Kraftiga elchocker genom hjärnan vid ECT-behandlingen


Även lindriga elolyckor kan ge nervskador som visar sig senare i livet. Efter elolycksfall är det viktigt att bli noggrant undersökt i sjukvården”, konstaterar Lars Jansson, inspektör på Elsäkerhetsverket.

Allt elchockarna gav mig var tandvårdsskulder (de drog ut alla mina tänder utan att diskutera saken med tandläkare) och extrema minnesbesvär. Min familj fick inte veta vad som hade gjorts förrän efter jag fått 11 behandlingar och alla tänder hade dragits ut.”

ECT står för Electro Convulsive (som framkallar krampanfall) Treatment. Det är en psykiatrisk metod för att framkalla epileptiska krampanfall hos patienten med hjälp av elchocker upp till 450 volt, 0,9 ampere och 405 watt. Det innebär motsvarande 4 stycken 100 Watts lampor under de millisekunder som varje likströmspuls passerar hjärnan. Pulserna går mellan två elektroder som är placerade på ena tinningen och pannan. Apparaterna är tvåfas så pulserna byter riktning för varje cykel med två pulser i vardera riktningen mellan elektroderna. För en Thymatron apparat är det 70 cykler vilket ger 140 pulser per sekund. Normalt sett opererar hjärnan på en nivå av millivolt.

Rent medicinskt motsvarar det framkallade stora epileptiska grand mal anfallet en hjärnskakning. Den elektriska energin given som elektrisk laddning orsakar dock även skada genom att den ges med hög elektrisk effekt under de pulser som skickas fram och tillbaka genom hjärnan. Den totala laddningen (totala elektriska energin, elektrisk effekt gånger tid) som krävs för att framkalla det epileptiska grand mal anfallet måste ökas för varje elchockning under en serie på vanligtvis 12 stycken, eftersom skadorna på hjärnan förvärras. Hjärnan ges ingen tid att vila eller återhämta sig genom att de epileptiska grand mal anfallen framkallas med två dagars mellanrum.

Thomas Nilson, artikelförfattare, mångårigt engagerad mot psykiatrins ECT-behandling, studerande med över 400 högskolepoäng i avslutade kurser.

Apparater man använder vid ECT-behandlingar

Denna artikel om spänningar och ström vid elchocksbehandlingar sk. ECT-behandlingar är rekommenderad av Mårten Gerle på Socialstyrelsen.

Hej X! Du får ställa frågan om inkomna anmälningar till registrator vid tillsynsavdelningen – via vår växel. Om de tekniska detaljerna läser du på länken http://www.ect.org/resources/machines.html
Med vänlig hälsning
Mårten Gerle, Sakkunnig inom psykiatri, Vägledning 3, Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm, 075-2473971, marten.gerle@socialstyrelsen.se

Detta är alltså en artikel som Socialstyrelsen rekommenderar.

Apparater man använder vid ECT-behandlingar

Detta är en översättning av den engelska artikeln ECT-apparater.

Det främsta syftet med elektrokonvulsiv terapi är att orsaka ett massivt krampanfall i hjärnan (ett massivt epileptiskt anfall). Det åstadkoms av en elektrisk chock i hjärnan med en ECT apparat. ECT apparater är i grunden transformatorer som modifierar ström från väggurtagen och överförs till patientens hjärna i tidsbestämda pulser.

Två av de mest vanliga missförstånden om elektrokonvulsiv terapi (och ECT apparater) är:

  • Att endast en liten elektrisk ström går genom hjärnan
  • Att spänningen som används inte är högre än 150 volt

Ingenting kan vara längre från sanningen. Som kan ses från nedan tabell så är den minsta strömmen 0.75 ampere. Om strömmen går över hjärtat är detta mer än tillräckligt för att döda. Spänningar så höga som 450 volt talar för sig självt.

Maskin / Land / Spänning / Ström / Laddning
ECTRON Series 5A UK 225 V 0.75 A 700 mC
MECTA SR2 UK 240 V 0.8 A 1200 mC
MECTA SR2 USA 240 V 0.8 A 576 mC
MECTA SR2 Europa 240 V 0.8 A 403.2 mC
THYMATRON DGx UK 450 V 0.9 A 1008 mC
THYMATRON DGx USA 450 V 0.9 A 504 mC
THYMATRON DGx Europa 450 V 0.9 A 504 mC

Spänning, ström, laddning, tid och tröskelvärde är de viktigaste parametrarna associerade med elchocksterapi och ECT maskiner.

