Fil. Dr. John Breeding: ”Uppenbart att ECT skadar hjärnan”


När människor upplever extrema sinnestillstånd (av psykiatrin typiskt betecknade som psykos eller möjligen katatoni*) finns det nästan alltid allvarligt trauma och mycket ofta sjukdom orsakad av tidigare psykiatriska behandlingar, speciellt drogeffekter. Elchock (ECT) orsakar definitivt mer trauma. Innan drogbehandling blev rutin inom psykiatrin i senare delen av 1900-talet, tillfrisknade faktiskt en stor procent av människor från extrema sinnestillstånd och/eller allvarlig depression. Den främsta plikten för varje behandling är ’skada inte’. Denna sida har mina videos om både depression och extrema sinnestillstånd: http://www.wildestcolts.com/video.html
De fyra viktigaste punkterna angående ECT är:
1) Elchocker skadar alltid hjärnan 2) Elchocker orsakar alltid minnesförlust 3) Elchocker dödar ibland 4) Elchocker är aldrig nödvändig. (se www.endofshock.com)”

John Breeding, Fil Dr, är en psykolog som har varit en aktivist mot elchocker i decennier. Hans hemstat Texas har några av de tuffaste lagarna i USA gällande ECT, inkluderande ett totalförbud mot användningen av elchocker till ungdomar under 17 år.

*katatoni innebär stelhet och ingen rörelse eller reaktion, översättarnas anmärkning.

Hur kan ECT som orsakar hjärnskador anses terapeutisk?

Intervjuer med ECT-skadade

Läkare, liksom byggbranschen, gör sitt bästa för att förhindra att människor skadas av elektriska stötar. Människor får antikonvulsiva läkemedel för att förhindra anfall, eftersom sådana anfall är kända för att skada hjärnan. Hjärnan arbetar normalt sett med spänningar som mäts i millivolt. Vid ECT ges dock elektriska stötar på hjärnan med i genomsnitt 150 till 400 volt. ECT framkallar grand mal-anfall, och det är uppenbart att ECT skadar hjärnan.”
John Breeding, Fil Dr, psykolog.

Läs mer: