VETENSKAPLIGA BEVIS MOT PSYKIATRINS ELCHOCKER (ECT)


”Psykiatrins ECT-behandling är tortyr” leg. sjuksköterska

OERHÖRT SVÅRT ATT TA TILL SIG – MEN LIVSVIKTIGT!

Ger psykiatrin fortfarande elchocker? Tyvärr är det så och detta mer än någonsin till bla. barn, gravida, äldre och under tvång. Ca 50 000 st elchocker per år gör psykiatrin i Sverige till bland de värsta i världen. Mer information om ECT-behandlingen.

Detta är oerhört svårt att ta till sig och förstå, vilket psykiatrin utnyttjar till fullo. Bedrägligt går de ut med att elchocks-behandlingen är en mild mirakelmetod som startar om hjärnan.

Finns det någon som kan läsa denna sida och hävda att ECT är en mirakelmetod?

Dessa tunga citat borde vara svårt att vifta bort även av de mest ignoranta.

Psykiatrin slår naturligtvis nonchalant ifrån sig och hävdar att allt detta bara är propaganda. Deras makt och ekonomi är hotad om de skulle erkänna att ECT ger skador.

Glöm de psykiatriska lögnerna och all propaganda – öppna ögonen och titta efter själv!

Peter Larsson engagerad mot psykiatrins elchocker (ECT)

Peter Larsson, Ämnesredaktör Newsvoice, medlem i Amnesty, Kommittén för Mänskliga Rättigheter och Röda Korset. Djupt engagerad mot psykiatrins elchocker sedan hans egen farbror blev förstörd. Mångfaldigt publicerad i t.ex: Newsvoice, Aftonbladet, Expressen, Göteborgsposten, Nyheter24, 2000-Talets Vetenskap, elchocker.se och Tidskrift för Homeopati. Välkommen att kontakta mig.

Vi kan hjälpa dig med att behandla din hysteriska kärring med något som kallas ECT. Det gör att hon blir lugn och foglig och du får en god hustru med dig dig hem från sjukhuset”. Professorn i psykiatri Torsten Sjögen till en bekymrad man vars hustru var intagen på Lillhagens mentalsjuhus 1952. (Källa: Det gamla Göteborg, 1979)”

”ECT-behandlingarna ger hjärnskador” Känd amerikansk psykiatriker och läkare

Peter R. Breggin, MD: ”Elchocksbehandling (ECT) innebär att elektroder placeras på båda sidor av huvudet (bilateral ECT) vilket orsakar ett större krampanfall. Detta är betydligt starkare och mer skadligt och farligt än ett vanligt spontant anfall, som personer med epilepsi har. Faktum är att krampanfallen är så kraftfulla att saker händer som inte händer epileptiker. Man får hjärnskador, celldöd och små blödningar i hjärnan.” 

Se hela översättningen av filmen! l Varning! Filmen som psykiatrin inte vill att du skall se: Sanningen om ECT

Inga bevis för att ECT fungerar mot depression – ny forskning

”Det saknas också bevis för att det räddar liv eller förhindrar självmord, trots påståendet från vissa förespråkare av ECT att så är fallet – ett påstående som sedan används för att rättfärdiga risken för hjärnskador. Hjärnskador har avfärdats som fel term, men jag är inte säker på hur jag annars ska benämna rapporterad ihållande eller bestående minnesförlust för mellan 12% och 55% av patienterna. Ibland argumenterar man för att ’modern’ ECT är säkrare än den var tidigare, och att minnesförlusten orsakas av depression snarare än elektricitet, men det saknas forskningsbevis för något av dessa påståenden.”

Inga bevis för att ECT fungerar mot depression – ny forskning
John Read, Professor i Klinisk psykologi, University of East London

PSYKIATRIN BRYTER MOT FN:s DIREKTIV MOT TVÅNGS-ECT

Påtvingad behandling – som innefattar medicinering och elchocksbehandling under tvång, såväl som intagning på sluten avdelning och segregation – skall inte längre användas.” Förenta Nationernas överkommissionär för mänskliga rättigheter: Mr Zeid Ra’as Al Hussein

Om en kvinna kom till akutmottagningen efter en oavsiktlig elchock, kanske efter en kortslutning i köket, skulle hon behandlas som en allvarligt skadad patient. Om hon hade de symptom som är vanliga efter ECT skulle hon läggas in på intensiven för observation. Men psykiater fortsätter att orsaka samma skada, flera gånger i veckan, som ett sätt att förbättra psykisk hälsa. ECT borde förbjudas” J, RSMH (Riksförbundet Social & Mental Hälsa)

Irland förbjuder elchocker under tvång

Patienter kommer inte längre att tvingas genomgå elchocksbehandlingar på Irland. Statssekreteraren med ansvar för mental hälsa, Kathleen Lynch, har ingripit och kommer att ändra lagtexten. Detta innebär slutet på tvångs-ECT på Ireland. l Elchocker under tvång förbjuds på Irland – när följer Sverige efter? l Regeringen planerar att sluta med ECT-behandlingar

