Hur kan man stoppa psykiatrins ECT-behandling?


Stoppa psykiatrins elchocker (ECT)

Detta är vad dina rättigheter i psykiatrin skall vara – Rättigheter i psykiatrin.

Jag skulle vilja lägga fram det så här till er. Om ni känner till att en vän eller familjemedlem får elchocksbehandling, gör allt ni kan för att stoppa det! De kommer aldrig att bli densamma igen, när de väl en gång blivit påverkade av behandlingen. Stoppa den! Det gör ingen skada att stoppa elchocks-behandling. Det är inte som att tvärt sluta med psykdroger, då det kan skapa allvarliga fysiska och mentala problem. Att stoppa elchocksbehandling innebär bara att man stoppar upprepade slag mot huvudet.” Breggin, känd amerikansk psykiatriker och läkare.
Se intervjun med R Breggin

”Min anhöriga fick 32 ECT Behandlingar på raken. Jag ringde varje dag och bad dem att sluta. Det avslutades när jag hotade att anmäla till sjukhusledningen.”

Inte förrän jag hotade dem med en polisanmälan och även åkte till Handens sjukhus där ECT behandlingarna pågick och tog mig in på avdelningen och hämtade honom blev det ett stopp.”

Blev så uppgiven och började gå med på tjatet från psyket ang. ETC. Jag hade dock tur, den blev inte av. Idag har jag en fullmakt i min fil att de måste tala med närstående när jag är inlagd angående ect, nya mediciner och injektioner. Man ska inte behöva bli pressad till sådana beslut som Ect, definitivt inte när man mår som sämst och får starka mediciner.”

Detsamma med min man, jag var tvungen å säga åt på skarpen för att dom skulle sluta ge han det, förjävligt, han kommer ju knappt ihåg våra fyra barns uppväxt.”

Hur förhindrar man eller stoppar ECT?

Många har genom åren kontaktat mig och bett om hjälp att stoppa planerad eller pågående ECT. Det går att göra och vi har lyckats vid flera tillfällen. Det viktigaste är att man agerar snabbt och bestämt för att förhindra att ännu ett liv förstörs. Jag har skrivit ner några råd angående hur du kan göra.

Patientnämnden

Kontakta Patientnämnden på ert sjukhus för att få stöd och hjälp. Det är deras syfte och uppgift.

Byt vårdgivare

Om personen inte är tvångsintagen och är välinformerad om ECT och stark i sitt NEJ till ECT – se nedan – så tror jag att det bästa är att insistera på att byta vårdgivare. Det har man rätt till i Sverige utan att gå in i en massa diskussioner. Det innebär att man kräver att byta läkare samt sjukhus och från början där kan klargöra att man är helt emot ECT.

Exempel: ”Jag vill få möjlighet att få information om ECT och studera den i lugn och ro innan jag bestämmer mig. Jag vill även ha en second opinion från en annan läkare. Därför vill jag byta vårdgivare.” Lämna gärna beskedet skriftligen för att slippa diskussioner.

Klart och tydligt NEJ till ECT

Man kan även undvika eller stoppa ECT genom att klart och tydligt säga NEJ och föra liv ang detta. Alla måste då säga ett kraftigt NEJ! Patienten, familjen och vänner måste klart och tydligt säga nej till ECT och låta sjukhuset, läkarna, cheferna m.fl. veta detta flera ggr. Psykiatrin måste möta ett kompakt motstånd. Varför inte hota med polisanmälan?

Det finns en gräns för vad psykiatrin tål och om man ligger på tillräckligt mycket och hårt så tröttnar de. Men de kommer aldrig att erkänna att ECT-behandlingen ger skador. Det skulle innebära en flodvåg av anmälningar och skadestånd. Ligg på och visa att ni inte accepterar elchocksbehandlingar.
Hävda och kräv era rättigheter!

Psykiatrin kommer att trycka ner de anhöriga

Obs! Det gäller att patienten själv är stark i ett NEJ mot ECT – se punkt 1) och 2) nedan. Annars kommer psykiatrin att övertala samt påtvinga elchocker och även baktala de anhöriga som vill stoppa det. Dessa kampanjer är omfattande och ihärdiga. Det finns hemska exempel på detta där psykiatrin har sett till att ha patienten helt i sitt våld. Ofta har då relationen med de anhöriga kraschat. Psykiatrin har fått patenten att tro att de anhöriga är farliga och motarbetar dem.

