Skrämmande med elchocker

Hört att man inte minns saker som hänt det sista året när denna behandling har utförts… SKRÄMMANDE!

mvh


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.

Bookmark and Share