Tvångsbehandling – med exempelvis ECT – bidrar till att människor upplever psykiatrin som något skrämmande och motverkar människors motivation att frivilligt söka vård. ECT är också en behandling som, inte helt sällan, tycks kunna ge allvarliga och bestående negativa biverkningar. Principiellt anser RSMH att ECT inte ska kunna ges som tvångsbehandling. Idag upplever brukare och anhöriga att man på vissa psykiatriska verksamheter försöker tvinga patienten att ta emot ECT oavsett om man vårdas under tvång eller frivilligt.” RSMH (Riksförbundet Social & Mental Hälsa) om tvångs-elchocker l Elbehandling vid psykisk ohälsa

Jag har haft möjligheten att ha en föreläsning om psykisk ohälsa och om ECT behandlingar på skolan i samband med kurserna Psykologi & psykiatri. Min berättelse gjorde ett stort intryck hos eleverna och lärarna. Jag håller inte tyst om felbehandlingen jag har varit med om.”

UNICEF & WHO: Fördömer elchocker till barn

Psykiatrin i Sverige ökar nu antalet elchocker till barn via BUP enligt amerikansk modell. APA, den Amerikanska Psykiatriska föreningen säger så här: ”Att ha tillgång till en snabb och effektiv behandling, såsom ECT, är speciellt meningsfullt när det kommer till barn och ungdom”. Detta är ett brott mot direktiv från WHO och UNICEF.

Det finns inga indikationer för användningen av ECT på minderåriga, och därmed bör detta förbjudas genom lagstiftning.” WHO, World Health Organization

Att ge elchocksbehandlingar till ett barn i stället för lämplig eller behövlig vård eller tillsyn på grund av begränsade budgetar och drastisk underbemanning är oacceptabelt.” UNICEF

Hej, onekligen ett allvarligt problem. Sverige borde inte agera i strid med WHO. Jag har ofta hänvisat till WHO i mina motioner. Jag lämnar riksdagen efter detta val så jag kan tyvärr inte motionera i frågan. Men jag kan försöka övertyga andra att motionera.” Svensk Riksdagsledamot

UNICEF tycker jag har en bra ståndpunkt ifrågan. Ställde samma fråga till verksamhetschefen på sjukhuset om det var ett sätt att snabbt beta av deras patienter för jag anser inte att det är en långiktig lösning på ett problem att slå ihjäl det med elström för att det senare om några månader ploppa upp igen.. Förälder

Några av alla drabbade

Jag har berättat om mina skador från ECT för tomma öron och ointresserade läkare. Jag har varit hos en neurolog som tagit prover och sa sedan att jag har en kraftigt hjärnskada med teknik som en 3-åring. Inte roligt att höra.”

Min öppenvårds-psykiatriker som inte haft med slutenvården att göra tror att min epilepsi (som jag fick i höstas o medicinerar mot 2 ggr per dag) har orsakats av all ECT. Min neurolog är av samma åsikt.”

2008 fick min svärmor elchock mot depressionen och ångest som ledde till att hon blev väldigt uppåt under en period och med tiden fick hon kraftiga minnes luckor och depressionen kom tillbaka och då fick hon ny etc behandling som ledde till självmord idag”

Med hänsyn till ECT-behandlingarnas utformning bedömer emellertid nämnden att dessa med övervägande sannolikhet har orsakat patientens närminnesstörning.” Patientskadenämnden

Läkaren sa också att hon skulle aldrig fått ECT och antidepressiva eller legat inlåst psykiatrin. ECT förstört hennes hjärna. Han tyckte jättebra jag har anmält. Han hört sjukhus som gör ECT tjäna jätte bra pengar på varje patient de gör. Det borde förbjudas ECT”

Jag vet inte om det är för att jag ar socionom men jag anser att man skall utreda vad det är som orsakat att människor mår dåligt och få bort dessa orsaker. Inte riskera att förstöra dem för livet genom att manipulera hjärnan. Man kan inte få bort orsaken till symtomen genom ECT. Problemen i omgivningen som orsakar ohälsan finns kvar och förvärras om de också tappar minnet.” Socionom

Landstinget fick betala miljonskadestånd efter bla. ECT-skador
Läkare fick sitt eget liv förstört av elchocksbehandlingar l Film på Youtube l Tv-helse.se l
Vittnesmål på skador från ECT

Landstinget fick betala miljonskadestånd efter ECT-skador

Hon har fortfarande minnesstörningar och kan inte arbeta. Före behandlingen hade hon ett kvalificerat arbete och hade inte haft några som helst kognitiva problem”, säger advokaten.

Landstinget betalar miljonskadestånd efter ECT-skador

Läkarintyg på skador från ECT

…, behandling med ECT. Därefter uttalad påverkan på kognitiv funktion.” Läkarintyg Försäkringskassan

IVO har uppmärksammat att läkaren i sitt yttrande konstaterat att patienten efter ECT-behandlingen lider av nedsatt arbetsminne, närminne och koncentrationssvårigheter.” Beslut från IVO, Inspektionen för vård och omsorg

Sedan tidigare nedsatt kognitivförmåga efter tidigare ECT behandling och nu har den mer försämrats. Nedsatt energinivå. Svårt att fokusera på arbetsuppgifter. Svårt att hantera stress.” Läkarintyg

Några månader senare skriver en annan läkare: … kvinna som inte fått någon behandling för sina symptom egentligen och som blivit kraftigt försämrad efter en lång ECT-serie.” Journal

Italiens hälsoministern förbjuder elchocker

På Sicilien har nu elchocksbehandlingarna förbjudits av medmänskliga och humanitära skäl.
ECT, elchocksbehandlingarna förbjuds på Sicilien.

