Varför är psykiatrins ECT-behandling en bedräglig “kvickfix”?


HJärnan skadas av psykiatrins elchocker (ECT)

Psykiatrin i Sverige är bland de värsta i länderna i världen med att fortfarande ge elchockbehandlingar (ECT). Cirka 40 000 per år ger de till bland annat barn, gravida, äldre och under tvång. Upp till 200 ECT-behandlingar ges till barn om året. Metoden är fullständigt eller delvis förbjuden på flera andra ställen i världen.

Denna artikel innehåller viktig information som undanhålls från patienter och deras anhöriga. Detta kränker allvarligt deras rättigheter.

Socialstyrelsens riktlinjer

Eftersom ECT ingår i Socialstyrelsens riktlinjer för hantering av depression hos både vuxna och barn så är risken stor för en ökning. Redan nu ger vi 60% mer ECT än vad som ges i hela England (56 miljoner invånare). Psykiatrin i USA lovordar elchocker till barn och använder det långt ner i åldrarna – UNICEF och WHO har en helt annan uppfattning. Psykiatrin ger elchocker under tvång, vilket bryter mot direktiv från FN.

Vad är en ECT-behandling?

ECT står för Electro Convulsive (som framkallar krampanfall) Treatment. Det är en psykiatrisk metod för att framkalla epileptiska krampanfall hos patienten med hjälp av elchocker upp till 460 volt, 0,9 ampere och 405 watt. Normalt sett opererar hjärnan på en nivå av millivolt (0,001). Krampanfallen kan vara upp till 30 minuter.

Bedräglig psykiatrisk propaganda

Psykiatrin informerar patienter och anhöriga att ECT-behandlingen är en mild, hjärnstimulerande mirakelbehandling som startar om hjärnan. De säger också att styrkan i elchockerna motsvarar ett 9 volts batteri. Samtidigt ger de patienten en bettskena för att undvika tandskador och därefter narkos och muskelavslappnande medel för att undvika frakturer och obehagliga kramper. Detta är så lögnaktigt och bedrägligt att folk tror att det är sant.

Psykiatrin kan aldrig erkänna att ECT är en skadlig behandling. Skadestånden skulle då begrava dem, anslagen minska och deras makt samt inflytande skulle krympa.

Varför är ECT en bedräglig och destruktiv “kvickfix”?

Detta är tunga argument för att välja bort och förbjuda ECT-behandlingen.

  • 1. Bedövning av grisar innan slakt. Ursprunget till ECT-behandlingen är bedövning av grisar med elchocker innan slakt för att göra dem mer lätthanterliga. Psykiatriker såg detta och började använda elchockbehandlingar för att göra sina patienter fogligare och mer lätthanterliga – för personalens skull. Tanken var aldrig att hjälpa någon.
  • 2. Framkallar epileptiska krampanfall. Psykiatrin framkallar epileptiska krampanfall med ECT-behandlingar. Resten av sjukvården vårdar och behandlar epilepsi och krampanfall på grund av risken för hjärnskador.
  • 3. Starka elchocker i ECT. ECT-behandlingen ser bedrägligt bättre ut nuförtiden jämfört med de tidigare elchockbehandlingarna. Patienten kastades då runt på britsen i kramper och riskerade frakturer. En fruktansvärd upplevelse och en obehaglig syn för anhöriga och personalen. För att sälja in metoden igen och dölja skadorna bytte psykiatrin namn på elchockerna och började söva ner patienterna och ge muskelavslappnande medel. Men själva elchockerna i ECT:n, som drabbar hjärnan och den känsliga tankeverksamheten, är samma eller till och med värre än förut. Det krävs för att ECT skall “fungera”.
  • 4. Vetenskapliga bevis. Professorerna John Read och Richard Bentall: (kursiv stil)”Översynen av alla relevanta studier över 60 år, visar bara mycket lite bevis för förbättring under behandlingsperioden och inga bevis för förbättring efteråt. Den fann heller inga bevis för att det förhindrar självmord.” Flera experter och vetenskapliga studier fördömer psykiatrins ECT-behandling och hävdar att den ger hjärnskador.
  • 5. Svåra ECT-skador och förstörda liv. Många personer och deras anhöriga vittnar om svåra skador efter ECT. Det handlar om dödsfall, förstörda liv och svåra minnesskador. Förlorade utbildningar, jobb och förmågor förekommer också. Fysiska skador i form av tinnitus, benbrott, hjärnblödning, epilepsi och tandskador. Många sörjer också över att ha förlorat minnet av till exempel sitt bröllop eller sina barns uppväxt. För några år sedan fick en person miljonskadestånd för bland annat ECT-skador. Se vittnesmål på www.elchocker.se. Socialstyrelsen har erkänt risken för bestående minnesstörningar och har utfärdat ett direktiv till sjukvården baserat på kopior av våra ECT-anmälningar.
  • 6. Bedrägliga och falska “resultat”. Detta kan uppkomma efter att en person fått ECT. Elchockerna bedövar, blockerar och orsakar glömska. Precis som vid andra hjärnskador kan även euforiska känslor uppkomma. Allt detta kan leda till att patienterna tror sig ha blivit bättre, vilket psykiatrin utnyttjar i sin propaganda. ECT-patienterna kan alltså tillfälligt “glömma” sina problem. När chocken sedan släpper kommer det dåliga måendet tillbaka och psykiatrin sätter in underhålls-elchocker.

