det innebär stora skadeståndsanspråk från många drabbade och ytterligare förlorat anseende. Det är ju inte heller speciellt enkelt att erkänna detta när man gett 100 000-tals elchocker till bla. barn, gravida, äldre och under tvång.

Frågan du bör ställa dig

Frågan du bör ställa dig: Är de psykiatriska elchockerna verkligen en medmänsklig, kärleksfull, långsiktig hjälp, som går på djupet och hanterar de grundläggande problemen? Du kan också fundera på om inte psykiatrin ärligt och korrekt bör informera patienten och anhöriga om alla risker innan de ger ECT-behandlingen? De känner väl till dessa men undanhåller dem. ECT är verkligen en bedräglig psykiatrisk “quick-fix”. Psykiatrin bör respektera de mänskliga rättigheterna för patienter och deras anhöriga. Det finns otaliga vittnesmål på hur ECT påtvingas med tjat och övertalningskampanjer, utan chans för dem att skaffa sig korrekt information och vara med och välja behandling.

Psykiatrins miljarder till alternativa behandlingar

De miljarder som går till psykiatrin skall satsas på alternativa behandlingar istället. De som mår dåligt behöver en kärleksfull, medmänsklig vård som går på djupet och hjälper långsiktigt. Psykiatrins elchocksbehandlingar är en bedräglig “quick-fix” och inte en kärleksfull, medmänsklig behandling som går på djupet och ger långsiktig hjälp. Sök dig till alternativa behandlingar istället – de finns! Även vid djup depression, vilket psykiatrin föraktfullt förnekar. Elchocker, ECT vill Peter Larsson förbjuda Välkommen att ta kontakt! // Peter :) l peterularsson(at)gmail.com I Facebook l www.elchocker.se Peter Larsson, skribent, debattör och engagerad medmänniska vars egen farbror förstördes av psykiatrins elchocker, vilket startade mitt livslånga engagemang för att förbjuda psykiatrins elchocksbehandlingar. De första artiklarna skrev jag på 80-talet. Min röst kommer inte att tystna innan alla drabbade får upprättelse och skadestånd samt elchocksbehandlingarna förbjuds. Medredaktör Newsvoice, medlem i Amnesty, Kommittén för Mänskliga Rättigheter och Röda Korset. Mångfaldigt publicerad ang ECT-behandlingar i t.ex: Newsvoice, Aftonbladet, Expressen, Göteborgsposten, Nyheter24, 2000-Talets Vetenskap, www.elchocker.se och Tidskrift för Homeopati. En av admins för grupper, som förespråkar alternativa icke-psykiatriska behandlingar, på Facebook med över 15 000 medlemmar. Professorerna John Read och Richard Bentall: “Om vi tog en rationell, bevisbaserad inställning till kontroversen om ECT skulle den överges, liksom andra behandlingar har övergetts som en gång tycktes vara effektiva, t.ex. roterande stolar, överraskningsbad och lobotomier.” Vi arbetar långsiktigt för att få ut sanningen om ECT – de drabbade skall få skadestånd och upprättelse! Vem är jag? I Vad ligger bakom? I Varför denna hemsida? I
Peter Larsson, engagerad mot psykiatrins elchocker (ECT)
Du är en mänsklig ‘hero’ du har hjälp mig och många många fler att få känna upprättelse även om det är väldigt få som får ett skadestånd. Men att få hjälp att stå upp för sig själv och få berätta sin egen sanning räcker långt i sig. Tack snälla Peter för ditt engamang….!!! Delar självklart detta….. Love””
Läs mer – Vad ligger bakom mitt engagemang mot psykiatrins elchocker?

PATIENTSKADENÄMNDEN: ECT KAN GE BESTÅENDE MINNES-STÖRNINGAR:  “Under senare år har studier visat att ECT-behandling kan ge bestående minnesstörningar. Risken ökar med mängden behandlingar. Särskilt viktigt är det att vara uppmärksam på minnesstörningar hos unga personer. Nämnden finner det klarlagt att den bestående minnesstörning patienten har drabbats av är en följd av ECT-behandlingarna.” Läs mer här …

Grundläggande information

Kvinna som får psykiatrins elchocker, ECT-behandlingarTyvärr är detta inte en lätt fråga att svara på, eftersom inte ens Socialstyrelsen vet. Inrapporteringen från Landstingen fungerar inte alltid och de elchocker som ges av sjuksköterskor, alltså ej av läkare, finns inte med i statistiken. Man kan tycka att Socialstyrelsen borde åtminstone veta hur många elchocker som ges per år.

