Psykiatrin ger elchocker, elbehandlingar (ECT) till fler än någonsin!


Ursprunget till ECT-behandlingen är bedövning av grisar innan slakt.

Ursprunget till ECT-behandlingen är bedövning av grisar innan slakt

Det är naturligtvis vansinne och ett allvarligt brott mot FN:s mänskliga rättigheter att psykiatrin fortsätter idag att ge elchocker till b.la. barn, gravida, äldre och under tvång – och detta mer än någonsin!

Detta i ett land som alltid framställt sig som ett föredöme och kämpe för de mänskliga rättigheterna. Varför granskas inte psykiatrin och sätts under lagen?

Psykiatrin har bedrägligt bytt namn på metoden och förskönat den. Själva elchocken, som drabbar den känsliga tankeverksamheten är dock densamma. ECT kan bedöva, chocka, blockera och ge eufori så att några tror att det fungerar. Detta utnyttjas smart av psykiatrin som kallar det en mirakelbehandling.

Vi arbetar långsiktigt för att alla drabbade skall få skadestånd och upprättelse samt att elchocksbehandlingarna skall förbjudas. Varför skall psykiatrin i Sverige vara värst i världen? Det finns andra länder som är betydligt mer restriktiva och en del elchockar inte alls.

Psykiatrins miljarder skall satsas på alternativa behandlingar istället.

Snurrstolar, isbad, insulinchocker, hjärnoperationer, lobotomi, tvångssteriliseringar, bältningar – psykiatrin har definitivt haft fel förut med sina ”mirakelmetoder” – elchocksbehandlingarna (ECT) kommer snart att läggas till samma lista.

Titta efter själv istället och skaffa dig mer fakta: Känd amerikansk läkare om ECT I Frågor och svar I Styrkan hos elchocken I Känner sig bättre efter ECT? I

Peter Larsson

Sanningen om ECT-behandlingen skall ut!

Peter Larsson, Facebook, medredaktör Newsvoice, medlem i Amnesty, Kommittén för Mänskliga Rättigheter & Röda Korset. Vem är jag? I Vad ligger bakom? I Varför denna hemsida? I

Ordförande för Svenska Föreningen för Medicinsk Forskning: ”Föreningen använder Din hemsida www.elchocker.se och Ditt övriga material som referens. Detta är den bästa vetenskapliga sammanställning som finns!”

BEVIS

Tyvärr är detta inte en lätt fråga att svara på, eftersom Socialstyrelsen inte vet. Rapporteringen från Landstingen fungerar inte alltid och de elchocker som ges av sjuksköterskor, alltså ej av läkare, finns inte med i statistiken. Man kan tycka att Socialstyrelsen borde åtminstone veta hur många elchocker som ges per år i Sverige som ett första steg. Maila dem gärna och fråga – se till att då ta upp ovanstående: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se.

Det har beräknats att cirka 50 000 – 60 000 st elchocker ges per år av psykiatrin i Sverige till b.la. barn, gravida, äldre och under tvång.

Psykiatrin i Sverige är per capita bland de värsta i världen med att ge elchocker. Det finns länder som inte använder ECT alls och har förbud – andra använder det lite. En del har förbud mot t.ex. elchocker till barn eller tvångs-ECT.

”ECT” kommer från engelska ordet ”electroconvulsive therapy”, ”elektrokonvulsiv behandling” på svenska. ”Konvulsiv” kommer från ”konvulsion” som betyder ett anfall som ger kramp.

ECT-behandling, elchocksbehandling, elchocker, elbehandling eller electro-convulsive treatment (ECT) innebär att man sänder mellan 70 till 460 volt genom hjärnan, från tinning till tinning (bilateral ECT) eller från ena hjärnhalvans framsida till dess baksida (unilateral ECT). Detta orsakar kraftiga och långvariga kramper som vid ett epileptiskt anfall.

ECT-behandlingen är alltså en psykiatrisk metod för att framkalla epileptiska anfall hos patienten med hjälp av elchocker. Man bör notera att sjukvården i övrigt arbetar för att förhindra, lindra eller hantera epileptiska anfall pga skaderisken.

