Varför är psykiatrins ECT-behandling en bedräglig ”kvickfix”?


Vad är sanningen om elchocksbehandlingen?

Det kan vara svårt att ta till sig detta – men livsviktigt. Allt detta är propaganda enligt psykiatrin, eftersom deras makt och ekonomi är hotad om de skulle erkänna att ECT ger skador. Det gäller att öppna ögonen och själv titta efter.

Psykiatrin i Sverige är bland de värsta i världen med att fortfarande ge elchockbehandlingar (ECT). Cirka 40 000 per år ger de till bland annat barn, gravida, äldre och under tvång. Upp till 200 ECT-behandlingar per år ges till barn. Metoden är fullständigt eller delvis förbjuden på flera andra ställen i världen. Tvångs-ECT och elchocker till barn bryter mot klara direktiv från FN, WHO och UNICEF. Fram till 1979 använde psykiatrin elchocker för att försöka bota homosexuella.

Denna artikel innehåller viktig information som undanhålls från patienter och deras anhöriga, vilket är en allvarlig kränkning av deras rättigheter.

Socialstyrelsens riktlinjer

Eftersom ECT ingår i Socialstyrelsens riktlinjer för hantering av depression hos både vuxna och barn så är risken stor för en ökning. Redan nu ger vi 60% mer ECT än vad som ges i hela England (56 miljoner invånare). Psykiatrin i USA lovordar elchocker till barn och använder det långt ner i åldrarna (under 5 år) – risken är stor att ECT till barn ökar i Sverige. Vem vet vad psykiatrin och Socialstyrelsen har för syfte med elchockbehandlingarna framöver?

Vad är en ECT-behandling?

ECT står för Electro Convulsive (som framkallar krampanfall) Treatment. Det är en psykiatrisk metod för att framkalla epileptiska krampanfall hos patienten med hjälp av elchocker upp till 450 volt, 0,9 ampere och 405 watt (4st 100 watts lampor). Normalt opererar hjärnan på en nivå av millivolt.

ECT eller ECT-behandling kallas också elbehandling eller elektrokonvulsiv behandling i Sverige.

Rent medicinskt motsvarar det framkallade stora epileptiska grand mal anfallet en hjärnskakning, något som till exempel skulle kunna uppnås med ett hårt slag i huvudet med en gummiklubba. För att kunna fortsätta ge elchocker, är psykiatrin tvungen att försöka klä det i vetenskapliga termer.

Chocken, bedövningen, euforin och minnesskadorna kan göra att vissa tror att de har blivit bättre.

Bedräglig psykiatrisk propaganda

Psykiatrin informerar patienter och anhöriga att ECT-behandlingen är en mild, hjärnstimulerande mirakelbehandling som ”startar om” hjärnan. De säger också att styrkan i elchockerna motsvarar ett 9 volts batteri. Samtidigt ger de patienten en bettskena för att undvika tandskador och därefter narkos och muskelavslappnande medel för att undvika frakturer och våldsamma kramper. Sanningen är att elchockerna i ECT-behandlingen är upp till 450 volt, 0,9 ampere och 405 watt (4st 100 watts lampor). Normalt sätt fungerar hjärnan på en nivå av millivolt.

Även lindriga elolyckor kan ge nervskador som visar sig senare i livet. Efter elolycksfall är det viktigt att bli noggrant undersökt i sjukvården”, konstaterar Lars Jansson, inspektör på Elsäkerhetsverket.

VARNING: Undvik risken för oavsiktlig elchock för medicinsk personal. Låt bli att ta i eller beröra patienten eller någon ledande yta som är i kontakt med patienten, om du inte har elektriskt isolerade handskar. Om du håller patientens käke eller vidrör patientens huvud under den elektriska stimulansen, se till att använda elektriskt isolerande handskar.”
Varningstext i manualen till en Thymatron ECT-apparat

Det är verkligen svårt att förstå att psykiatrin kan ge sådan bedräglig och lögnaktig information.