Permanenta skador från ECT i Norge – skadestånd utbetalat

– Elektrochocker presenterades som en sista utväg för mig. ”Vi har försökt med alla slags mediciner,” sa min läkare. Jag fick en broschyr om behandlingen och blev försäkrad om att ECT inte medförde någon fara och helt saknade långsiktiga effekter. Nu känner jag att jag blev lurad. Anledningen till att det inte fanns dokumenterade långsiktiga effekter var ju att det inte fanns någon forskning angående detta.”

Idag är Mette Ellingsdalen förklarad funktionshindrad till hundra procent. Hon har svårt att sova och lider av depression. Hon är vice ordförande i National Association, We Shall Overcome (WSO), en av de kritiska brukarorganisationerna i Norge. Hon är inte färdig med ECT-debatten, även om hon inte själv vill gå till domstol.”

– Be om mer tid innan du säger ja till behandlingen! Och engagera andra personer i bedömningen, antingen familj, släktingar, vänner eller din psykolog, åtminstone någon utanför sjukhuset. Alternativt kan du ringa en organisation och få flera åsikter innan du gör ditt val. Tro inte på psykiatriker som säger att det inte finns några andra utvägar.”
Mette Ellingsdalen och hennes skador från ECT.

Patientskadenämnden: ECT kan ge bestående minnesstörningar

Under senare år har studier visat att ECT-behandling kan ge bestående minnesstörningar. Risken ökar med mängden behandlingar. Särskilt viktigt är det att vara uppmärksam på minnesstörningar hos unga personer. Nämnden finner det klarlagt att den bestående minnesstörning patienten har drabbats av är en följd av ECT-behandlingarna.” ECT kan ge bestående minnesstörningar.

Psykiatriker Sackeim, ledande expert, erkänner ECT-skador

”År 2007 publicerade Sackeim och hans kollegor ( i tidskriften Neuropsychopharmacology) resultaten av en studie som följt tvåhundrafemtio ECT patienter i New York Citys sjukhus. Studien fann att den vanligaste typen av ECT, (bilaterala) faktiskt orsakar permanent minnesförlust. Studien visar att patienter uttryckt långvariga klagomål kring minnesförlust samt uppvisat psykisk försämring, i synnerhet kvinnor och äldre patienter.”
Harold A. Sackeim

”Efter tjugofem år och miljontals dollar av federala medel avsedda för forskning av de negativa kognitiva effekterna av ECT – tjugofem år då inte en enda långsiktig uppföljningsstudie någonsin publicerades – har nu den självutnämnde ”världsexperten” på ECT Harold Sackeim ändrat sin synpunkt, han erkänner numera att ECT rutinmässigt orsakar bestående minnesförlust och brister i kognitiva förmågor. Hans nya studie – den första som publicerats där han följt patienter så länge som sex månader och den enda av hans studier där kontroll användes – validerar en generation av patientrapporter om permanent iatrogent (som orsakats av läkarvård eller sjukvård övers. anm) funktionshinder, och motbevisar Sackeim´s tidigare publicerade påstående att dessa rapporter helt enkelt var symptom på psykisk sjukdom. Övriga rön: det finns inga belägg för att ECT ökar intelligens, som Sackeim tidigare har påstått, och att kvinnor är mycket mer benägna än män att uppleva svår permanent minnesförlust.”
ECT-expert, psykiatriker Sackeim erkänner svåra permanta minnesförluster

Professor: Det finns inga bevis för att ECT fungerar

Jag har varit medförfattare till fyra granskningar av ECT-forskningen, senast förra året. Det finns bara tio studier om depression, i vilka man jämför ECT och placebo; placebo betyder att den allmänna bedövningen ges men den elektriska chocken hålls tillbaka. I fem av de tio studierna fann man ingen skillnad mellan de två grupperna. I de andra fem hittade man en tillfällig höjning av humöret under behandlingsperioden bland ungefär en tredjedel av patienterna jämfört med placebo. I en av dessa fem fann man att denna tillfälliga förbättring endast uppfattades av psykiatrikerna men inte av sjuksköterskorna eller patienterna. På grundval av dessa tillfälliga framsteg för en minoritet av patienter hävdas det, i de flesta granskningar och meta-analyser, att ”ECT ÄR EFFEKTIVT”. Men i ingen av dem har man någonsin identifierat en enda studie, i vilken man hittade någon skillnad mellan ECT och placebo efter behandlingsperiodens slut. Efter att ha letat efter det under 80 år finns det inga bevis som stödjer tron att ECT har fördelar som varar.” Professor John Read
Intervju med Professor John Read och en ECT-skadad läkare

Docent i neurologi: Psykiatrin skapar skadliga epileptiska anfall

En del av medicinen, neurologin, strävar efter att förhindra epileptiska grand mal konvulsioner medan en annan del, psykiatrin, använder epileptiska grand mal konvulsioner som ’behandling’. Är inte detta ett underligt etiskt dilemma?” Docent i neurologi Dr Robert Grimm.