Elektrisk laddning

Elektrisk laddning definieras som den mängd ström som passerar genom en ledare under en ett visst antal sekunder. SI-symbolen för laddning är ”Q” och mäts i coulomb eller millicoulomb (tusendelar av en coulomb) och förkortas vanligtvis ”mC” enligt tabellen ovan.

Till exempel kommer den brittiska versionen av Somatics Thymatron (se ovan) leverera en laddning av 1008 milliCoulombs i 5,3 sekunder. Med andra ord, 1008 milliCoulombs av elektricitet passerar genom en ledare (patientens hjärna) under en given tid (5,3 sekunder).

Tröskelvärde

Tröskelvärdet är den elektriska laddning som krävs för att provocera fram ett epileptiskt anfall hos en viss patient. Eftersom vi alla är olika så krävs det olika mängd elektricitet för att orsaka ett anfall (d.v.s. våra tröskelvärden är olika). Tröskelvärdet för en person kan vara så lågt som 25 mC medan tröskelvärdet för en annan kan vara över 1000 mC (d.v.s. det kan krävas 40 gånger så mycket laddning för att orsaka ett krampanfall i en person jämfört med någon annan).

Ström

Ström mäter flödeshastigheten av elektricitet. Det är den mängd laddning som passerar en punkt per sekund. Eftersom elektrisk laddning mäts i coulomb (eller millicoulomb) så är den givna enheten för ström coulomb per sekund. Men ström har fått sin egen enhet: ”ampere”. En ampere är detsamma som en coulomb per sekund. SI-symbolen för ström är ”I”.

Resistans

Resistans är motståndet mot ström. Resistansen minskar strömmen. Ju högre resistans desto lägre ström. SI-symbolen för resistans är ”R” och mäts i ohm.

Spänning

Spänningen kan definieras som det som får elektriciteten att strömma. Det är en elektrisk kraft. En ökning av spänningen gör att strömmen ökar. Ju högre spänning desto högre ström beroende på resistansen. SI-symbolen för spänning är ”U” och mäts i volt.

För spänning, ström och resistans gäller formeln:
Spänning (U) = Ström (I) x Resistans (R)

Det kan ses från formeln att om man håller strömmen fix och ökar resistansen så ökar spänningen. En minskning av resistansen gör att spänningen minskar.

För elektrisk laddning, ström och tid gäller formeln:
Elektrisk laddning (Q) = Ström (I) x Tid (s)

Tid är den tid i sekunder som strömmen flödar. Denna formel innebär att om strömmen hålls fix så beror laddningen bara på tiden. Ju längre elchocken varar desto mer ström passerar genom hjärnan.

Exempel

Thymatron som tillverkas av Somatics Inc. är en mycket vanligt förekommande ECT apparat (hos psykiatriker) och är en av de apparater som rekommenderas av ”Royal College of Psychiatrists” i deras handbok från 1995.

Den engelska (UK) versionen av Thymatron har specifikationerna:
Maximal spänning (U) 450 V
Ström (I) 0.9 A
Frekvens 70 Hz
Pulsbredd 1.5 ms (0.0015 s)
Varaktighet 0.26 s till 5.3 s
Laddning 50.4 mC till 1008 mC
Stimulus intensitet (max) 191 mC/s

Precis som de flesta moderna elchocksapparater så är Thymatron en apparat med en bestämd strömstyrka. Det betyder att apparaten försöker hålla strömmen på 0.9 ampere som flödar genom patientens hjärna konstant oavsett motståndet. Om patientens huvud har hög resistans kommer apparaten öka spänningen för att överkomma motståndet och bibehålla strömmen till 0.9 ampere. Om patientens huvud har lågt motstånd kommer spänningen att sjunka. Kom ihåg att spänning, ström och motstånd förhåller till varandra enligt formeln ovan.

Thymatron är en apparat med korta pulser. Det betyder att den skickar flödet av elektroner genom patientens hjärna i en serie av pulser. Var och en av dessa pulserna varar 1.5 millisekunder (tusendelar av en sekund). Det kan ses från tabellen att den har en frekvens på 70 hertz, vilket betyder 70 perioder per sekund. Det är också en tvåfas apparat vilket betyder att den skickar två pulser varje cykel, en puls på ena hållet mellan elektroderna och igenom hjärnan och sedan en puls på andra hållet, vilket ger totalt 140 pulser med ström genom patientens hjärna varje sekund.