Maila gärna Socialstyrelsen och fråga: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se. Be dem då om alla ECT inklusive givna av sjuksköterskor plus att de bekräftar att de har fått en korrekt inrapportering från Landstingen.

Det har beräknats att cirka 50 000 – 60 000 st elchocker ges per år av psykiatrin i Sverige till b.la. barn, gravida, äldre och under tvång. Psykiatrin i Sverige är per capita bland de värsta i världen med att ge elchocker. Det finns länder som inte använder ECT alls och har förbud – andra använder det lite. En del har förbud mot t.ex. tvångs-ECT.

– Titta efter själv – skaffa dig fakta om ECT!

“ECT” kommer från engelska ordet “electroconvulsive therapy”, “elektrokonvulsiv behandling” på svenska. “Konvulsiv” kommer från “konvulsion” som betyder ett anfall som ger kramp. ECT-behandling, elchocksbehandling, elchocker, elbehandling eller electro-convulsive treatment (ECT) innebär att man sänder mellan 70 till 460 volt genom hjärnan, från tinning till tinning (bilateral ECT) eller från ena hjärnhalvans framsida till dess baksida (unilateral ECT). Detta orsakar kraftiga och långvariga kramper som vid ett epileptiskt anfall. ECT-behandlingen är alltså en psykiatrisk metod för att framkalla epileptiska anfall hos patienten med hjälp av elchocker. Man bör notera att sjukvården i övrigt arbetar för att förhindra, lindra eller hantera epileptiska anfall pga skaderisken.
En del av medicinen, neurologin, strävar efter att förhindra epileptiska grand mal konvulsioner medan en annan del, psykiatrin, använder epileptiska grand mal konvulsioner som ‘behandling’. Är inte detta ett underligt etiskt dilemma?”Docent i neurologi, dr Robert Grimm
Speciellt må erinras om att svåra fall av epilepsi kan vara förenade med en fortskridande avtrubbning av tankeförmågan.” Doktor Gunnar Dahlberg
Oavsett namn – och att den idag ges på ett bättre sätt med muskelavslappnande och under narkos – så är det samma eller tom. värre elchock än tidigare som drabbar den känsliga tankeverksamheten hos patienten. Risken för bestående skador är stor. Patienten kan bedövas och tillfälligt glömma sina problem som en följd av elchocken och även känna euforiska känslor. Detta tolkar psykiatrin som ett positivt resultat och att ECT fungerar. När chocken sedan släpper kommer alla problemen tillbaka och psykiatrin sätter in underhålls-ECT.

– Titta efter SJÄLV – skaffa dig fakta om ECT!

Vad är den enkla sanningen om psykiatrins elchocker?

Sverige värst i världen med elchocker

Psykiatrin i Sverige är bland de värsta i världen med att ge elchocksbehandlingar (ECT). Ca 50 000 st om året till bla. barn, gravida, äldre och under tvång. Elchockerna till barn ökas nu via BUP. Det finns förbud i andra länder och i vissa används ECT inte alls.

Bedövning av grisar innan slakt

Ursprunget till ECT-behandlingen är bedövning av grisar innan slakt, något som psykiatriker sedan började använda för att “lugna”, “bedöva” och göra patienterna mer “lätthanterliga”. De kunde lika gärna slagit eller drogat ner dem.

Psykiatrin skapar epileptiska anfall med elchocker

Genom elchocker framkallas epileptiska anfall hos patienten, medan resten av sjukvården vårdar och behandlar epilepsi pga skaderisken. Dessa elchocker kan bedöva, chocka samt orsaka glömska och euforiska känslor, vilket psykiatrin tolkar som ett resultat. När chocken sedan släpper kommer problemen tillbaka och psykiatrin sätter in underhålls-ECT.