En del av medicinen, neurologin, strävar efter att förhindra epileptiska grand mal konvulsioner medan en annan del, psykiatrin, använder epileptiska grand mal konvulsioner som ’behandling’. Är inte detta ett underligt etiskt dilemma?”
Docent i neurologi, dr Robert Grimm

Oavsett namn – och att den idag ges på ett bättre sätt med muskelavslappnande och under narkos – så är det samma eller tom. värre elchock än tidigare som drabbar den känsliga tankeverksamheten hos patienten. Risken för bestående skador är stor.

Patienten kan bedövas och tillfälligt glömma sina problem som en följd av elchocken och även känna euforiska känslor. Detta tolkar psykiatrin som ett positivt resultat och att ECT fungerar. När chocken sedan släpper kommer alla problemen tillbaka och psykiatrin sätter in underhålls-ECT.

Skall uppdateras.

Livsviktigt att ta reda på vad det egentligen är!

Kvinna som får psykiatrins elchocker, ECT-behandlingar

Elchocksbehandlingar – också kallade elchocker, elbehandling, elektrokonvulsiv behandling eller vanligast ECT-behandling – är en psykiatrisk metod för att med hjälp av elchocker framkalla epileptiska anfall hos patienten. Sjukvården behandlar och vårdar epilepsi för att undvika skadliga krampanfall.

ECT-behandling betyder Electro-Convulsive-Therapy, elektrokonvulsiv behandling. ”Konvulsiv” från ”konvulsion” – ett anfall som ger kramp.

70 till 460 volt skickas genom hjärnan, från tinning till tinning (bilateral ECT) eller från ena hjärnhalvans framsida till dess baksida (unilateral ECT).

Ursprunget är bedövning av grisar innan slakt – psykiatriker såg detta 1938 och tyckte det skulle användas för att lugna patienter.

Elchocksbehandlingen ser bedrägligt bättre ut nuförtiden men själva elchocken, som drabbar den känsliga tankeverksamheten är samma eller värre än tidigare. Elchocken är så stark att det krävs att patienten får muskelavslappnande och söves ner, för att undvika kramper och frakturer. Annars ser det ut som under filmen ”Gökboet” 1975 med Jack Nicholsson.

Tusentals drabbade och deras anhöriga vittnar om minnesskador och förlorade kognitiva förmågor, vilket innebär förlorad utbildning, arbetslöshet, familjeproblem m.m – ett förlorat liv! Även dödsfall, epilepsi, tinnitus och tandskador förekommer efter ECT. Många har anmält – flera har fått skadestånd från Patientförsäkringen (LÖF) och Socialstyrelsen har erkänt att det finns risk för bestående skador.

Chocken kan göra patienten bedövad, avstängd, glömsk och även euforisk – detta kan kännas som en tillfällig ”förbättring”, vilket psykiatrin utnyttjar kallar ECT för en mirakelmetod som startar om hjärnan. När chocken släpper kommer problemen tillbaka – då sätter psykiatrin in underhålls-ECT.

Psykiatrin i Sverige är bland de värsta i världen per capita med att ge elchocksbehandlingar till bla. barn, gravida, äldre och under tvång – ca 50 000 – 60 000 st om året (2009). Socialstyrelsen har inga exakta siffror eftersom de får inte in korrekt inrapportering. Det finns andra länder som inte använder ECT, eller gör det mycket lite.

Psykiatrik ökar nu antalet elchocker till barn via BUP enligt amerikansk modell.

Naturligtvis skall psykiatrins elchocksbehandlingar förbjudas. De kommer att gå samma väg som deras andra tortyrliknande ”mirakelmetoder”: isbad, insulinchocker, snurrstolar, hjärnoperationer, lobotomi, tvångssteriliseringar, bältningar (förekommer tragiskt nog fortfarande) mm. Förbudet bör komma snabbt för att undvika fler förstörda liv.

De miljarder som går till psykiatrin skall satsas på alternativa behandlingar istället. De som mår dåligt behöver en kärleksfull, medmänsklig vård som går på djupet och hjälper långsiktigt.

Mitt engagemang startade när min farbror blev förstörd av elchocksbehandlingar.

Peter Larsson debattör mot elchocker, ECT

Välkommen att kontakta mig!
Peter :)

Peter Larsson, Debattör och medredaktör för Newsvoice
Medlem i Amnesty, Kommittén för Mänskliga Rättigheter och Röda Korset

Vi arbetar långsiktigt för att alla drabbade skall få skadestånd och upprättelse.