Psykiatrin kan aldrig erkänna att ECT är en skadlig behandling. Skadestånden skulle då begrava dem, anslagen minska och deras makt samt inflytande skulle krympa. I USA vanns nyligen en rättegångsseger mot tillverkare av ECT-apparater och skadestånd utdömdes.

Varför är ECT en bedräglig och destruktiv ”kvickfix”?

Detta är tunga argument för att välja bort och förbjuda ECT-behandlingen.

  • 1. Bedövning av grisar innan slakt. Ursprunget till ECT-behandlingen är bedövning av grisar med elchocker innan slakt för att göra dem mer lätthanterliga. Psykiatriker såg detta och började använda elchockbehandlingar för att göra sina patienter fogligare och mer lätthanterliga – för personalens skull. Tanken var aldrig att hjälpa någon.
  • 2. Framkallar epileptiska krampanfall. Psykiatrin framkallar epileptiska krampanfall med ECT-behandlingar. Inom den somatiska sjukvården vårdar och behandlar man epilepsi och krampanfall för att eliminera risken för hjärnskador.
  • 3. Starka elchocker i ECT. ECT-behandlingen ser bedrägligt bättre ut nuförtiden jämfört med de tidigare elchockbehandlingarna. Patienten kastades då runt på britsen i kramper och riskerade frakturer. En fruktansvärd upplevelse och en obehaglig syn för anhöriga och personalen. För att sälja in metoden igen och dölja skadorna bytte psykiatrin namn på elchockerna och började söva ner patienterna och ge muskelavslappnande medel. Men själva elchockerna i ECT:n, som drabbar hjärnan och den känsliga tankeverksamheten, är samma eller till och med värre än förut. Det krävs för att ECT skall ”fungera”. Det hela ser bättre ut nuförtiden, men ECT är fortfarande ett rent bedrägeri.
  • 4. Vetenskapliga bevis. Professorerna John Read och Richard Bentall: (kursiv stil)”Översynen av alla relevanta studier över 60 år, visar bara mycket lite bevis för förbättring under behandlingsperioden och inga bevis för förbättring efteråt. Den fann heller inga bevis för att det förhindrar självmord.” Flera experter och vetenskapliga studier fördömer psykiatrins ECT-behandling och hävdar att den ger hjärnskador.
  • 5. Svåra ECT-skador och förstörda liv. Många personer och deras anhöriga vittnar om svåra skador efter ECT. Det handlar om dödsfall, förstörda liv och svåra minnesskador. Förlorade utbildningar, jobb och förmågor förekommer också. Fysiska skador i form av tinnitus, benbrott, hjärnblödning, epilepsi och tandskador. Många sörjer också över att ha förlorat minnet av till exempel sitt bröllop eller sina barns uppväxt. För några år sedan fick en person miljonskadestånd för bland annat ECT-skador – en annan fick sin CSN skuld struken på grund av bortglömd och förlorad utbildning. Se länk till vittnesmål nedan. Socialstyrelsen har erkänt risken för bestående minnesstörningar och har utfärdat ett direktiv till sjukvården baserat på kopior av våra ECT-anmälningar.
  • 6. Bedrägliga och falska ”resultat”. Detta kan uppkomma efter att en person fått ECT. Elchockerna bedövar, blockerar och orsakar glömska. Precis som vid andra hjärnskador kan även euforiska känslor uppkomma. Allt detta kan leda till att patienterna tror sig ha blivit bättre, vilket psykiatrin utnyttjar i sin propaganda. Samma effekter kan man få om man använder droger. ECT-patienterna kan alltså tillfälligt ”glömma” sina problem. När chocken sedan släpper kommer det dåliga måendet tillbaka och psykiatrin sätter in elchocker som ”underhållsbehandling”.
  • 7. Elchocksbehandlingar till barn och under tvång. Psykiatrin i Sverige ger elchocker till barn och under tvång vilket strider mot klara direktiv från FN, WHO och UNICEF.