Samma elchock som tidigare trots försköning

Psykiatrin tvingades byta namn bedrägligt till ECT-behandling eller elbehandling, och det ser definitivt bättre ut nuförtiden. Patienterna sövs ner och får muskelavslappnande för att inte krampa, skaka runt i sängen och få frakturer. Men – obs! det viktigaste – själva elchocken, som drabbar den känsliga tankeverksamheten är densamma eller värre. Många vittnar om förstörda liv efter ECT.

Mängder med bevis mot ECT

Det finns mängder med vittnesmål och anmälningar, som vittnar om omfattande skador efter ECT. Flera har fått skadestånd av Patientförsäkringen. Det finns även artiklar, vetenskapliga studier, filmer och andra bevis mot ECT. Många läkare och sjuksköterskor vänder sig mot elchockerna. Både Socialstyrelsen och Patientnämnden har erkänt att det finns risk för bestående minnesskador efter ECT.

Bedräglig psykiatrisk quick-fix

Allt detta undanhåller psykiatrin bedrägligt från patienter och anhöriga innan de nonchalant fortsätter att ge ECT-behandlingar. Många kallar nu ECT för en bedräglig psykiatrisk quick-fix.

Titta efter själv! Skaffa dig korrekt information!

Ladda ner information här från en framstående amerikansk läkare: http://www.media.elchocker.se/enkla-sanningen-ECT.pdf Sanningen om ECT-behandlingarna måste ut! Peter :) Medredaktör Newsvoice, medlem i Amnesty, Kommittén för Mänskliga Rättigheter och Röda Korset,

Skador från ECT?

Välkommen att höra av dig om du eller en anhörig har fått skador av ECT. Du får kostnadsfri hjälp att anmäla och överklaga. Kontakta mig här. Vi arbetar långsiktigt för skadestånd och upprättelse för alla drabbade samt förbud mot psykiatrins elchocker.

– Titta efter SJÄLV – skaffa dig fakta om ECT!

Jag blev lite bättre efter första omgången ECT, men det dröjde inte länge innan jag blev dålig igen.”

Efter den tredje ECT-behandlingen kände jag lite eufori. Läkarna sa då att jag inte behövde mer ECT. Men ganska fort började jag må dåligt igen. Jag var konstant trött och panikångesten var värre än någonsin.”

Blev lovad att jag skulle bli som en ny människa efter ECT. Det var så positivt. Alla som hade gjort behandlingarna blev så mycket bättre. Till en början kände jag mig rätt bra. Jag blev bättre men trots detta fortsatte läkarna med mer ECT. Sedan gick det bara utför. Till slut kände jag till och med inte igen mina egna barn!”

Hej Peter! Tack för ditt svar, det var just det här jag misstänkte, att man blir sämre efter ett antal gånger!! Har även fått detta bekräftar genom min dotter som lärt känna en kille som jobbar inom psyket, hon har frågat honom i dag o fått ett liknande svar som du ger. Han sa att vi borde få bort min bror så fort som möjligt därifrån ! Så jag håller kontakt med dig! Hjärtligt tack så länge!”

Jag blev lovad att jag med största sannolikhet skulle bli helt frisk, vilket jag inte alls blev. Jag blev mer som en zombie och kunde inte uttrycka mina känslor. Eftersom jag inte kunde uttrycka mina känslor och eftersom jag glömt så mycket efter ECT, så trodde jag först att jag blivit bättre. Detta var inte fallet har jag insett nu.”

