Stoppa kvacksalveriet, stoppa ETC


Man är ju benägen att tro att mänskligheten har gått framåt i syfte att ta hand om människor som inte fungerar i samhället.

Har ETC hjälpt någon överhuvudtaget.

Det är väl bara en tidsfråga när isbaden införs igen.

Stoppa kvacksalveriet, stoppa ETC


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.