Professorer: ECT-behandlingen bör också överges

Om vi tog en rationell, bevisbaserad inställning till kontroversen om ECT skulle den överges, liksom andra behandlingar har övergetts som en gång tycktes vara effektiva, t.ex. roterande stolar, överraskningsbad och lobotomier.”

Resultaten av denna översyn visar att kampanjer av ECT mottagare över hela världen för att förbjuda ECT, stöds av att det saknas vetenskapliga bevis för att den är säkert eller effektivt. Säkerligen är farhågorna om ECT-orsakad minnesförlust, så ofta avfärdad som ’subjektiv minnesförlust’ av ECT förespråkare, faktiskt välgrundade enligt forskningen.” Professorerna John Read (University of Auckland – NZ) och Richard Bentall (University of Liverpool – UK).
Vetenskapliga bevis saknas för ECT

Vetenskaplig studie – bevis saknas för ECT

Psykiatrisk överläkare: Patienten hängde sig efter ECT

När jag kom till Sverige var en av mina första erfarenheter (som praktikant) en ung flicka som dog efter avslutad ECT-behandling på utskrivningsdagen. Jag protesterade och fick höra stark kritik. Patienten hade emotionell instabil personlighet och självmordbenägenhet, vilket är absoluta kontraindikationer i Europa. Hon var överviktig med högt blodtryck, som gjorde ECT direkt livsfarligt för henne. Under ECT- behandlingen blödde hon i hjärnan, blev helt desorienterad och mådde mesta dels mycket dåligt. Trots allt valde psykiatriker, anestetist och sjuksköterskor att fortsätta ECT upp till 12. Nej! Patienten blev inte bättre, trots ökade mängder av elchocker. Hon blev sämre. Efter avslutad ECT-behandling kom utskrivningen. Patienten (19 år) åkte raka vägen hem och hängde sig. Patienten, föräldrarna och jag själv hade bett ’behandlarna’ att sluta med ECT och behandla henne för hennes problem. (Hon hade en krisreaktion huvudsakligen). Men alla andra tyckte att familjens och patientens invändningar var ’löjliga, hysteriska mm’.” Jag är överläkare i psykiatri sedan nästan 30 år, aktiv i flera länder och sedan 10 år i Sverige. Psykiatrisk överläkare sedan 30 år om ECT-behandlingarna.

En kritisk granskning av Socialstyrelsens agerande

Risk finns för permanenta minnesskador efter ECT

”I november 2009 framkom det att Socialstyrelsen under lång tid tillåtit psykiatriker att ge felaktig information till patienter om de skador som kan uppstå till följd av ECT. Patienter fick inte veta att de kunde få omfattande och permanenta minnesskador av ECT, utan fick i stället information att ’i forskning har man inte kunnat visa kvarstående minnesstörning’. Det framkom att trots alla påstående om ’en effektiv och säker behandling’ hade inte Socialstyrelsen ens den mest elementära kunskap om verksamheten – som hur många ECT-behandlingar som gavs i Sverige under ett år. Myndigheten fick också motvilligt bekräfta att det inte fanns någon nationell uppföljning och sammanställning av effekter och skadeverkningar av ECT.”

”Till med de största förespråkarna i det amerikanska psykiatrikerförbundet (APA) har sedan länge (2001) erkänt att ECT ’kan ge långvarig eller permanent minnesförlust’ (’can result in persistent or permanent memory loss’)”
Socialstyrelsen och den katastrofala icke-rapporteringen av elchocker

En kritisk granskning av Socialstyrelsens agerande

Känd läkare: Seger i mål mot tillverkare av ECT-apparater

Ett stort och efterlängtat rättsfall rörande elchocksbehandling, blev just avgjort under rättegångsdagens eftermiddag, vilket var till belåtenhet för de skadade ECT-patienterna och DK Law Group, LLP genom rättegångsadvokat David M. Karen i Kalifornien. Medan ersättningsbeloppet förblir konfidentiellt, är jag som expert i fallet glad att kunna rapportera att detta mål är avgjort och är en betydande seger. Den säkrade bevisningen har banat väg för flera mål mot ECT-tillverkare, som är på väg!” Med Dr Peter Breggin.
Seger i mål mot tillverkare av ECT-apparater.

APA: Risk för permanenta minnesförluster

Till och med de största förespråkarna för ECT i det amerikanska psykiatrikerförbundet (APA) har sedan länge (2001) erkänt att ECT ”kan ge långvarig eller permanent minnesförlust” (”can result in persistent or permanent memory loss”). [1] En i British Medical Journal (BMJ) publicerad systematisk översyn av de studier i vilka man intervjuat patienter om deras minnesskador, fann att graden av rapporterad ”långvarig eller permanent minnesförlust” varierade mellan 29 % och 55 %. [2] I tillägg till det, publicerade den kanske mest kända ECT-förespråkaren Sackeim år 2007 en stor studie, i vilken han kom fram till att ECT kan framkalla permanent minnesförlust och brister i kognitiva förmågor (tankeförmåga). Det var – otroligt nog, efter alla år – den första studie i vilken man följt patienter i över sex månader, och där man använt en kontrollgrupp. [3] Sackeims studie bekräftade de många och mångåriga patientrapporterna om permanenta minnesförluster från ECT.

