Vad är alternativet till psykiatrins elchocker?


De flesta tror att psykiatrin inte använder elchocker längre, och att ECT-behandling är en ny, mild behandling som används endast vid djupa depressioner. I psykiatrins fixerade värld finns inga alternativa behandlingar och enda alternativet vid djup depression är elchocker (ECT). Vad är sanningen om psykiatrins ECT-behandling? Vad finns det för alternativ?

ECT, Electro Convulsive Therapy eller ECT-behandling, kallas också elbehandling, elchocker eller elchocksbehandlingar, (”Convulsive” betyder ”att något ger ett större krampanfall”) är en kontroversiell psykiatrisk metod för att framkalla epileptiska anfall hos patienten, med hjälp av elchocker. Resten av sjukvården vårdar och behandlar epilepsi pga. risken för hjärnskador. Urspunget till ECT var att bedöva grisar inför slakt.

Sverige är värst i världen

Psykiatrin i Sverige använder elchocker mer än någonsin: Ca 50 000 st om året ges till bla. barn, gravida, äldre och under tvång. Det gör oss till bland de värsta i världen. ECT är fullständigt eller delvis förbjudet i flera delstater i USA och i följande länder: Schweiz, Slovenien, Norra Italien, västra Australien.

Psykiatrin har bytt namn på metoden och förskönat den. Det ser bedrägligt bättre ut nuförtiden och inte alls som i scenerna i filmen ”Gökboet”. Men observera! Själva elchockerna (upp till 460 volt) i ECT, som drabbar den känsliga hjärnan och tankeverksamheten, har inte ändrats. De är samma eller t.o.m. värre än tidigare men syns inte på samma sätt eftersom patienten sövs ner och får muskelavslappnande.

ECT-behandlingen beskrivs ytterst falskt och destruktivt av psykiatrin som en mild, hjärnstimulerande mirakelbehandling som ”startar om” hjärnan. All kritik de får stämplar de som falsk propaganda och ECT-skadorna skylls på patientens påstådda ”mentala sjukdomar”. Verkligheten vittnar om dödsfall, förstörda liv, förlorade utbildningar och förmågor, svåra minneskador mm. Flera skadestånd har utbetalts av Patientförsäkringen (LÖF). Ett Landsting fick nyligen betala ut miljonskadestånd till en svårt drabbad. Det finns åtskilliga vetenskapliga studier och uttalanden från överläkare, psykiatriker, läkare, leg. sjuksköterskor och experter mot ECT.

Förenta nationerna, WHO & UNICEF

Att ge elchocker till barn och under tvång bryter mot direktiven från FN, WHO och UNICEF. Trots att Sverige är ett land som alltid framställt sig som en förkämpe för mänskliga rättigheter, tillåts nu psykiatrin i Sverige att öka antalet elchocker till barn, via BUP enligt amerikansk modell och dessutom förekommer tvångs-ECT regelbundet.

Faktum är att APA, (Amerikanska Psykiatriska föreningen) har uttalat följande: ”Att ha tillgång till en snabb och effektiv behandling, såsom ECT, är speciellt meningsfullt när det kommer till barn och ungdom.”

Förenta Nationernas överkommissionär för mänskliga rättigheter, Mr Zeid Ra’as Al Hussein: ”Påtvingad behandling – som innefattar medicinering och elchocksbehandling under tvång, såväl som intagning på sluten avdelning och segregation – skall inte längre användas.”

WHO, World Health Organization: ”Det finns inga indikationer för användningen av ECT på minderåriga, och därmed bör detta förbjudas genom lagstiftning.”

UNICEF: ”Att ge elchocksbehandlingar till ett barn i stället för lämplig eller behövlig vård eller tillsyn på grund av begränsade budgetar och drastisk underbemanning är oacceptabelt.”

Svensk Riksdagsledamot: ”Sverige borde inte agera i strid med WHO. Jag har ofta hänvisat till WHO i mina motioner”.

Socialstyrelsens ansvar

Socialstyrelsen vet inte ens hur många elchocksbehandlingar som ges per år i Sverige.
Detta p.g.a. bristande inrapportering från landstingen samt att de elchocker som ges av sjuksköterskor inte heller finns med i statistiken.