Noterar att dom som gillar ect oftast blir nöjda en kort stund läste om något eurofobskt tillstånd efter behandling kroppens nära döden upplevelse. Men det varar aldrig. En sak som retar mig är personal på sjukhusen som predikar hur ofarligt det är låt dom pröva själva överläkarna en behandling är det så ofarligt som dom säger såå”

Psykatriker och läkare: Hjärnskakning och eufori efter ECT

Jag har sett fantastiska, professionella människor, män och kvinnor, som inte längre kan fungera i sina yrken. Och jag är stolt över att kunna säga att jag var medicinsk expert i den allra första segern över felbehandling med elchocker för några år sedan. Det är förfärligt att detta fortsätter. Varför fortsätter det? Naturligtvis slutar man klaga när man fått hjärnskakning om och om igen. Faktum är att i början blir man euforisk. Jag har läst sjukhusjournal efter sjukhusjournal där patienter får eufori efter hjärnskada. Läkarna säger att humöret höjs. Jag tycker det är ondskefullt att skada någons hjärna, göra dem dumma och vimmelkantiga och sedan skriva i journalen att humöret höjdes.”
Peter Breggin, känd amerikansk läkare och psykiatriker

– Titta efter själv – skaffa dig fakta om ECT!

Vår dotter tog sitt liv efter att ha blivit behandlad med ECT, hon blev 17 år. Det var hemskt att se en helt underbar och livlig person som vår Elin först bli helt tom och känslokall och senare ta sitt liv. Med all info som vi har i dag så hade vi aldrig gått med på ECT-behandling.”

Inga bevis för att ECT förhindrar självmord

Professorerna John Read (University of Auckland – NZ) och Richard Bentall (University of Liverpool – UK) har precis lämnat in sin granskning av forskningslitteraturen – publicerades i förra månaden i den internationella vetenskapliga tidskriften ‘Epidemiologia e Psychiatria Sociale’.

“Översynen av alla relevanta studier över 60 år, visar bara mycket lite bevis för förbättring under behandlingsperioden och inga bevis för förbättring efteråt. Den fann heller inga bevis för att det förhindrar självmord.”
Vetenskaplig undersökning: ECT är ineffektiv och förhindrar ej självmord
The effectiveness of electroconvulsive therapy: A literature review

Få av dem som utsatts för riskerna för minnesförlust och den lilla, men avsevärda risken för dödsfall blir bättre ens kortsiktigt. Det finns inga bevis alls för att någon haft nytta av behandlingen efter behandlingstiden eller att den förhindrar självmord. De mycket kortsiktiga fördelar som vunnits av en liten minoritet kan inte motivera de betydande risker som alla ECT-patienter utsätts för.”

Att man fortsätter med ECT är ett tecken på att man misslyckats med att införa evidensbaserad medicin i psykiatrin. Detta misslyckande har inträffat inte bara i forskningens utformning och genomförande, men också i översättningen av forskningsresultat till klinisk verklighet. Det verkar som om det finns motstånd mot forskningsdata i ECT-samhället och kanske i psykiatrin i allmänhet.”
Professorerna John Read (University of Auckland – NZ)
Richard Bentall (University of Liverpool – UK)

Forskning visar att elektrokonvulsiv behandling (ECT) dödar och inte gör någon nytta för patienterna
The effectiveness of electroconvulsive therapy: A literature review

Min son finns inte längre – han tog sitt liv efter ECT-behandlingarna. Han kunde ha levt om man inte hade gett honom ECT under tvång och släppt ut honom när han var som sämst!”

ECT hindrar inte självmord men kan orsaka det

ECT är inte en sista utväg eftersom den inte fungerar och kan förstöra återhämtningen. ECT hindrar inte självmord men kan orsaka det. Kontrollerade kliniska prövningar visar att ECT inte gör mer nytta än bluff-ECT (narkos men inte någon chock). ECT avtrubbar känslolivet under hjärnskadans akuta skede i ca 4 veckor, varefter personen förblir deprimerad med den extra plågan av hjärnskadan. Omfattande bevis tyder på att ECT borde förbjudas. Eftersom ECT förstör förmågan att protestera blir all ECT snabbt ofrivilligt och är därför till sin natur kränkande och ett brott mot mänskliga rättigheter. Därför, när ECT redan har påbörjats, bör berörda anhöriga eller andra ingripa omedelbart för att stoppa det – om nödvändigt med en advokat.” Peter Breggin, känd amerikansk psykiatriker och läkare
125 st vetenskapliga artiklar och studier mot ECT

Min son mådde dåligt och blev till slut tvångsintagen i psykiatrin. Han fick elchocksbehandlingar som inte hjälpte honom. Precis när han sedan börjat få näsan över vattenytan så skrevs han ut med orden: ‘Det här är inget hotell’. Det gick några månader och han åkte in varje vecka och fick ECT-behandlingar. Men han mådde inte bättre, fick närminnesluckor. Familjen övertalade honom att lägga in sig igen. Det gjorde han, men skrev ut sig efter några dagar och tog sitt liv.”