[1] American Psychiatric Association (2001). The Practice of ECT, A Task Force Report, 2nd ed. APA: Washington, DC.
[2] Diana Rose, Pete Fleischmann, Til Wykes, Morven Leese and Jonathan Bindman, Patients’ perspectives on electroconvulsive therapy: systematic review, British Medical Journal, Volume 326, 21 June 2003, p. 1365.
[3] Sackeim HA, Prudic J, Fuller R, Keilp J, Lavori PW, Olfson M. The cognitive effects of electroconvulsive therapy in community settings. Neuropsychopharmacology, 2007; 32:244-54.

Narkosläkare: Psykiatrin kan aldrig erkänna att ECT orsakar skada

Psykiatrikerna kan inte få sig själva att erkänna att ECT orsakar skada, annat än om patienten skulle bli elchockad till döds på bordet och det samtidigt videoinspelades och observerades av en av Förenta Nationernas observationstrupper. Jag började studera forskningen om ECT och fann att den utförts av psykiatriker som har ECT som levebröd.” Narkosläkare Michael Chavin

Överläkare i psykiatri: Handikappande svårigheter efter elchocker

Sammanfattning: svårbehandlad depression och minnes- och orienteringssvårigheter som debuterade efter ECT. De kognitiva svårigheterna är handikappande, hon har ett omfattande behov av anpassning i hemmet för att klara vardagen och arbetsträning har avbrutits pga dessa.” Intyg till LÖF från en Överläkare i psykiatri

Amerikansk läkare: Skallskada orsakad av elektrisk ström

Elchocksbehandling är helt enkelt skallskada orsakad av överväldigande elektrisk ström, tillräcklig för att orsaka ett epileptiskt grand mal anfall. När patienten blir apatisk så skriver doktorn i journalen ’klagar inte längre’. När patienten visar den eufori som vanligtvis associeras med hjärnskada så skriver doktorn ’humöret förbättrat’. Under tiden skadas individens hjärna och sinne så drastiskt att han eller hon inte kan protestera. De fås lätt att mottaga upprepade elchocksbehandlingar. I många fall måste familjemedlemmar ingripa för att stoppa den destruktiva ’behandlingen’. Den hjärnstörande principen hos psykiatrisk behandling är ingen spekulation. Det är en solid vetenskaplig teori baserad på evidensbaserade rapporter, klinisk erfarenhet och observationer gjorda med sunt förnuft.” Dr Peter Breggin, känd amerikansk läkare
Peter R. Breggin, MD, ECT skadar hjärnan

Vetenskapliga artiklar mot psykiatrins ECT-behandling
Fakta om skador efter elchocksbehandlingar

fd Överläkare i psykiatri: Primitiv behandling

När jag jobbade inom psykiatrin så träffade jag många patienter med minnesbesvär efter ECT, så jag vet att problemet är mycket mer omfattande än vad som erkänns av psykiatrin. I mitt tycke så borde det debatteras mycket mer än vad som sker, det här är ju en grupp som av naturliga skäl har svårt att hävda sig. Det är sorgligt att denna i mitt tycke ganska primitiva behandling fortsätter att användas så okritiskt.” fd Överläkare inom svensk psykiatri l fd Överläkare inom svenska psykiatrin – ECT är en primitiv behandling

Amerikansk läkare: ECT orsakar hjärnskador

Min uppgift som psykiatrisk expert var att fastställa att ECT faktiskt orsakar kronisk kognitiv och psykisk nedsättning och hjärnskador. Det gjorde jag delvis med de många vetenskapliga artiklarna som finns gratis på mitt ECT Resource Center på 123ECT.com. Jag kommer att följa upp den här första rapporten om fallet med analyser av rättegångens konsekvenser, och med min vetenskapliga analys som hjälpte domaren att förstå att en förnuftig jury verkligen skulle kunna förklara att ECT orsakar hjärnskada.” Amerikansk läkare Peter Breggin, motståndare mot ECT och expert vid rättegångar. Vetenskapliga artiklar.

Dansk professor och läkare: ECT-behandlingen kan vara livsfarlig

Psykiatriker tror att ECT kan rädda liv i vissa fall, men det finns inga data som ger stöd åt den tron, medan vi däremot vet att ECT kan vara livsfarlig. Den brittiska genomgången inkluderade 4 observationsstudier av den totala dödligheten, men resultaten var otydliga. En annan, mer omfattande systematisk genomgång fann en frekvens av dödsfall som var cirka 1 per 1000 fall, alltså 10 gånger högre än vad American Psychiatric Association hävdar. Det kan verka konstigt att ECT kan ta livet av människor, men jag ska berätta vad en mor anförtrodde mig före en föreläsning som jag höll i Brisbane. Psykiatrikern tog livet av hennes son med ECT, men läkarna lyckades återuppliva honom. När han vaknade upp hade han svåra brännskador efter ingreppet och under de följande 2-3 månaderna kunde han inte tala begripligt. Han har fått permanenta hjärnskador och har mycket bristfällig social förmåga. Han kan inte bo ensam.” Copyright (C) 2020 – Dansk professor och läkare, Peter C. Götzsche. Utdrag ur boken ”Dödlig Psykiatri och Organiserad Förnekelse”.