Eftersom en elchock kan vara upp till 5.3 sekunder med denna apparat kommer apparaten att sända 742 pulser med elektroner genom hjärnan under denna tiden. Detta betyder att om chocken varar 5.3 sekunder med en strömstyrka på 0.9 ampere kommer strömmen att flyta genom patientens hjärna under 1113 millisekunder (742 pulser gånger 1.5 millisekunder). Alltså mer än en sekund.

Tidigare så redovisades att för elektrisk laddning, ström och tid gäller formeln:
Elektrisk laddning (Q) = Ström (I) x Tid (s)

Den maximala laddningen som Thymatron kan leverera är 1008 mC. Från formeln kan det ses att det är strömmen multiplicerat med tiden för hur länge strömmen flödar. Strömmen genom patientens hjärna blir laddningen dividerat med tiden.

Enheten för energi i SI-systemet är ”Joule”. I ett elektriskt system är energin [E] mätt i Joule och resultatet av spänningen i volt [U], strömmen i ampere [A] och tiden i sekunder [s].

Energi [E] = Spänning (U) x Ström (I) x Tid (s)

Om man antar att den maximal spänningen 450 volt så sänder varje puls:
450 volt x 0.9 ampere x 0.0015 sek = 0.6075 Joule.

Eftersom apparaten skickar 140 pulser per sekund så blir den energi som passerar patientens hjärna varje sekund:
Energi per sekund = 0.6075 Joule x 140 pulser = 85.05 Joule

Effekten ”P” som mäts i watt [W] är hastigheten av energi (Joule per sekund) så motsvarar 85.05 J/s en effekt av 85.05 watt. Denna apparat har nog med effekt att hålla (en 85 watts) glödlampa lysande i mer än 5 sekunder.
Låter det här som en liten mängd elektricitet?
Översättning av Thomas Nilson, korrekturläst av Patrik Karlström.

Vansinnigt att skicka ström genom hjärnan

Fruktansvärd film att ta del av, men SÅ viktig! Tack! Och tack för ditt stora engagemang i att sprida dessa omtumlande övergrepp. SJÄLVKLART tackar förtvivlade människor ofta ja till ECT när de erbjuds detta. Detta i hopp om att få det tärande måendet att vända och – så klart – med tillit till den behandlande läkarens försäkringar om ’hur bra patienterna ofta svarar på detta’! Den som redan är så tyngd och känslomässigt förlamad, som ju en djupt deprimerad människospillra är, saknar dessutom helt initiativkraft och driv att ifrågasätta eller på egen hand söka fakta. Det enda man önskar är att få komma ur allt det plågsamma. Hur lätt är det då inte att bli ’offer’ för ECT? Inte särskilt svårt att begripa.

Nytt på ’psykiatrimarknaden’ är ju nu ketaminbehandlingar. Undrar vad dessa kommer att leda till? Snabb bättring utlovas ju, men upprepade injektioner tycks behövas.

Som elev vid min utbildning till skötare var jag ju med en patient under en av dennas ECT behandlingar. Syftet var ju att jag skulle ’lära mig hur det gick till’ genom att vara fysiskt närvarande. Fick tyvärr aldrig möjlighet att följa upp ’min’ patient så hur det fortlöpte efter behandlingsserien vet jag inte. Hade dock en annan patient/brukare, som regelbundet fick behandlingar, faktiskt på egen begäran. Vet att denne fortsatt mår dåligt i perioder och då ’fixar det’ genom att snabbt be om nya behandlingar.

Nej, att försöka möblera om i hjärnan med hjälp av att skicka in ström i den är vanskligt och vansinnigt, enligt min uppfattning och övertygelse. Erkänner att jag var lite vacklande innan jag kom i kontakt med dig. Liksom ’för tänk om det kan hjälpa’… Man vill så gärna gripa det där beryktade halmstrået, för så är vi människor funtade när vi går igenom svårbemästrade faser i livet och tycker oss ha kört fast.

Ännu en gång en stor eloge till dig för ditt viktiga arbete med att sprida informationen om alla skadeverkningarna kring vad många läkare menar är lösningen…” Anne