Självklart ska självmord förhindras, men det finns andra vägar. Att vårdas inom slutenvården kan hjälpa, men det kan ta ett tag, upp till ett par månader. Det är kostsamt, och eftersom man vill komma undan billigt tar man till elchocker. Man mörkar biverkningarna, för elchocker kan hjälpa mot depressioner. Man skickar ju upp till 450 volt genom tinningarna, klart att det tar bort en depression om man blir så förvirrad att man glömmer bort precis allt.”
Sjuksköterska

– Titta efter själv – skaffa dig fakta om ECT!

Bevis mot elchockbehandlingarna

Ung tjej som får elchocker (ECT) av psykiatrin

ECT hindrar inte självmord men kan orsaka det

ECT är inte en sista utväg eftersom den inte fungerar och kan förstöra återhämtningen. ECT hindrar inte självmord men kan orsaka det. Kontrollerade kliniska prövningar visar att ECT inte gör mer nytta än bluff-ECT (narkos men inte någon chock). ECT avtrubbar känslolivet under hjärnskadans akuta skede i ca 4 veckor, varefter personen förblir deprimerad med den extra plågan av hjärnskadan. Omfattande bevis tyder på att ECT borde förbjudas. Eftersom ECT förstör förmågan att protestera blir all ECT snabbt ofrivilligt och är därför till sin natur kränkande och ett brott mot mänskliga rättigheter. Därför, när ECT redan har påbörjats, bör berörda anhöriga eller andra ingripa omedelbart för att stoppa det – om nödvändigt med en advokat.” Peter Breggin, känd amerikansk psykiatriker och läkare
125 st vetenskapliga artiklar och studier mot ECT

– Titta efter själv – skaffa dig fakta om ECT!

Det finns inga indikationer för användningen av ECT på minderåriga, och därmed bör detta förbjudas genom lagstiftning.” WHO, World Health Organization

Psykiatrin ger elchocker (ECT) till barn

Att ge elchocksbehandlingar till ett barn i stället för lämplig eller behövlig vård eller tillsyn på grund av begränsade budgetar och drastisk underbemanning är oacceptabelt.” UNICEF

Ta reda på mer om psykiatrins elchocker till barn!

APA, Amerikanska Psykiatriska föreningen: Att ha tillgång till en snabb och effektiv behandling, såsom ECT, är speciellt meningsfullt när det kommer till barn och ungdom”.

Professor i psykiatri, Sten Levander förlorar sin läkarlegitimation

Sten Levander, rättspsykiatriker och professor i psykiatri, som tidigare spridit destruktiva lögner om elchocker (ECT), förlorar nu sin läkarlegitimation. Rättspsykiatriker och professor förlorar sin läkarlegitimation

Spred destruktiva lögner om ECT-behandlingarna

Lögnen om psykiatrins elchocker som skadat tusentals och förstört många liv:

“Man kan jämföra det med att trycka på ’reset-knappen’ på en dator för att göra en omstart, säger Sten Levander, professor i psykiatri, till Svenska dagbladet.”

Detta uttalande, som använts för att rättfärdiga tusentals elchocker till bla. barn, gravida, äldre och under tvång, spred denna professor i psykiatri bedrägligt via media för några år sedan. Sten Levander ljuger om elchocksbehandlingarna

Det låter som vi alla skulle behöva elchocksbehandlingar lite då och då. Vilken lögn och nonchalans mot alla som skadats och fått sin liv förstörda av ECT-behandlingar.

Har psykiatriker Levander gett elchocker till sig själv och sin familj? Till sina vänner och bekanta?