När man läser dessa punkter så kan man verkligen undra varför ett modernt land som Sverige, som i olika sammanhang värnat om mänskliga rättigheter, har en psykiatri som är bland de värsta i världen med att ge en sådan primitiv, kontroversiell och destruktiv behandling som elchocker. De har duperat politiker, myndigheter och allmänheten fullständigt.

Hur kan psykiatrin fortsätta ge ECT-behandlingar?

Med dessa tunga argument och fakta mot ECT, kan man verkligen undra hur psykiatrin kan fortsätta att ge dessa behandlingar.

Tänk då på deras tidigare mirakelbehandlingar: Isbad, snurrstolar, insulinchocker, hjärnoperationer, lobotomier, tvångssteriliseringar och tonvis med olika psykofarmaka är bara några exempel. Hur kunde de utsätta patienterna för detta? Otroligt nog så håller de fortfarande på med tvångsbältningar.

Just nu gör psykiatrin försök på råttor för att lansera LSD som ytterligare en drog vid depression. Detta skapar naturligtvis fler legala narkomaner. Se gärna dokumentärfilmen ”Dödens Industri” (Youtube) om psykiatrins historia för att förstå deras behandlingsformer och motiv.

Frågan blir verkligen: Varför skall man lita på psykiatrin vad det gäller ECT?

Det är för mycket makt och pengar på spel för att psykiatrin skall vilja och kunna överge elchocksbehandlingen.

Är du verkligen villig att lägga ditt eller din familjs liv i händerna på psykiatrin?

Finns det några alternativ till elchocker?

Man kan istället fråga om det finns några alternativ till att orsaka hjärnskador med en metod som motsvarar ett hårt slag i huvudet med en gummiklubba. Det finns det naturligtvis. Hjärnskadorna kan tillfälligt ge fenomen som gör att patienten tror att de har blivit hjälpta.

Psykiatrin använder elchocker som en ”kvickfix” för att dölja sin oförmåga att verkligen hjälpa människor som mår dåligt. För dem finns inga alternativ till elchocker.

Men det finns alternativ även vid väldigt dåligt mående. Sök vanlig (icke-psykiatrisk) läkarhjälp om du mår dåligt som ett första steg, och se till att få en fullständig hälsoundersökning med åtföljande hantering och uppföljning. Be också att få nivåerna av B och D-vitamin kontrollerade. Se mer information nedan.

Psykiatrin får årligen miljarder som istället skall satsas på alternativa behandlingar. De som mår dåligt behöver en kärleksfull, medmänsklig, orsakshanterande vård som går på djupet och hjälper långsiktigt. Kärleksfulla, naturnära, näringsrika och lugna vilohem behöver byggas upp. Rättigheterna behöver verkligen stärkas för de som mår dåligt.

Det är hög tid att vården inrättar ett funktionsmedicinskt förhållningssätt som respekterar människan i sin helhet och som på vetenskaplig grund identifierar grundorsaken till sjukdom och symptom, att patienten får läka en gång för alla, blir fri och inte hamnar i en destruktiv beroendesituation av sjukvård, som därav inte längre kan kallas för vård.

Människor som mår dåligt skall naturligtvis få riktig hjälp.

Våra framsteg

Vi har nått hundratusentals personer med sanningen om psykiatrins ECT-behandling. Detta främst via internet och social media. Det är många modiga och fantastiska personer som har hjälpt till. Tack vare detta så har ECT-användningen minskat från cirka 60 000 per år 2009, till cirka 40 000 per år 2020. Fortfarande helt vansinnigt naturligtvis, men bättre. Många har tack och lov blivit varnade och valt bort ECT.

Svar på dina frågor om psykiatrins ECT

Hjärnan skadas av psykiatrins elchocker (ECT)