Barn under fyra (4) år får elchocker (ECT) av psykiatrin


ECT-barn-1

Barn i elchocksterapi

Originalartikel – Barn i elchocksterapi.

Barn yngre än fyra år, som anses psykiskt störda, behandlas med de kontroversiella elchocksbehandlingarna.

Medicinska uppgifter visar att användningen av elektrokonvulsiv terapi har tredubblats i Victoria inom den privata hälsovården under en sexårsperiod.

En VicHealth rapport bekräftar att mer än 18.000 behandlingar utfördes i Victoria under 2007-2008.

Statistik från den federala regeringen visar att användningen av ECT (elektrisk chock riktad direkt in i hjärnan) inom statens privata hälsosystem, ökade från 1944 behandlingar år 2001-2002 till 6009 under 2007-2008.

Cirka 12000 behandlingar utfördes inom det allmänna hälsosystemet sista räkenskapsåret.

Medicinsk statistik registrerade 203 ECT-behandlingar på barn yngre än 14 år – inklusive 55 st på fyra år och yngre.

Två av dem under 4 år fanns i Victoria.

Sista räkenskapsåret gavs 6197 ECT-behandlingar till medborgare i Victoria mot deras vilja.

Dessa nyheter kommer när Western Australian Government vidtar åtgärder för att förbjuda ECT-behandlingar på barn under 12 år.

Victorian Government ville inte säga om den skulle följa efter.

Siffrorna har chockerat några experter.

Professor Pat McGorry, ordförande för Nationella Ungdomsstiftelsen för mental hälsa, uttryckte att ECT-behandling av barn, vars hjärna fortfarande var under utveckling, var mycket oroväckande.

”Detta har stor betydelse, det är en oroväckande trend och vi måste ta reda på varför. Varför har användningen av ECT ökat i en sådan omfattning? Jag är chockad och förvånad över att barn i den åldern utsätts för den här behandlingen,” sa han.

Fastän läkare alltjämt är förbryllade över hur behandlingen i grunden fungerar, används ECT för att behandla psykiska sjukdomar, såsom manodepressivitet och psykoser.

Siffrorna visar vidare att nästan tre gånger så många kvinnor jämfört med män fick elchockbehandling.

Biverkningar inkluderar minnesförlust, kramper och huvudvärk.

Modern behandling innebär bedövning före varje ECT-behandling, vilken utförs med några veckors intervaller..

Allt fler patienter som hade tvingats till ECT-behandling kontaktade Mental Health Legal Centre och uppgav att de torterades, enligt Vivienne Topp, en jurist och politisk rådgivare.

Bioetikern Docent Nicholas Tonti-Filippini stödjer ECT på barn och hävdar att några småbarn är mentalt ”störda”.

Psykiatrikern Dr Paul Skerritt, Australian Medical Association, menade att ECT skickade patienten in i ett ”epileptiskt” anfall, vilket bidrog till nya ledningar i hjärnan.

”Det är en av de mest effektiva och säkra behandlingarna, även om jag inte skulle välkomna dess användning på barn. Dessa siffror är mycket höga,” sade han.

Översättning: Inga

Läs även – Psykiatrin vill öka antalet elchocker till barn i Sverige