Förlorar nu sin läkarlegitimation

Tack vare misskötsel så förlorar denna psykiatriker nu sin läkarlegitimation: Sten Levander förlorar sin läkarlegitimation. Ingen lär längre tro på honom angående elchocksbehandlingar och att de skulle vara som en omstart av datorn. Vilken destruktiv lögn att sprida! Tydligen tillräckligt stor för att människor skall tro på det.

– Titta efter själv – skaffa dig fakta om ECT!

2000-talets vetenskap informerar om psykiatrins elchocker (ECT)

I Sverige genomförs omkring 50 000 elchocker per år. Av dem som får elchockbehandling dör ungefär en person per 200 behandlade. Det är alltså ingen snäll behandling som det handlar om. I denna miniartikelserie ska vi titta på ECT-behandlingens rätta identitet. Vi kommer att titta på ECT-behandling av vuxna samt av barn och ungdomar, men vi ska även gå igenom den lagstiftning och de mänskliga rättigheter som förbjuder att kroppsliga ingrepp och medicinsk behandling sker mot patienternas uttryckliga vilja.

– Titta efter själv – skaffa dig fakta om ECT!

Tack snälla du för din sida och din information. Tack vare de fick jag min sambo att säga nej till el och jag är så glad. Informationen vi fick på sjukhuset var bara en liten lapp som stod hur dom gjorde och att allt skulle bli bra igen. Jag kommer alltid säga nej till detta! Men tack snälla för den informationen”

Vittnesmål på förstörda liv

Vår dotter tog sitt liv efter att ha blivit behandlad med ECT, hon blev 17 år. Det var hemskt att se en helt underbar och livlig person som vår dotter först bli helt tom och känslokall och senare ta sitt liv. Med all info som vi har i dag så hade vi aldrig gått med på ECT-behandling. Ansvarig läkare på BUP i Halmstad bestämde att vår dotter skulle få ECT, och hon fick 10 st behandlingar. Hon hade inget fritt val utan blev påtvingad ECT. Informationen vi fick som föräldrar var att ECT skulle rensa bort det negativa i henne. Vi fick ingen information om risken för bestående minnesskador.”

Fler drabbade av psykiatrins elchocker (ECT)

Stures fru Anette dog efter 15 st elchocker

Läs artiklarna och lyssna på radiointervjuerna där Sture berättar om hur hans fru blev överkörd av psykiatrin och påtvingad elchocker (ECT) trots att hon fruktade för sitt liv. Foto Copyright (C) 2014 – Sveriges Radio.

Läs intervjuerna med Sture där han berättar om sin frus upplevelser i psykiatrin.

På fredagen gav de min son en ECT-behandling mot hans vilja och släppte sedan ut honom utan att vi anhöriga fick veta det. Han hade ingen telefon och ingen planerad kontakt med någon från sjukhuset. Han blev bara hotad att han skulle infinna sig på måndagen för en ny ECT, annars skulle man hämta honom med polis! Då blev han så förtvivlad att han tog sitt liv. Vi anhöriga fick ingen information. Vi fick inget veta om ECT varken när de tvångsintog honom, eller när de släppte ut honom. Min son fick en broschyr som låg på hans bord. Men det var inte heller korrekt information i den.”

Fler drabbade av psykiatrins elchocker (ECT)

Jag vill härmed anmäla att min syster fick ett kraftigt epilepsianfall efter 10 st ECT-behandlingar och avled sedan. Hon gick in i en djup depression efter sin makes bortgång och efter att hennes son tagit livet av sig förra året i mars. Vi försökte hjälpa henne men till slut blev det psykiatrimottagningen där ville dom ge henne ECT-behandlingar för att hon skulle glömma. Vi anhöriga sa nej även min syster, men hon var ju inte omyndigförklarad så dom övertalade henne att det var det bästa för henne och helt ofarligt.”

Fler drabbade av psykiatrins elchocker (ECT)

Efter ECT-behandlingarna förändrades min dotters liv. Hon fick både fysiska och psykiska skador och hela hennes liv blev förstört. Hennes när- och långtidsminne är kraftigt skadat. Hon har även svårt med koncentrationen och har kraftig ångest och spasmer som en CP-skadad. Min dotter fick självmordstankar av ECT. Hon gjorde 13 st självmordsförsök – därefter påbörjades en neuropsyk. utredning. Då presterade hon som en förståndshandikappad.”

