Patienterna skall få veta riskerna


Bra att Josefsson granskar detta ordentligt så att sanningen kommer fram. Patienterna skall få veta riskerna.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.