Varför har psykiatriker så stor makt?


”Alldeles fantastiskt att detta får fortgå i ett land där stora resurser läggs på att få cyklister att bära hjälm. Det måste röra sig om ett intrigerande av väldiga mått. Vad är det som gör att psykiatriker har en så enorm makt gentemot politiker, journalister och – som det verkar – den övriga läkarkåren? För nog måste det finnas hjärnforskare som inte uppskattar denna form av ”sjukvård”?! U.H”


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.