Protest mot användningen av el-chocker


Jag vill verkligen protestera mot användningen av el-chocker som en hjälp och behandlingsmetod.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.