Min dotter gjorde 13 st självmordsförsök efter ECT

Fler drabbade av psykiatrins elchocker (ECT)

Skadestånd efter skador från psykiatrins elchocker (ECT)

– Elektrochocker presenterades som en sista utväg för mig. ‘Vi har försökt med alla slags mediciner,’ sa min läkare. Jag fick en broschyr om behandlingen och blev försäkrad om att ECT inte medförde någon fara och helt saknade långsiktiga effekter. Nu känner jag att jag blev lurad. Anledningen till att det inte fanns dokumenterade långsiktiga effekter var ju att det inte fanns någon forskning angående detta.”

Idag är Mette Ellingsdalen förklarad funktionshindrad till hundra procent. Hon har svårt att sova och lider av depression. Hon är vice ordförande i National Association, We Shall Overcome (WSO), en av de kritiska brukarorganisationerna i Norge. Hon är inte färdig med ECT-debatten, även om hon inte själv vill gå till domstol.”

Fler drabbade av psykiatrins elchocker (ECT)

Mirras dotter förstördes av psykiatrin och deras elchocker (ECT)

Vecka 4 startades ECT på 12 behandlingar trots allvarliga traumatiska huvudskador och övriga delar av kroppen som opererades med en stor mängd av strömförande metaller – passiva implantat. Efter 2-a elchocksbehandlingen sluttade hon prata, äta, dricka och på toppen av eländet började kissa på sig. Hon uppvisade ingen förbättring, blev undernärd, apatisk för att överleva fick hon näring genom dropp. Hon luktade mycket illa i 2 månader jag påpekade ofta till sjuksköterska men det hände inget inte ens urinprov blev tagna. Sedan blev det bara värre för varje ny behandling. I två månader var hon som en zombie. Nu är hon skadad för livet.”

Fler drabbade av psykiatrins elchocker (ECT)

pernille-ect-4

En av våra stora danska hjältinnor, Pernille Søndergård Frandsen, fick sitt liv förstört av psykiatrin och deras elchocksbehandlingar. Pernille blev förtidspensionerad pga hjärnskador. Hennes liv vändes upp och ner och hon kan inte längre lita på sin hjärna. Förlorade sig själv och sin historia.

Pernille accepterade inte detta utan slog tillbaka hårt mot psykiatrin: Gick ut i flera media, var i kontakt med en dansk läkare som är helt emot ECT och hade även kontakt med politiker. Nu har hon dessutom skrivit en bok! Vilken insats! Det är detta som gör Pernille till en av våra stora hjältinnor mot psykiatrins elchocksbehandlingar. Människor som henne gör det mycket svårt för psykiatrin att forsätta att ljuga och bedra patienter och anhöriga angående ECT-behandlingar.

Läs berättelsen om Pernille som fick sitt minne fullständigt förstört av elchocker, ECT. Efter besök hos psykiatrin blev hon snabbt satt på elchocksbehandlingar. Läkarna förnekar allt ansvar efteråt och skyller på henne.

Stort TACK till Pernille och många andra som gjort en stor insats för att hjälpa andra och få ut sanningen om ECT!

Fler drabbade av psykiatrins elchocker (ECT)

Media - skador från elchocker. ECT-behandlingar

Vittnesmål på allvarliga skador

“Min öppenvårds-psykiatriker som inte haft med slutenvården att göra tror att min epilepsi (som jag fick i höstas o medicinerar mot 2 ggr per dag) har orsakats av all ECT. Min neurolog är av samma åsikt.” “Jag vill anmäla att jag har blivit utsatt för allvarlig vårdskada av ECT-behandling, med bestående skador på närminnet, långtidsminnet och personlighets-förändring.”