Dansk läkare: Destruktiv hjärnskadlig procedur

Man kan kanske redan nu fråga sig vad som fick mig att tillbringa en stor del av mitt otium med detta kontroversiella ämne. Det korta (och egentligen för hela läkarkåren skamliga) svaret är: Därför att inga andra vill! Det längre svaret är, att jag genom att gräva i ämnet ständigt har träffat på nya avslöjanden i det gungfly av hemlighållanden, bortförklaringar och direkta lögner, som ECT-området befinner sig i, vilket gör det till det största och längst pågående bedrägeriet i läkarvetenskapens historia! Faktum är att man från dag 1 (1938) har känt till att ECT är en rent destruktiv, hjärn-skadlig procedur (som dock för en kortare period i vissa fall kan dämpa t.ex. en depression), och att ’effekten’ av ECT står i direkt proportion till den hjärnskada man orsakar.” De första 20-25 åren var psykiatriker anmärkningsvärt ärliga angående detta. En psykiater skriver: ’Den bästa effekten av ECT uppnås hos patienter som man nästan reducerar till demens.’ Men sedan kom under 1960 och 1970-talen anti-psykiatri-vågen. Detta skrämde psykiatriker så mycket, att de därefter med alla medel har försökt att upprätthålla myten om att ECT är en mycket mild, effektiv och snabbverkande behandling, som gör patienterna friska. Ofattbart nog har de lyckats sprida denna lögn ända tills i dag, till stor frustration och sorg för de tusentals patienter som finns kvar med mer eller mindre förstört minne.” Herluf Dalhof, fd dansk läkare, som de senaste 10-12 åren har varit mycket involverad i ECT.

Läkare: 100 elchocker – värre än ”Gökboet”!

Fick ett gott bemötande av en kvinnlig läkare. Hon kollar i min journal och läser bl. a ’över 100 ECT behandlingar’. Hon blir frustrerad och arg över hur fel dem har behandlat mig. Detta är värre än Gökboet säger hon. Ingen annan läkare har reagerat på det sättet. Hon gav mig massvis med kramar, vilket ingen annan läkare har givit mig under hela min kontakt med vården. Härlig känsla efteråt.”

Distriktssköterska: Min väninna tog sitt liv efter ECT

Ett vittnesmål av en förtvivlad distriktssjuksköterska vars väninna tog sitt liv efter ECT och mormor förstördes. Jag har arbetat många år inom sjukvården, därav 17 år inom psykiatrin. Nu arbetar jag som distriktssjuksköterska. I dag skäms jag över ECT-behandlingen som psykiatrin tror ska hjälpa deprimerade människor. Jag var själv med då de gav patienterna denna behandling. Då förstod jag inte bättre. Jag insåg inte vilka skador dessa människor fick då av ECT. Det är lobotomi av hjärnan med ström. Nu, efter många år och efter att ha sett nära vänner som har blivit drabbade av detta fruktansvärda övergrepp, förstår jag vilka följder och skador på hjärnan som ECT ger. Min mormor som var över 80 år fick ECT p.g.a depression. Hon blev efter detta ingrepp ännu mer orolig och tillbakadragen. Min väninna, som inte tålde Levaxin för sin struma, fick ECT. Hon blev mer och mer uppgiven. Hon valde själv att lägga in sig under behandlingstiden. Efter två ECT-behandlingar gick hon gick ut från avdelningen och tog sitt liv utan att någon reagerade.” Distriktssköterska

Barbro Skovgaard, Leg. ssk: Övergrepp som utraderar personligheter

Ingen av de patienter jag såg uppvisade någon slags förbättring. Jag anser att elchocker är ett inhumanitärt övergrepp som utraderar personligheter … I realiteten ett mycket grymt intrång på en människas person. Som sjuksköterska såg jag elchocker användas i vården på redan försvarslösa patienter. Mitt intryck var att elchockerna gavs för att göra en redan passiv och inaktiv person mer ’lugn’ och passiv. Jag har inte vid någon tidpunkt i vården eller utanför sett något som varit bra med användandet av elchocker. Ingen av de patienter jag såg uppvisade någon slags förbättring. Jag såg t.ex. en patient/mor som inte längre kände igen sina barn, kunde inte/ville inte, och som var i ständig skräck för människor, även de som ville hjälpa henne. Jag hörde protester från patienten som var på väg att få en elchock, vilket lämnades utan hänsyn. Jag anser att elchocker är ett inhumanitärt övergrepp som utraderar personligheter och försätter en person i ett totalt beroende med ingen möjlighet att ’icke-göra’ effekterna av elchockerna då hjärnvävnaden är förstörd för alltid.” Elchocker är ett övergrepp som utraderar personligheter.