Det biverkningsregister som finns bygger enbart på psykiatriska bedömningar och åsikter. Många patienter vittnar om brister i detta register. Det som krävs är en långsiktig undersökning av elchockernas verkningar av en oberoende icke-psykiatrisk kommission.

”Efter behandlingen tyckte läkare på psykiatrin i Umeå, där jag behandlades, att jag verkade må bättre. Själv kände jag ingen förbättring, utan mer en känsla av bedövning och avtrubbning.”

”Jag glömde nämna att jag till slut såg mig tvungen att fejka ett tillfrisknande så jag kom ut från GÖKBOET!”

Bedrägliga ”resultat”

Elchockerna i ECT kan göra patienten bedövad, avstängd, glömsk och även euforisk och detta kan föranleda att patienten upplever en tillfällig ”förbättring”. Psykiatrin utnyttjar detta och kallar elchocksbehandlingen för ”en mild hjärnstimulerande mirakelmetod” som ”startar om hjärnan”. När chocken sedan släpper kommer problemen tillbaka och då sätter psykiatrin in vad de kallar ”underhålls-ECT”.

Varför litar man på psykiatrin?

Varför litar man på psykiatrin vad det gäller elchocksbehandlingar? Hur såg deras tidigare ”mirakelbehandlingar” ut? Dessa bestod av isbad, snurrstolar, insulinchocker, hjärnoperationer, lobotomier, tvångssteriliseringar, tonvis med olika psykofarmaka, tvångsbältning m.fl.

Professorerna John Read och Richard Bentall

”Om vi tog en rationell, bevisbaserad inställning till kontroversen om ECT skulle den överges, liksom andra behandlingar har övergetts som en gång tycktes vara effektiva, t.ex. roterande stolar, överraskningsbad och lobotomier.”

Finns det någon anledning till att lita på psykiatrin vad det gäller elchocker?

Psykiatrins miljarder

Psykiatrins får miljarder årligen men var finns resultaten? Dessa skall istället satsas på alternativa behandlingar. De som mår dåligt behöver en kärleksfull, medmänsklig vård som går på djupet och hjälper långsiktigt. Kärleksfulla, naturnära, näringsrika och lugna vilohem måste byggas upp.

Medmänsklighet och rättigheter behövs för de som mår dåligt.

Vad är alternativet?

I psykiatrins värld finns det inga alternativ till elchocker, då för mycket makt och pengar står på spel. Därför kommer de alltid att klanka ner på, förringa och angripa enkla men kraftfulla och naturliga alternativ. Även om man mår riktigt dåligt kan man få naturlig och alternativ hjälp.

Psykiatriker är fast i en fixerad värld, baserad på 400 – av dem själva framröstade och påhittade – mentala diagnoser! Mängder av olika psykofarmaka som ger ett otal biverkningar och i tillägg till detta elchocksbehandlingar.

Alternativa behandlingar är ett hot för dem.

Det går inte att elchocka bort näringsbrister, kroppsliga smärtor, dåligt självförtroende, skilsmässor, arbetslöshet, dålig kost, sorg efter anhörigs död, studieproblem, mobbning, brist på Omega 3 och andra näringsbrister. Orsaken till problemet någon har måste lokaliseras och hanteras – detta är inget som psykiatrin har intresse av att göra.

Många, många som mår dåligt idag har kroppsliga brister, besvär eller sjukdomar. Några exempel är störningar i sköldkörtelns produktion, B12- och Omega 3-brister (vanligt hos veganer och vegetarianer), brister på goda bakterier i mag/tarmsystemet, samt D-vitaminbrist, som kan hittas hos ca 85% av alla unga personer idag, (p.g.a. att de är för mycket inomhus och kan ha varnats för att sola).

Så, se till att få en ordentlig läkarkontroll utförd, av en läkare du litar på och som tar sig tid att lyssna på dig. Tänk på att du kan byta läkare och vårdcentral om du inte är nöjd. Du har rättigheter! Det är alltså mycket avgörande att få det fysiska tillståndet ordentligt kontrollerat först!

Psykiatrin erbjuder bedrägligt ”genvägar” och ”quick-fix” i form av psykofarmaka och elchocker. Det finns ingen genväg till ett bättre mående – steg för steg och lite i taget, är det som krävs.

