2000-Talets Vetenskap: ECT-behandlingarna utförs på liv och död


2000-talets vetenskap informerar om psykiatrins elchocker (ECT)

.

I nummer 26 av 2000-Talets Vetenskap (2 / 2019) tar Michael Zazzio upp de allvarliga skador som psykiatrins ECT-behandling ger. Se artikeln här i pdf format.

ECT-behandlingarna utförs på liv och död

I Sverige genomförs omkring 50 000 elchocker per år. Av dem som får elchockbehandling dör ungefär en person per 200 behandlade. Det är alltså ingen snäll behandling som det handlar om. I denna miniartikelserie ska vi titta på ECT-behandlingens rätta identitet. Vi kommer att titta på ECT-behandling av vuxna samt av barn och ungdomar, men vi ska även gå igenom den lagstiftning och de mänskliga rättigheter som förbjuder att kroppsliga ingrepp och medicinsk behandling sker mot patienternas uttryckliga vilja.

Hjältar (heroes) får oss inte att blöda eller kräkas, men de heroiska läkarna sysslade med och sysslar fortfarande med sådant som framkallar skador. Heroisk medicin utövas fortfarande av helt ”vanliga” läkare. Enligt den historiska dokumentationen har de ”vanliga” läkarna utövat den heroiska medicinen sedan slutet av 1700-talet och fram till mitten av 1800-talet. Det finns dock mängder av historiebeskrivningar som visar att ”heroisk medicin” har utövats mycket tidigare än så. Den franske solkungen Ludvig XIV hade en livläkare som drog ut kungens alla tänder, eftersom livläkaren ansåg att tänderna var källan till sjukdomar, något som det i alla fall låg lite grann i. Läkaren lyckades emellertid inte helt med uppgiften att dra ut alla delar av Ludvig XIV:s tänder, utan en del tandrötter gick av och blev kvar nere i tandbenet, vilket ledde till kroniska bakterieinfektioner som gjorde att den enormt mäktige kungen luktade avskyvärt illa ur munnen.

Heroisk medicin handlade även om åderlåtning och tillförandet av giftiga ämnen som skulle leda till att patienten skulle få kraftiga diarréer, svettas ut eller spy ut sjukdomen. Heroisk medicin använde sig även av blodiglar som behandling, vilket fortfarande används, men även extremt giftiga ämnen såsom kvicksilverklorid användes och ansågs under en ganska lång tidsperiod vara nyttiga. USA:s president George Washington dog på grund av behandling med sådan heroisk medicin.

Heroisk medicin pågick enligt historieböckerna fram till och med slutet av 1800-talet, men finns fortfarande kvar i medicinen, och ECT-behandlingarna utgör en del av denna medicinska inriktning – den heroiska medicinen.

Skadliga metoder

Ordet heroisk betyder ungefär kraftig eller dramatisk, och det är precis vad ECT-behandling är. Att se en ECT-behandling utföras lämnar ingen sund och frisk människa oberörd. Det är en fasansfull upplevelse att stå bredvid en patient som elchockas.

Den medicinska vetenskapen har alltid varit en vetenskap som har bestått av skadliga metoder, äventyrliga läkare och farliga forskare. Den farmakologiska medicinen består av till 100 % skadliga substanser. Alla vacciner har flera oönskade biverkningar. Kirurgiska ingrepp skadar alltid. Strålterapi består av joniserande strålning som slår sönder allt biologiskt material som kommer i dess närhet. En liten insekt som utsätts för kraftig UV-B-, eller UV-C-strålning dör snabbt. En människa är mycket större än en insekt men skadas ändå av relativt låga doser av samma strålning. Inom sjukvården används röntgenstrålning som strålterapi mot cancer. Röntgenstrålarna är ännu mer joniserande än UVstrålningen och medför att de röntgenexponerade mänskliga cellerna skadas allvarligt.

Bland de skadliga behandlingsmetoderna fanns bland annat behandling med kvicksilver och radioaktivt radium. Psykiatrin använde sig förr i tiden av iskalla bad och snurrstolar för att försöka bota de sjuka. Sådan behandling ledde dock i en övervägande andel av fallen till att psykotiska patienter blev ännu mer psykotiska. Olika psykofarmaka används i terapeutiskt syfte, men biverkningarna av de kemiska substanserna är enormt vanliga och ofta mycket allvarliga. Barn och ungdomar medicineras numera allt oftare med dessa syntetiska droger.

