Lägg ner elchockerna omedelbart!


Vanligt sunt förnuft gäller tydligen inte i vissa yrkeskårer.

Man kan undra vad de har för syfte egentligen.

Vill de verkligen människan gott?

Lägg ner elchockerna omedelbart!


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.