Steg för att stoppa ECT

Jag har skrivit ner några steg nedan – man behöver kanske inte göra alla – men det gäller att ligga på och visa att ni inte accepterar ECT.

1) Skaffa er korrekt information

Informera dig och patienten vad ECT är, hur den ”fungerar” och varför ECT ibland verkar ge ”resultat”.

2) Kontakta Patientnämnden

Kontakta Patientnämnden på ert sjukhus och få deras stöd och hjälp.

3) Säg NEJ till ECT

Få patienten att klart och tydligt säga NEJ! Annars är det omöjligt att göra något. Detta NEJ får sägas flera gånger ibland och väldigt tydligt. Psykiatrin brukar ligga på hårt och tjata för att få patienterna att gå med på ECT. Därför måste personen vara välinformerad för att kunna vara stark i sitt NEJ.

4) Inga diskussioner

Obs! Gå inte in i några diskussioner utan ge bara ett enkelt och klart NEJ! Man kan alltid säga t.ex: ”Jag har hört och läst mycket negativt om ECT och vill nog avvakta och läsa på lite först”. ”Jag vill skaffa mig mer information först innan jag bestämmer mig”. Stå upp för dina rättigheter!

Det är aldrig lönt att prata med psykiatrikerna om ECT och få dem att erkänna att det är en skadlig behandling. De är helt fast i sin egen värld där det t.ex inte finns alternativa behandlingar. Det är som att prata till en vägg. Många gånger är de nonchalanta och nedlåtande.

Ofta säger psykiatrin att ECT är den sista utvägen och att de inte annars kan hjälpa personen. Detta är säkert sant i psykiatrins värld, men det finns många fungerande alternativa behandlingar, som skulle behöva lyftas fram och satsas på trots motstånd från psykiatrin.

Psykiatrikerna kan inte få sig själva att erkänna att ECT orsakar skada, annat än om patienten skulle bli elchockad till döds på bordet och det samtidigt videoinspelades och observerades av en av Förenta Nationernas observationstrupper. Jag började studera forskningen om ECT och fann att den utförts av psykiatriker som har ECT som levebröd.” Narkosläkare Michael Chavin

5) Byt vårdgivare

Patienter och deras anhöriga har definitivt rättigheter: a) Rätt att vara med och välja vilken vård man skall få. b) Rätt att vänta och få tid att sätta sig in i all information kring t.ex ECT. c) Rätt att byta läkare och be om en second opinion och man kan även byta sjukhus.

Det finns exempel på personer som hållit sig borta från psykiatrin och skyllt på förkylningar mm. och även avbrutit förbindelsen helt och hållet. Hemligt nummer t.ex går lätt att skaffa. Allt för att slippa bli förstörda.

6) Överklaga ev. tvångsintagning

Frågor och svar angående psykiatrisk tvångsvård. Checka med Patientnämnden om de vill hjälpa er att överklaga om det förekommer psykiatrisk tvångsvård.

7) Ligg på och stör!

Många kan skriva, ringa och prata med psykiatrikerna och chefen för avdelningen. Ring och stör och säg NEJ! till ECT – säg att det kommer att anmälas och att ni går till media om det sker. Hota med polisanmälan!

Åk dit flera stycken och ta ett möte, där ni säger NEJ! utan att gå in i diskussioner med dem om ECT (se ovan). Det gäller alltså att ligga på och störa så mycket som möjligt. Det finns en gräns när det blir för jobbigt för dem att fortsätta.

8) Anmäl till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

9) Kontakta media.

Engagerad och modig anhörig fick hem sin syster

Efter mailet till enhetschefen i torsdags morse blev jag uppringd av henne. Hon frågade om jag kunde komma på ett möte kl.13 samma dag och träffa överläkaren.

På mötet var det överläkaren, en AT-läkare, en ST-läkare, en underläkare och en skötare. Snacka om maktövertag då det var jag och min syster som var kallade. Vad de inte visste var att min pappa och nära vän till mig och min syster också var med. Den som är nära vän till oss har arbetat på vårdcentral som kurator och har haft samtal och kompletterande behandling med yoga och andningstekniker under 8 år gällande patienter med utmattningssyndrom och depressioner.