Livsfarlig behandling

ECT-behandlingen skördar liv, men psykiatrikerna fortsätter ändå envist med att behandla patienter. Inifrån läkarkåren höjs det dock fler och fler röster mot ECT-behandlingen, men det är fortfarande de heroiska ”entusiasterna” som är i majoritet. ECT-behandlingen fortsätter alltså att skörda liv och skada många av de överlevande patienterna allvarligt. ECT-behandlingen bedöms vara så pass farlig att den har förbjudits i många länder, men i Sverige rullar det elektrifierade dödsmaskineriet på…

En svensk som har kritiserat ECT-behandling är sjuksköterskan Carina Rångeby. För sitt uttalande mot elchocker blev hon anmäld till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kritiserades av en anonym person för sina uttalanden mot elchocksbehandlingar. Någon ville uppenbarligen tysta henne!

IVO väckte inte någon talan i HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd), och vad skulle IVO ha gjort? Det handlade ju inte om något patientfall. Det var alltså en riktig dåre som anmälde henne – förmodligen någon entusiastisk överläkare inom psykiatrin. På IVO har dock inte alla tjänstemän alla ”hästar i stallet”. I IVO:s beslut stod det att hon friades, eftersom hon inte jobbade med patienter med psykiatriska diagnoser. Hur hade beslutet sett ut om Carina skulle ha arbetat med psykpatienter? Det står inte heller rätt till på IVO. Enligt gällande lagstiftning kan ett ansvarsmål endast drivas om vårdpersonalen har gjort något fel eller äventyrat patientsäkerheten i det enskilda fallet. Yttranden om metoder lyder under yttrandefriheten som är grundlagsskyddad och som även skyddas av internationella konventioner om mänskliga rättigheter.

Bland skadeverkningarna av elchockbehandling märks främst minnesförlust, och det handlar ofta om mycket kraftig minnesförlust – så pass kraftig att många minnesskadade patienter inte kan fortsätta med sina arbeten. Nyligen tilldömdes en svensk läkare ett rekordstort skadestånd för att hon hade skadats av ECT-behandlingen, med kraftig minnesförlust som följd. Hennes minnesförlust blev så pass allvarlig att hon inte kunde fortsätta att arbeta som läkare. ECT-behandlingen bränner alltså bort minnet, vilket inte är särskilt konstigt med tanke på vilka nivåer av elektrisk spänning och strömstyrka som det handlar om.

Spänningen i de elektriska impulser som den friska hjärnan skapar och arbetar med är i storleksordningen millivolt. Vid ECT-behandling utsätts hjärnan för hundratals volt, ibland ända upp till över 460 volt. Här kan en jämförelse med elektronisk utrustning vara på plats. En elektrisk krets som är anpassad för en spänning på några millivolt blir totalförstörd av bara några volt. Detsamma gäller för hjärnan när ECT-spänningen ligger på hundratals volt. En så pass adekvat jämförelse verkar dock inte bekymra ECT-förespråkarna. Inte heller verkar de vetenskapliga studier som redogör för skaderiskerna med ECT-behandling ha någon inverkan på den heroiska ECT-läkarkåren.

De verifierade kroniska biverkningarna av ECT-behandling är bland andra: minnesförlust, epilepsi, depression, psykos, hörselnedsättning, tinnitus, tandskador och muskelkramper. Elchockerna kan göra patienterna bedövade, mentalt avstängda, glömska och även euforiska. Detta kan i vissa fall kännas som en tillfällig ”förbättring”, varför de heroiska psykiatrikerna utnyttjar det för att påstå att ECT skulle vara en mirakelmetod som startar om hjärnan. När chocken släpper kommer dock problemen tillbaka, men då sätter psykiatrin in så kallad in underhålls-ECT-behandling och fortsätter på så sätt att riskera patientens liv och hälsa.

Socialstyrelsens erkännande

Socialstyrelsen har erkänt att ECT-behandling medför en risk för bestående skador och dödsfall. Alla läkare vet att det är skadligt med stark ström genom hjärnan och alla andra delar av kroppen. Trots det så fortsätter ECT-behandlingarna i oförminskad utsträckning. När det gäller behandling av barn så ökar antalet ECT-behandlingar!

