Elchocksbehandlingar, ECT förbjuds på Sicilien av humanitära skäl


elchocker-sicilien

Original artikel – Elchocker förbjuds som terapi på Sicilien.

Här följer en översättning av en artikel i italiensk media angående förbud av elchocksbehandlingar på Sicilien.

Elchocker förbjuds som terapi på Sicilien

Från i dag får inte längre någon vårdinrättning på Sicilien använda elchocker som terapeutiskt verktyg. Förbudet kom i går efter att det regionala rådet godkänt det förslag som lagts fram av hälsominister Lucia Borsellino.

”Det är ett betydelsefullt val för civilisationen”, – sade ordförande Crocetta – som härmed lyfter fram Sicilien för medborgerliga rättigheter och för skydd av personers värdighet».

Under de senaste 3 åren hade några sicilianska vårdinrättningar anmält 10 fall av användning av elektrokonvulsiv terapi (ECT), allmänt känd som elchocker för terapeutiska ändamål.

En parlamentarisk kommission för undersökning av den Nationella hälsovården, ledd av Ignazio Marino, hade redan i februari sänt ut ett larm i hela Italien: ”91 sjukhus” på hela det nationella territoriet använder elchocker och av dessa hela fjorton på Sicilien, rapporterade kommissionen.

Det som upprörde kommissionen var inte bara relaterat till huruvida användandet av elchocker var lämpligt eller ej, detta är redan en mycket omtvistad fråga, men framför allt det faktum att den i många fall används som en första behandling, patienten som behandlas med elchocksterapi har inte ens först genomgått läkemedelsbehandling i fall av depression»

”En felaktig praxis som måste rättas till”, sade Marino. I synnerhet har kommissionen krävt ”striktare reglering av anvisning till användandet av ECT, där det vetenskapligt och kliniskt verifierats att farmakologisk terapi varit ineffektiv , med förbud att skriva ut recept ”off label” och rekommenderar att det används ”endast i operationssalen i vårdinrättningar där det finns anestesiavdelning”.

Översättning: Anette Feron