Överläkaren började med att säga att han hade max 30 min till detta möte och på min fråga om att få spela in mötet fick jag svaret nej. Överläkaren frågade varför det skulle spelas in? Jag svarade för min systers skull då hon med utmattningssyndrom kunde ha svårt att ta in allt som sades på mötet. Jag fick svaret att det inte fick göras. Överläkaren lovordade ECT och meddelade att min syster fått 2 behandlingar. Då jag tog upp att vi sagt nej till ECT, min syster och jag i förra veckan och att det ska vara inskrivet i journalen. Vi fick vi ingen förklaring till varför de ändå tagit beslutet, utan min vetskap. Överläkaren sa att det är behandlingen ECT som ges med antidepressiva på denna avdelningen. Då jag tog upp frågan varför min syster inte fått träffa någon psykolog som gjort en psykologisk bedömning/anamnes så svarade Överläkaren att det ges inget psykologstöd här i den akuta fasen. Då jag tog upp att min syster gett samtycke att jag skulle få vara med på samtliga möten med läkare och då det fattades beslut och att jag inte fått någon återkoppling eller information kring min systers mående och beslut om ECT. Det svarade inte överläkaren på. Jag ställde frågan om min syster var inne på avdelningen under lagen om tvång eller frivilligt? Överläkaren svarade att det var frivilligt. Min syster har fått information att det var under tvång av personal och att de ställt frågan om och om igen om ECT. Min syster har berättat att hon till sist inte orkade stå emot pressen och skrev på angående ECT.

Under hela mötet var överläkaren mycket arrogant, känslokall och nedvärderande mot både min syster och oss. Överläkaren pratade och resten av personalen var tysta. Jag tog upp att jag fått information av den ena läkaren att min syster skulle få psykologkontakt andra veckan och att Överläkaren menar på att det inte ska ske. Min syster har även bett om att få psykologsamtal men blivit nekad. Överläkaren visade ingen vilja att ta till sig av vår oro och försök till att sluta med ECT. Jag sa i slutet att vi har ingen tilltro till psykiatrin och er på denna avdelningen och på det här stället blir man inte friskare snarare tvärtom. Jag frågade min syster om hon ville lämna och åka med oss hem. Hon svarade ja på det. Överläkaren sa då att nu släpper vi ansvaret så skulle din syster ta sitt liv nu så är det ditt ansvar.

Jag fick namnen på de som varit med på mötet, packade ihop hennes saker, fick medicinlistan och utskriven medicin över helgen. Vi hade fixat så att en läkare inom psykiatrin från Göteborg skulle ta över det medicinska ansvaret nu i början. Kan meddela att den läkaren har uttalat sig och sagt att det är rena vansinnet så som min syster blivit behandlad. Nu är hon sedan i torsdags hemma hos våra föräldrar och ska ta kontakt med vårdcentralen på måndag.”

Jag räddade min bror

Det är bara att säga ifrån att ni inte vill fortsätta med denna grymma behandling. Min bror var inlagd frivilligt och han hann få en behandling av ECT innan jag fick veta vad som pågick, jag ringde dagen efter han hade fått behandlingen och sa till dom skulle upphöra på en gång med detta, vilket dom då gjorde (jag var så upprörd och hotade med att anmäla psykläkaren).

Var dit sedan och fick prata med hans psykläkare och efter det kom vi överens om att min bror bara skulle behandlas med antidepressiva läkemedel. Det läskiga är att dom började med denna behandling efter så kort tid då man konstaterat att han gått ner i en djup depression och att han fick ett papper i handen om ECT att läsa när han var som mest nere och påverkad av antidepressiva läkemedel och sömntabletter att han inte kunde ta till sig vad som stod där, men detta är ett snabbt sätt för psykvården att få ut sina patienter på, sen står dom inte för om patienten får sina liv förstörda, Hoppas det går bra för er.”

Aldrig mer ECT-behandlingar

Flickan har ju fattat beslutet att aldrig mer ECT. Hon har fått bl.a fått minnesförluster. Vården kan inte hjälpa henne ska försöka med henne till en näringsterapeut o se om hjälpen kan finnas där. Ett stort Tack för din hjälp o omtanke.”