Kostnadsfri Telefonrådgivning


Alternativ till psykiatrins ECT-behandling

Det finns naturligtvis alternativ till psykiatrins elchocksbehandling, som enligt experter ger hjärnskador. Chocken, bedövningen, euforin och minnesskadorna kan göra att vissa tror att de har blivit bättre.

Psykiatrikerna kan inte få sig själva att erkänna att ECT orsakar skada, annat än om patienten skulle bli elchockad till döds på bordet och det samtidigt videoinspelades och observerades av en av Förenta Nationernas observationstrupper. Jag började studera forskningen om ECT och fann att den utförts av psykiatriker som har ECT som levebröd.” Narkosläkare Michael Chavin

Vid allt dåligt mående så är första steget alltid en fullständig fysisk hälsoundersökning med åtföljande hantering och uppföljning. Be också att få B och D-vitamin nivåerna kontrollerade. Sök och hitta en bra alternativläkare som kan hjälpa dig med detta. Ta gärna hjälp av anhöriga och vänner.

Läs mer på dessa sidor angående alternativ:

Alternativ finns absolut inte i psykiatrin utan förkastas.

Telefonrådgivning

Kontakta gärna föreningen Equal för kostnadsfri rådgivning:
”Rådgivning 070-797 20 29. Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00. Vid upptaget tala in ett meddelande så ringer vi upp eller skicka ett mejl till info@equalsthlm.se”

Du kan också kontakta: Carina, Hälsokonsult, legitimerad sjuksköterska sedan över 40 år, larkekullen@gmail.com.

Werlabs erbjuder fullständiga hälsoundersökningar.

Böcker

Mental överlevnadshandbok: Hur du blir fri från psykofarmaka och återfår ett normalt liv: Mental överlevnadshandbok

Att sluta med psykofarmaka: Handbok för förskrivare, behandlare, patienter och deras anhöriga. R Breggin, läkare, psykiatriker, författare: Att sluta med psykofarmaka

The Depression cure: The six-step programme to beat depression without drugs, Steve Ilardi, clinical psychologist, neuroscientist, professor.

Kroppsliga orsaker

Ofta finns det rent kroppsliga orsaker till ett dåligt mående så en fullständig hälso- och läkarundersökning är avgörande. Det kan krävas lite arbete att hitta rätt men det är livsviktigt.

Det är viktigt att du startar nu och sedan tar steg för steg och arbetar långsiktigt mot ett bättre mående.