Psykiatrin kan inte erkänna att ECT orsakar skada

“Psykiatrikerna kan inte få sig själva att erkänna att ECT orsakar skada, annat än om patienten skulle bli elchockad till döds på bordet och det samtidigt videoinspelades och observerades av en av Förenta Nationernas observationstrupper. Jag började studera forskningen om ECT och fann att den utförts av psykiatriker som har ECT som levebröd.” Narkosläkare Michael Chavin

Fler drabbade av psykiatrins elchocker (ECT)

Råd och hjälp till dig

Hur kan du må bättre utan elchocker (ECT)?
Tack Peter. Jag glömde tillägga att jag efter ett tag började jogga kortare sträckor och i slutet joggade jag hela vägen. Krafterna återvände.”
Läs mer – Hur kan du trots allt må bättre?

Stoppa psykiatrins elchocker (ECT)

Inte förrän jag hotade dem med en polisanmälan och även åkte till Handens sjukhus där ECT behandlingarna pågick och tog mig in på avdelningen och hämtade honom blev det ett stopp.”

Läs mer – Hur stoppar man ECT-behandlingar?

Skulle bara säga att det var en äran för mig att fick kontakt med dig. Du är sååååå underbar och godhjärtat person som vill hjälpa oss som är drabbade och blivit MISSHANDLAT i psykiatrin. Kommer att kontakta dig så fort kommer på fötter igen och orkar. Har bestämt mig att anmäla psykiatrin med din hjälp. Önskar dig en glad och trevlig midsommar.:)

Välkommen att kontakta mig för kostnadsfri hjälp!

Jag har stor erfarenhet av att hjälpa och stötta de som slår tillbaka och anmäler sin skador från ECT-behandlingar.

Har varit i kontakt med hundratals drabbade, deras anhöriga, myndigheter och media.

Du kan också ge ett anonymt vittnesmål. Allt sker steg för steg i din egen takt.

Alla anmälningar och vittnesmål betyder oerhört mycket för vårt arbete.

Elchocker, ECT vill Peter Larsson förbjuda

Du hjälper andra!

Sanningen om ECT-behandlingen måste ut så snabbt som möjligt!

Hälsn, Peter :)
Medredaktör Newsvoice, medlem i Amnesty, Kommittén för Mänskliga Rättigheter & Röda Korset.

  Hjälp andra genom att slå tillbaka och anmäl! Vi arbetar långsiktigt för att alla drabbade skall få skadestånd och upprättelse samt att psykiatrins elchocker (ECT) skall förbjudas. Alla anmälningar, överklagningar och vittnesmål betyder oerhört mycket och publiceras anonymt. Det finns ingen garanti för skadestånd och upprättelse. Du hjälper andra!

  Om du fick ECT-skador för över 10 år sedan, så kan du lämna ett anonymt vittnesmål för att hjälpa andra, men anmälningstiden har tyvärr gått ut.

  Fyll i formuläret här!

  Du kan också maila mig direkt: peterularsson(at)gmail.com

  Jag vill ha kostnadsfri hjälp att anmäla & överklaga ECT-skador.Jag vill lämna ett anonymt vittnesmål på skador från ECT.Jag vill ha info och råd för att stoppa pågående ECT.Jag vill ha information om ECT-behandlingarna.

  När fick du, anhörig eller vän ECT?

  Namn:

  Vilken kommun och län bor du i?

  E-post:

  a) Vem har fått skador? Du, anhörig eller en vän?
  b) Vilka större skador från ECT-behandlingarna?

  Hur hittade du till denna sida?

  Det är mycket värdefullt om du har anhöriga eller vänner som kan stötta dig i detta. Har du det?

  Jag vill ha kostnadsfri, personlig hjälp och stöd av privatpersonen Peter Larsson, Ämnesredaktör Newsvoice, medlem i Amnesty, Kommittén för Mänskliga Rättigheter och Röda Korset. Peter har ett mångårigt engagemang mot ECT och har hjälpt hundratals att anmäla och överklaga. Flera har fått skadestånd från Patientförsäkringen, LÖF.

  Ja, jag vill verkligen anmäla eller ge vittnesmål för att hjälpa andra och kommer att svara på emails och hålla dig informerad om vad som händer.


  Du kan också maila mig direkt: peterularsson(at)gmail.com