Karin Larsson, leg ssk: Psykiatrins elchocker ger grava biverkningar

På vilket sätt hjälper man en människa som mår psykiskt dåligt utan att ge honom/henne nya problem? Det är ett faktum att ECT inte bara kan ge utan ger irreversibla skador på minnet hos alltför många människor. En del människor kan tycka att det inte gör något att minnet är borta. ’Jag minns inte längre varför jag mådde dåligt.’ Men, naturligtvis, för de flesta som är drabbade blir detta problem. Hur kan det månne kännas att inte minnas sina barns födelse? Att inte veta hur man har varit som mamma? Att inte veta hur en nära släkting såg ut? Varför skall vi inte kräva hjälp och behandlingar som inte ger sådana grava biverkningar?” Karin Larsson, leg ssk, Elchocker ger grava biverkningar

Det finns andra vägar att hantera självmord

”Självklart ska självmord förhindras, men det finns andra vägar. Att vårdas inom slutenvården kan hjälpa, men det kan ta ett tag, upp till ett par månader. Det är kostsamt, och eftersom man vill komma undan billigt tar man till elchocker. Man mörkar biverkningarna, för elchocker kan hjälpa mot depressioner. Man skickar ju upp till 450 volt genom tinningarna, klart att det tar bort en depression om man blir så förvirrad att man glömmer bort precis allt.” Sjuksköterska

Språkpedagog och läromedelsförfattare: Vår tids största vårdskandal

Att ta hjälp av elchocker (ECT) för att lindra ett mentalt lidande är vår tids största vårdskandal! Det speglar en cynism och ett alltmer själlöst samhälle som i brist på mänskliga och ekonomiska resurser går in med elchocker i människans mest finstämda organ och stympar delar av personligheten. Att den här groteska behandlingen nu i allt högre grad tillåts öka även bland våra yngre – ibland med tvång – kastar en väldigt mörk och skamfull skugga över hela den svenska mentalvården som uppenbarligen är inne i en fas av sönderfall…” Hans Luthman, språkpedagog och läromedelsförfattare.

Leg. psykolog & psykoterapeut: Kognitiva funktioner sämre efter ECT

Vår bedömning är att X har fått stora minnessvårigheter efter sina ECT behandlingar i en omfattning som inte gick att förutse. Dessa minnessvårigheter har påverkat hennes funktionsnivå och X vardag har blivit mer komplicerad. Kliniskt märks detta av i samtal då det är svårt för henne att bearbeta information och hon blir fort trött. X vakenhetsgrad är förmodligen sänkt och hennes kognitiva funktioner fungerar sämre än tidigare. Det är en klar skillnad i hur X fungerade före och efter ECT behandlingarna och vår bild är att minnesstörningarna funnits med ända sedan sommaren 2011.”

Psykolog: Hennes funktionsnivå har kraftigt sjunkit

X funktionsnivå har starkt sjunkit efter hennes ECT-behandlingar och de biverkningar dessa medförde. X är mycket begränsad i vardagen och behöver mycket stöd och hjälp och det går åt mycket energi för henne för att klara av saker och ting. X blir psykiskt utmattad och behöver ofta vila och sova under dagen om hon gjort något. X har ett stort lidande och livet blev inte som hon hoppats på. X vill arbeta och det är en sorg för henne att inte ha ett arbete att gå till samtidigt som hon idag förstår att hon inte klarar av det utifrån hur hon fungerar. X får kämpa för att hitta ett sammanhang för henne att vara i. Barnen är i fokus och det är dem som gör att hon vill leva.” Psykolog i ett intyg till Patientförsäkringen.

Ssk: Livet efter mina elchocker blev aldrig mer sig likt

Är helt enig om att ECT måste totalavskaffas nu. Som ung ca 25 år ganska nyutbildad sjuksköterska arbetade jag på Lillhagens psykiatriska sjukhus i Göteborg , fick ibland följa med patienter till ECT avdelningen, och såg att de blev bättre i sin depression, men jag såg ju inte hur de hade det en tid efter. Förstår nu mekanismerna bakom den till synes bedrägliga förbättringen, de kom ofta tillbaks, det höll inte vidare länge !! Efter en tids arbete där så började jag själv känna mig deprimerad , blev mobbad av en kollega på jobbet känslig själ som jag var, fick prova antidepressiva av olika slag, men fick förfärliga biverkningar, fick den hemska iden att jag kanske skulle be att få ECT ! Vilket accepterades och genomfördes på ST Görans sjukhus intill, sex eller sju tror jag att jag fick innan det stoppades för att de inte hade fått igång andningen på mig efteråt, de fick ventilera mig för hand under en period, detta fick jag bara vag info om i efterhand, men hade ett traumatiskt uppvaknande efter narkosen med svåra svalg smärtor, läkaren beklagade min svåra minnes besvär efteråt och sa att de var ovanligt svåra! jag kom inte ens ihåg vad jag hette lång tid efteråt, och fick panik om jag skulle säga vad jag hette, flydde in i en isolering, för att göra en lång historia kort så blev livet efter elchockerna aldrig mer sig likt.” Fick elchocker som sjuksköterska.