Råd från Leg Sjuksköterska med 40 års erfarenhet

Såsom Sjuksköterska har jag dagligen kontakt med en mängd olika personer från olika samhällsskikt, miljöer, kön och ålder och det viktigaste jag anser att man bör göra, ifall man upplever att man känner sig nere, känner sig orolig, har ångest, vid mental utmattning, är stressad eller ledsen, är att snarast få gjort en fysisk hälsokontroll.
Alltså åtgärder att vidta även när någon uttrycker att han/hon känner sig nedstämd, trött, stressad, deprimerad eller upplever ångest.

Man bör även själv ta sig en ordentlig funderare över om det kan vara någon specifik händelse som utlöste tillståndet.

Livet består ju av med- och motgångar, detta är helt naturligt och har så varit sedan urminnes tider. Kropp och själ hänger ihop.

Detta är inget som görs inom den psykiatriska vården även om det finns en uppmaning om att det bör göras, innan någon behandling sätts in.

Obs! Det som följer här nedan som råd, gäller även vid svår depression, där psykiatrin bedrägligt hävdar ett endast elchocksbehandlingar hjälper.

1) Ta blodprover; B12, TSH (sköldkörtel), D-vitaminnivå, fettsyrebalans (Omega 6/Omega 3 nivå), blodfetter, glukos, järnvärde och blodvärde.

2) Kontrollera om personen behöver behandla problem vad det gäller mage/tarmar.

3) Kontrollera kosten som intas, personens sömn och motionsnivå (inte bara styrketräning).

4) Låt personen besvara frågor angående andning, (bukandning/bröstandning), snarkning, Det går att fylla i en enkät om detta.

5) Ta reda på vanor vad gäller TV, radio, sociala medier, nyheter.

6) Ta reda på om personen har några hobbies och utåtriktade intressen.

7) Kolla om personen äter några mediciner.

8) Ta reda på alkoholvanorna och om det förekommer droger.

9) Kolla om det finns människor i personens närhet som skapar upprördheter och problem.

Förslag på konkreta åtgärder

1) Ta utåtriktade promenader dagligen. Se till att titta på saker i omgivningen istället för att tänka på problem.

2) Hjälp personen få till en näringsrik kost utifrån de svar som ges på fråga 2 & 3 ovan.

3) Vitamin-, Omega 3- och mineraltillskott som kan behövas utifrån vad som framkommit vid tester gjorda.

4) Begränsa tiden för upprörande program och dåliga nyheter från TV, radio, sociala medier m.m.

5) Om möjligt sätt ut eller minska om möjligt på vissa mediciner successivt. Detta sker alltid i samråd med läkare.

6) Andningsinstruktioner och andnings-träning.

7) Motion startas upp på en gradvis nivå

8) Samtal med en person som kan lyssna utan att komma med åsikter och värderingar. Någon som kan låta bli att komma med lösningar eller tala om vad som kan vara anledning till problem som upplevs. En person som kan lyssna aktivt, vara genuint intresserad. På detta sätt kan den som mår dåligt ges möjlighet att själv komma fram till vad som kan ha varit den utlösande faktorn, och kan därmed successivt börja se lösningar på sina problem.

9) Hantera människor i personens närhet som skapar upprördheter och problem.

Carina Rångeby, Leg. Sjuksköterska

Jag har sedan 1976 arbetat inom många områden och träffat ett otal människor med olika problem, både kroppsliga och psykiska. Det som blivit sant för mig efter alla dessa år, är att människor behöver medmänsklighet och förståelse som är baserad på genuin kärlek och kommunikation, samt ett visst mått av kunskap om vad som kan ligga till grund för olika problem. Mitt engagemang handlar om att motverka att skada kropp och själ och istället bygga upp och stärka. Har under många år därför sökt kunskap för att bredda min kunskap och har utbildat mig till andningsinstruktör, massör, inom näringslära, vitamin- och minerallära, håranalyser, fettsyreanalyser etc.

Jag är sedan flera år engagerad medlem i 2000-talets vetenskap, NHF och Funktionsmedicin och arbetar nu som fristående sjuksköterska genom eget företag och hjälper idag företag och privatpersoner till bättre hälsa på flera plan.

Du kan nå mig genom larkekullen@gmail.com. Lärkekullens Hälsa AB, (frisk kropp och frisk till sinnet)

Läs mer här: