Hur hjälper vi de som drabbats av ECT?


För det första så är det psykiatrin och dess utövare som är skyldiga till många förstörda människoliv. De borde sluta med sin verksamhet omedelbart och bidra till att hantera alla drabbade.

Psykiatrin skall ställas till svars för alla liv som de har förstört.

1) Vi jobbar långsiktigt på att alla drabbade skall få skadestånd, upprättelse och rehabilitering.

Men naturligtvis kan inte detta ersätta förstörda liv. Inget kan ersätta ett förstört liv.

Det dock exempel på personer som har kommit tillbaka och blivit bättre efter ECT-skador. Precis som vid andra hjärnskador.

2) Det är till stor hjälp för de drabbade att se att de ensamma. De ser att andra har också blivit skadade. Det är inte dem det är fel på vilket psykiatrin hävdar. Nu kan de drabbade bli sedda, hörda och trodda.

3) Det är till stor hjälp för de drabbade att få information om ECT-behandlingarna och veta att ECT är en destruktiv, skadlig behandling. Det är inte dem det är fel på som psykiatrin säger.

4) Informationen hjälper också de drabbade att inte ta mer ECT och förhoppningsvis välja bort psykiatrin framöver. Det går inte att söka hjälp hos någon som bla. elchockar barn och gravida.

5) Alla våra anmälningar har lätt till att Socialstyrelsen rekommenderar sjukhusen att hjälpa de drabbade av ECT:

”Socialstyrelsen gav 2016 ut följande rapport: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-5-29

I rapporten, som riktar sig till verksamhetschefer och vårdpersonal inom psykiatrin, uppmärksammar Socialstyrelsen att patienter som upplever minnesstörningar efter ECT-behandling kan få stöd. En patient som behöver hjälp bör vända sig till hälso- och sjukvården.”

”Om en patient har oönskade effekter efter ECT-behandling är det viktigt att vårdgivaren får kännedom om det och möjlighet att följa upp behandlingen. Om patienten har en vårdkontakt som är relaterad till ECT-behandlingen, är det bra att ta upp frågan med denna. Men om så inte är fallet kan patienten kontakta primärvården. Det står en patient fritt att när som helst kontakta Patientnämnden, vars roll bl.a. är att ta emot synpunkter från patienter och hjälpa till i kontakterna med hälso- och sjukvården.”

Min tolkning, enkelt uttryckt:

a. Socialstyrelsen har uppmärksammats att det finns personer som fått minnesstörningar av ECT och säger till sjukvården i ovanstående rapport att de skall få stöd.

b. Vänd dig till sjukhuset där du fick ECT i första hand – om du inte har bra kontakt med dem så kan du vända dig till annat sjukhus.

c. Fungerar inte detta så vänd dig till Patientnämden.

Det måste kännas bra för en drabbad att veta att Socialstyrelsen har erkänt att ECT ger skador och att det skall finnas hjälp att få på sjukhusen.

6) Jag rekommenderar alltid alla att söka sig bort från psykiatrin till alternativa behandlingar. Då kan skadorna från ECT hanteras. Informationen kan hjälpa de drabbade att välja bort psykiatrin.

7) Många drabbade känner ett ansvar och vill verkligen hjälpa andra så att de inte också råkar illa ut. Vi hjälper drabbade att kunna hjälpa andra.

8) Många drabbade mår bättre efter de har slagit tillbaka, stått upp för sanningen och sig själva genom att anmäla och överklaga på alla linjer. Vi stödjer och hjälper alla att anmäla och överklaga.

9) En del drabbade vill hjälpa till ännu mer och mår bra av detta. Det kan gälla intervjuer i media, skriva till journalister, bli intervjuade på film mm. Vi stödjer och hjälper till med detta.

Försäkringspengar efter en bilolycka som ledde till handikapp, är en liten tröst men kan inte ersätta ett förstört liv. Samma sak gäller skador efter ECT-behandlingar.

Psykiatrin bör verkligen ställas tills svar.

Sök dig till alternativa behandlingar istället!