Skall uppdateras.
Rättegångsseger mot tillverkare av ECT- och elchocks-apparater

Utrustning för elchocksbehandling, ECT. Foto: Soggybread. Licens: Public domain (CC-0), Wikimedia Commons

Skall uppdateras.

Skall uppdateras.

Skall uppdateras.

VITTNESMÅL

Skall uppdateras – Mamma Anki berättar modigt om hur hennes son fick skador av ECT-behandlingar.

Fler drabbade av elchocker (ECT)

Skall uppdateras.

Stures fru Anette dog efter 15 st elchocker

Läs artiklarna och lyssna på radiointervjuerna där Sture berättar om hur hans fru blev överkörd av psykiatrin och påtvingad elchocker (ECT) trots att hon fruktade för sitt liv. Foto Copyright (C) 2014 – Sveriges Radio.

Läs intervjuerna med Sture där han berättar om sin frus upplevelser i psykiatrin.

Agneta dog på sjukhus efter elchocker, ECT

Deras mamma sökte hjälp hos psykiatrin och fick elchocksbehandlingar (ECT). Hon avled senare på sjukhuset och de anhöriga anmälde.

Foto Copyright (c) 2015 – Anhöriga och Sveriges Radio.
ECT skulle bota Agnetha – hon dog på sjukhuset.

Media - skador från elchocker. ECT-behandlingar

Vittnesmål på allvarliga skador

”Min öppenvårds-psykiatriker som inte haft med slutenvården att göra tror att min epilepsi (som jag fick i höstas o medicinerar mot 2 ggr per dag) har orsakats av all ECT. Min neurolog är av samma åsikt.”

”Jag vill anmäla att jag har blivit utsatt för allvarlig vårdskada av ECT-behandling, med bestående skador på närminnet, långtidsminnet och personlighets-förändring.”

Psykiatrin kan inte erkänna att ECT orsakar skada

”Psykiatrikerna kan inte få sig själva att erkänna att ECT orsakar skada, annat än om patienten skulle bli elchockad till döds på bordet och det samtidigt videoinspelades och observerades av en av Förenta Nationernas observationstrupper. Jag började studera forskningen om ECT och fann att den utförts av psykiatriker som har ECT som levebröd.” Narkosläkare Michael Chavin

RÅD OCH HJÄLP TILL DIG

Skulle bara säga att det var en äran för mig att fick kontakt med dig. Du är sååååå underbar och godhjärtat person som vill hjälpa oss som är drabbade och blivit MISSHANDLAT i psykiatrin. Kommer att kontakta dig så fort kommer på fötter igen och orkar. Har bestämt mig att anmäla psykiatrin med din hjälp. Önskar dig en glad och trevlig midsommar.:)

Välkommen att kontakta mig för kostnadsfri hjälp!

Jag har stor erfarenhet av att hjälpa och stötta de som slår tillbaka och anmäler sin skador från ECT-behandlingar.

Har varit i kontakt med hundratals drabbade, deras anhöriga, myndigheter och media.

Du kan också ge ett anonymt vittnesmål. Allt sker steg för steg i din egen takt.

Alla anmälningar och vittnesmål betyder oerhört mycket för vårt arbete.

Elchocker, ECT vill Peter Larsson förbjuda

Du hjälper andra!

Sanningen om ECT-behandlingen måste ut så snabbt som möjligt!

Hälsn, Peter :)
Medredaktör Newsvoice, medlem i Amnesty, Kommittén för Mänskliga Rättigheter & Röda Korset.

Hjälp andra genom att slå tillbaka och anmäl!

Vi arbetar långsiktigt för att alla drabbade skall få skadestånd och upprättelse samt att psykiatrins elchocker skall förbjudas. Alla anmälningar, överklagningar och vittnesmål betyder oerhört mycket. Du hjälper andra!

Jag vill ha kostnadsfri hjälp att anmäla & överklaga ECT-skador.Jag vill lämna ett anonymt vittnesmål på skador från ECT.Jag vill ha info och råd för att stoppa pågående ECT.Jag vill ha information om ECT-behandlingarna.

Inget publiceras utan ditt fulla medgivande även om det är anonymt.

När fick du, anhörig eller vän ECT?

Namn:

E-post:

Vilka skador har du, anhörig eller en vän fått av ECT-behandlingar?

Hur hittade du till denna sida?

Du kan också maila mig direkt: peterularsson(at)gmail.com

Vetenskapliga bevis mot elchocker, ECT-behandling