ECT-behandlingen skadar hjärnan enligt Peter R Breggin, läkare


 Breggin amerikansk läkare”Elchocksbehandling skadar hjärnan genom flera olika mekanismer. För det första så orsakar den epileptiska grand mal anfall som är mycket mer intensiva och destruktiva än de som spontant upplevs av personer med svår epilepsi. Dessa multipla anfall (typiskt 3 i veckan under några veckor eller mer) utmattar och skadar neuroner eller hjärnceller.

För det andra så skadar den elektriska strömmen hjärnan genom att störa elektrisk funktion, överhettar hjärnvävnad, stimulerar högt blodtryck i hela hjärnan, bryter ner blod-hjärn barriären och orsakar små blodkärl att krampaktigt sluta sig och berövar på så sätt neuroner på syre och näringsämnen.”

Peter R. Breggin, amerikansk läkare

Peter R. Breggin, MD (Medical Doctor), har kallats ”psykiatrins samvete” för hans ansträngningar att reformera psykisk hälsovård, inkluderande hans främjande av vårdande psykoterapeutiska metoder och hans motstånd mot den ökande överanvändningen av psykiatriska mediciner, det förtryckande diagnostiserandet och drogandet av barn, elchocker, lobotomi, tvångsvård och falska biologiska teorier. R Breggin

Vetenskapliga artiklar mot psykiatrins ECT-behandling

Elchocksbehandling skadar hjärnan

”Elchocksbehandling skadar hjärnan genom flera olika mekanismer. För det första så orsakar den epileptiska grand mal anfall som är mycket mer intensiva och destruktiva än de som spontant upplevs av personer med svår epilepsi. Dessa multipla anfall (typiskt 3 i veckan under några veckor eller mer) utmattar och skadar neuroner eller hjärnceller. För det andra så skadar den elektriska strömmen hjärnan genom att störa elektrisk funktion, överhettar hjärnvävnad, stimulerar högt blodtryck i hela hjärnan, bryter ner blod-hjärn barriären och orsakar små blodkärl att krampaktigt sluta sig och berövar på så sätt neuroner på syre och näringsämnen. Vanligtvis genomgår patienter flera sekunder med obefintlig hjärnaktivitet efter ECT ”“ noll detekterbar elektrisk aktivitet ”“ ett tecken på hjärndöd när den utsträcker sig över minuter. Djurstudier har visat små blödningar och celldöd genom hjärnan och i frontalloberna efter exponering för ECT-doser som är mindre än de som nuförtiden används kliniskt. Studier på människor visar att före detta ECT-patienter lider av ihållande förlust av mental funktion och demens (se Breggin, 2008; Sackheim et al., 2007).

Elchocksbehandling är helt enkelt skallskada

”Elchocker ger en mer uppenbar illustration av de handikappande effekterna av psykiatrisk behandling. Elchocksbehandling är helt enkelt skallskada orsakad av överväldigande elektrisk ström, tillräcklig för att orsaka ett epileptiskt grand mal anfall. När patienten blir apatisk så skriver doktorn i journalen ”klagar inte längre”. När patienten visar den eufori som vanligtvis associeras med hjärnskada så skriver doktorn ”humöret förbättrat”. Under tiden skadas individens hjärna och sinne så drastiskt att han eller hon inte kan protestera. De fås lätt att mottaga upprepade elchocksbehandlingar. I många fall måste familjemedlemmar ingripa för att stoppa den destruktiva ”behandlingen”.

Den hjärnstörande principen hos psykiatrisk behandling är ingen spekulation. Det är en solid vetenskaplig teori baserad på evidensbaserade rapporter, klinisk erfarenhet och observationer gjorda med sunt förnuft. Jag tror att den kommer att stå sig genom tiderna.”

Farorna med elektrokonvulsiv terapi

ECT-behandlingar får patienten i ett tillstånd av barnlik hjälplöshet

”Patienter som får ECT ges en elektrisk ström av tillräcklig intensitet och varaktighet för att ge ett organiskt hjärnsyndrom, karaktäriserat av de klassiska symptomen med desorientering i tid, plats och person; mental desorientering i alla intellektuella områden såsom abstrakt resonerande, omdöme och insikt; emotionell labilitet med extremer av apati och eufori; och sammantaget barnlik hjälplöshet. Djurstudier visar diffus hjärnskada som följd av ECT: de mest vanliga fynden är blödningar av storleken som ett dammkorn till ca 2 mm genom hjärnan och omgivande blodkärl, liksom områden med ”™gliosis”™ och ”™neuronal”™ degeneration, med fläckar av celldöd (”™ghost cells”™ och ”™neuronophagia”™). Ibland hittas större blödningar och ödem i hjärnan. Dessa fynd ses också vid obduktioner av ECT-patienter.”