Sjuksköterska: Läkarna ljuger om de fatala skadorna

Jag personligen anser att man är ännu falskare nu! Man är ännu mer osann, man ljuger mer medvetet om konsekvenserna och framförallt det onda i att inte erkänna att man inte kan, giter, orkar eller vill bry sig om hur den lidande patienten verkligen har det, vad hon vill hur hon känner och att man så totalt trampar över hennes ord och undringar. Det anser jag vara förvärrande, därför att det idag kan konstateras vilka fatala skador som uppkommer från ECT – därför är det idag värre. Jag vet att dom ljuger som svin, läkarna ljuger för sig själv och drar med sig hela personalgrupper – det är knappast en förbättring i vårdkvalitet!” Lögner om ECT-behandlingarna.

Anita Boström, leg ssk: Livslånga hjärnskador

Det är viktigt att psykiatriker ej går ut offentligt och propagerar för ECT-behandling innan de läst protestlistan mot ECT-behandling och om hur patienter som behandlats kan få livslånga hjärnskador. Ect-behandling ges på Halmstad psykiatriska klinik och f.d.överläkare Lars Häggström propagerar i sina föreläsningar om El-chockernas förträfflighet. Jag skulle vilja se klinikchefer och överläkare själv utsätta sig för den behandling de rekommenderar inom den slutna psykiatriska vården.” Anita Boström, leg.sjuksköterska, Patienter kan få livslånga hjärnskador av ECT.

Elbehandling, ECT
– hur mycket av läkarvetenskapen är egentligen rent kvacksalveri?

Bo Widegren, Socialdemokraterna.

Är det läkervetenskap att tillämpa samma som i elektriska stolen? Elektriska stolen är en avrättningsmetod i USA och det är visserligen med avseende på strömstyrkan inte alls jämförbart med den som används vid elchockbahandling. Men poängen är att läkare som påstår sig hävda beprövad vetenskaplig grund inte vet ett jota om vad de gör när de slår på strömbrytaren. Jo, vid elektriska stolen vet man vad som sker, ty få överlever och det luktar illa av brända detaljer säger de som närvarat. Men vid elchockbehandling? – ingen vet. Man påstår sig bota ångesttillstånd mm och det är ju inte så otroligt att utagerande personer efter elchocker i hjärnan blir mer stillsamma. Men vad vet ”specialisterna”? Ärligt talat inte ett smack. Ändå behandlas mer än 5000 personer bara i Sverige. Av läkare som påstår sig tillämpa metoder grundade på vetenskap och beprövad metod! Följderna blir ofta grava minnesstörningar och kognitiva svårigheter att klara tillvaron. Och det är ju inte så underligt eftersom man släpper en ström genom hjärnan mellan två elektroder som utlöser kraftiga krampanfall. Det rätta ordet är rent kvacksalveri och borde vara straffbart. Det som oroar en vanlig tänkare som ännu inte blivit lobotomerad eller elchockad är hur mycket vetenskap en läkare egentligen har i bagaget.”
Bo Widegren – ECT är rent kvacksalveri

Jane Nyman, undersköterska: ECT ger alltid hjärnskador

Jag läste också att ECT alltid ger hjärnskador. Neurologer vet att det uppstår minnesförluster och eufori efter hjärnskador. Patienten glömmer tillfälligt sina problem. Detta tolkas då som ett ”resultat”. Otroligt! Men man kan verkligen undra vad som händer på lång sikt med dessa patienter. Jag har personligen mött människor som har fått elchocker och det gör mig ledsen att se och höra om deras skador. Är det någon som tror att man blir frisk av elchocker?” Jane Nyman, undersköterska, Sjukt med psykiatrins elchocker

Leg ssk: Elchocker skadar och ger sämre självkänsla!

Vad bra att du tar i detta ämne. Jag är ssk och arbetat inom psykiatrin och känt mig så maktlös inför denna behandlingsmetod som skadar och gör att pat får sämre självkänsla. En gång viile en ssk anmäla mig då jag inte förberett en äldre herre för ECT, han var uttorkad och nedstämd, behövde omvårdnad och dropp och tillsammans med anhöriga och jourläkare avbröt vi planeringen. Men jag har tyvärr många hemska exempel på med unga också som fastnar i psykiatrin när de väl fått ECT.” Elchocker skadar och ger sämre självkänsla

Ssk: Fruktansvärt att tvinga människor till detta

Nej, det är många som inte alls känner till detta.. och det är fruktansvärt, och även att Sverige ligger främst av alla att utsätta människor för detta.. Jag har jobbat inom psykiatrin och det var där jag fick kännedom om detta. Fruktansvärt att tvinga människor dessutom! Och detta att en del minnen går förlorade, för alltid!” Sjuksköterska: Fruktansvärt att tvinga människor att få elchocker, ECT-behandlingar

Sjuksköterska: Det är primitivt med elchocksbehandlingar

Jag, håller verkligen med , det är fruktansvärt primitivt, att inte fler människor reagerar, kanske är de så duperade att de slutat tänka själva, vem kan inbilla sig att få en elektisk chock kan göra något för någon som känner sig deppig, nej, hur knäppt får det bli.” Sjuksköterska: Det är fruktansvärt primitivt med elchocksbehandlingar.

Varning! Filmen som psykiatrin inte vill att du skall se: Sanningen om ECT