Sverige har en obehagligt mörk medicinsk historia. Tvångssteriliseringar pågick fram till och med mitten av 1970-talet trots att både Nürnbergkoden och många av de mänskliga rättigheterna kom till i slutet av 1940-talet. Sverige har trots ratificeringen av dessa konventioner och koder fortsatt att bryta mot de mänskliga rättigheterna, och det fortsätter än i dag. Mänskliga rättigheter står inte särskilt högt i kurs i Sverige. Brott mot de mänskliga rättigheterna pågick i stor utsträckning mot förståndshandikappade barn och vuxna under 1970-talet. Den politiskt sett ohotade social-demokratiska regeringen bedrev rena rama fånglägren för förståndshandikappade som man i olika försöksprojekt bland annat utsatte för inhuman medicinsk behandling, sockerdiet och/eller svält.

När oegentligheterna sent omsider uppmärksammades, så försvarade sig de ansvariga med att de ”inte visste bättre då”. Beslutsfattarna är alltså känslomässigt sett outvecklade individer (till exempel psykopater, sociopater och narcissister) som står kvar och stampar på samma primitiva nivå som tidigare.

Gökboets massförstörelse av hjärnceller

Vid en elchocksbehandling denatureras proteiner. Fetter och andra vävnadsdelar smälter, friteras eller bränns sönder. Hjärnan består till den största delen av fetter som tar allvarlig skada av ECT-behandlingen som formligen bränner sönder hjärnan.

Det finns ingenting som rättfärdigar sådana behandlingsmetoder. ECT-behandling ödelägger människors liv.

Psykiatrin brukar hävda att ECT-behandlingen numera har moderniserats och att den numera inte är likadan som tidigare. Det är visserligen sant att metoden har bytt namn till elbehandling, att patienterna numera sövs ned och får muskelavslappnande samt kramplösande medel, men elchocken är lika stark. Även resultaten är desamma som förr i tiden. Det är bara det att sjukvården har förpackat ECT-behandling på ett lite snyggare sätt, eftersom det annars skulle vara svårt att få vårdpersonal och patienter att acceptera den grymma behandlingsmetoden.

Drabbade barn

I det kommande numret ska vi ta upp exempel på barn och ungdomar som har drabbats av kroniska skador efter ECT-behandling. Om du som läsare känner något sådant barn eller någon sådan ungdom, så kontakta oss på mailadress redaktionen@2000tv.se och berätta för oss om det.

Opinionsbildning i Sverige

I Sverige är det som är den person som arbetar mest intensivt som opinionsbildare mot ECT-behandling. har sedan 1980-talet arbetat för mänskliga rättigheter i bland annat Amnesty international, KMR (Kommittén för mänskliga rättigheter) samt Röda Korset. är övertygad om att ECT kommer att förbjudas och att det bara är en tidsfråga innan det sker. Vägen dit kan dock vara lång och arbetsam, men det finns många som är beslutsamma och som arbetar för ett totalförbud mot ECT-behandlingar.

s målsättning är följande:

  • att omedelbart få ett förbud mot all ECT under tvång
  • att omedelbart få ett förbud mot all ECT till barn, äldre och gravida
  • att säkerställa att alla patienter och anhöriga får en fullständig och korrekt information innan ECT-behandlingen
  • att säkerställa rättigheten för alla som drabbats av skador från ECT att anmäla, få upprättelse och skadestånd
  • att få till stånd en oberoende, icke-psykiatrisk och fullständig utredning av de långsiktiga verkningarna av ECT
  • att verka för att lyfta fram alternativa behandlingar som en valmöjlighet till ECT
  • att få till stånd möjlighet för alla medborgare att fullständigt neka ECT som en nuvarande eller framtida behandling
  • att drastiskt minska användningen av ECT i Sverige och slutligen få till ett förbud mot elchocksbehandlingarna (ECT). Dessa går samma väg som andra ålderdomliga och destruktiva metoder har gjort, till exempel lobotomin, tvångssteriliseringar, isbad, insulinchocker, snurrstolar etcetera, vilka alla har förpassats till psykiatrins skamliga historia.

Den som vill kan fördjupa sig i ämnet på s sida om ECT-behandlingar:
https://www.elchocker.se/

Text: Michael Zazzio, 2000-talets vetenskap