Harold Sackeim erkänner permanenta minnesförluster efter ECT


Harold Sackeim expert på ECT

Harold Sackeim ändrar synpunkt i kommande studie av ECT

De Kognitiva Effekterna av Elektrokonvulsiv Behandling i Samhällsstrukturen

”År 2007 publicerade Sackeim och hans kollegor ( i tidskriften Neuropsychopharmacology) resultaten av en studie som följt tvåhundrafemtio ECT patienter i New York Citys sjukhus. Studien fann att den vanligaste typen av ECT, (bilaterala) faktiskt orsakar permanent minnesförlust. Studien visar att patienter uttryckt långvariga klagomål kring minnesförlust samt uppvisat psykisk försämring, i synnerhet kvinnor och äldre patienter.” Harold A. Sackeim

Studie publicerad i januarinumret 2007 av Neuropsychopharmacology

”…han erkänner numera att ECT rutinmässigt orsakar bestående minnesförlust och brister i kognitiva förmågor.”

”Sackeim var den som gjorde synpunkten populär- om än inte upphovsmannen till den – att före detta patienter som sade att behandlingen utplånade minne, skulle betraktas som psykiskt sjuka och därför inte anses som trovärdiga.”

Artikel om Harold Sackeim.

Sammanfattning:

Efter tjugofem år och miljontals dollar av federala medel avsedda för forskning av de negativa kognitiva effekterna av ECT – tjugofem år då inte en enda långsiktig uppföljningsstudie någonsin publicerades – har nu den självutnämnde ”världsexperten” på ECT Harold Sackeim ändrat sin synpunkt, han erkänner numera att ECT rutinmässigt orsakar bestående minnesförlust och brister i kognitiva förmågor. Hans nya studie -den första som publicerats där han följt patienter så länge som sex månader och den enda av hans studier där kontroll användes – validerar en generation av patientrapporter om permanent iatrogent (som orsakats av läkarvård eller sjukvård övers. anm) funktionshinder, och motbevisar Sackeim´s tidigare publicerade påstående att dessa rapporter helt enkelt var symptom på psykisk sjukdom. Övriga rön: det finns inga belägg för att ECT ökar intelligens, som Sackeim tidigare har påstått, och att kvinnor är mycket mer benägna än män att uppleva svår permanent minnesförlust.

Betydelse:

Harold Sackeim har kallats ”The Pope of ECT” och det av goda skäl. Han har publicerat mer om ECT än någon annan i världen. Han har dessutom fått mer pengar för att utforska ECT än någon annan i världen och är författare till American Psychiatric Associations patientinformation utalande samt formulär för samtycke, som används av de flesta sjukhus i Amerika. Genom sitt författarskap, undervisning, vittnesbörd – och sina synpunkter på gruppgranskning, redaktionellt och genom att finansiera styrelser, inbegripet att bevilja granskning av NIMH paneler (National Institute of Mental Health) – har han större inflytande på vad yrkeskåren och allmänheten tror om ECT än någon annan i världen. Vad Harold säger gäller.

Slutsats:

Denna studie kunde ha gjorts vid något tillfälle under de senaste tjugofem åren. Om den hade gjorts, skulle en generation av patienter kunnat bli varnade för sannolikheten att få permanenta betydande minnes – och kognitiva brister innan ECT behandlingen, istället för att få reda på det efteråt. I själva verket finns det bevis – från Harold’s egna uttalanden – att han faktiskt bedrev studier och följde upp ECT patienter under så lång tid som fem år…. men han publicerade aldrig resultaten. Varför inte? Varför tog det tjugofem år och över tio miljoner dollar för att bekräfta vad patienter har sagt under hela denna tidsperiod? Med andra ord: Vad visste Harold, när visste han det, och varför blev det aldrig avslöjat?

Under de senaste tjugofem åren har patienter som erhållit elektrokonvulsiv behandling (ECT) blivit tillsagda av landets främsta ECT läkare, att den kontroversiella behandlingen inte orsakar permanent minnesförlust eller kognitiva brister utan faktiskt förbättrar minne och ökar intelligens. Psykologen Harold Sackeim från Columbia University lärde också en generation av ECT utövare runt om i världen, att permanent minnesförlust är så sällsynt att den aldrig skulle kunna studeras. Sackeim var den som gjorde synpunkten populär – om än inte upphovsmannen till den – att före detta patienter som sade att behandlingen utplånade minne, skulle betraktas som psykiskt sjuka och därför inte anses som trovärdiga.

Hans nyaste och kanske sista forskningsstudie av ECT motbevisar hans ihärdiga påståenden om behandlingens ofarlighet. Den är, i själva verket ett fantastiskt själv- förkastande av en tjugofemårig forskarkarriär … i vilken han accepterade federala forskningspengar med ena handen och konsultarvoden från företag av elchocks-maskiner med den andra.

Artikel om Harold Sackeim.