När man läser dessa punkter så kan man verkligen undra varför ett modernt land som Sverige, som i olika sammanhang värnat om mänskliga rättigheter, har en psykiatri som är bland de värsta i världen med att ge en sådan primitiv, kontroversiell och destruktiv behandling som elchocker. De har duperat politiker och myndigheter fullständigt.

Hur kan psykiatrin fortsätta ge ECT-behandlingar?

Med dessa tunga argument och fakta mot ECT, kan man verkligen undra hur psykiatrin kan fortsätta att ge dessa behandlingar.

Tänk då på deras tidigare mirakelbehandlingar: Isbad, snurrstolar, insulinchocker, hjärnoperationer, lobotomier, tvångssteriliseringar och tonvis med olika psykofarmaka är bara några exempel. Hur kunde de utsätta patienterna för detta? Otroligt nog så håller de fortfarande på med tvångsbältningar.

Frågan blir då: Varför skall man lita på psykiatrin vad det gäller ECT?

Det är för mycket makt och pengar på spel för att de skall kunna överge elchockbehandlingen.

Finns det några alternativ til elchocker?

Psykiatrin använder elchocker som en “kvickfix” för att dölja sin oförmåga att verkligen hjälpa människor som mår dåligt. För dem finns inga alternativ till elchocker.

Men det finns alternativ även vid väldigt dåligt mående. Sök vanlig (icke-psykiatrisk) läkarhjälp om du mår dåligt som ett första steg, och se till att få en fullständig hälsoundersökning med åtföljande hantering och uppföljning. Be också att få B och D-vitamin nivåerna kontrollerade. Sök sedan vidare och hitta alternativ hjälp.

Psykiatrin får årligen miljarder som istället skall satsas på alternativa behandlingar. De som mår dåligt behöver en kärleksfull, medmänsklig, orsakshanterande vård som går på djupet och hjälper långsiktigt. Kärleksfulla, naturnära, näringsrika och lugna vilohem behöver byggas upp. Rättigheterna behöver förstärkas för de som mår dåligt.

Framsteg

Vi har nått hundratusentals personer med sanningen om psykiatrins ECT-behandling. Detta främst på internet och social media. Det är många modiga och fantastiska personer som har hjälpt till. Tack vare detta så har ECT-användningen minskat från cirka 60 000 per år 2009, till cirka 40 000 per år 2020. Fortfarande helt vansinnigt naturligtvis, men bättre. Många har tack och lov blivit varnade och valt bort ECT.

Mitt engagemang

Mitt engagemang började när min egen farbror och en annan närstående släkting blev förstörda av ECT-behandlingar. Sedan dess har jag varit i kontakt med hundratals drabbade och deras anhöriga i syfte att stödja och hjälpa. Många har anmält och flera har fått skadestånd. En del har vittnat i media och på film om förstörda liv efter ECT.

Min röst kommer aldrig att tystna innan elchockerna är förbjudna och alternativen istället lyfts fram.

Peter Larsson

Vänliga hälsningar,
Peter
peterularsson(på)gmail.com.

Peter Larsson, Limhamn, medmänniska, humanist, skribent och debattör.

Engagerad mot psykiatrins elchockbehandlingar i decennier, redaktör för elchocker.se, ämnesredaktör på Newsvoice, medlem i Amnesty, 2000-Talets Vetenskap, Kommittén för Mänskliga Rättigheter, NHF Sweden och Röda Korset. Mångfaldigt publicerad angående psykiatrins ECT. En av administratörerna för flera grupper på Facebook med tusentals medlemmar.

Sanningen om psykiatrins bedrägliga och destruktiva “kvickfix” skall ut och alla ECT-skadade skall få upprättelse samt skadestånd och elchockbehandlingarna skall naturligtvis förbjudas.

För mer information se www.elchocker.se eller kontakta mig på peterularsson(på)gmail.com.