Min son tog sitt liv efter att ha tvingats till ECT


Min son tvingades till psykiatrins elchocker – tog sitt liv!

Min son finns inte längre

”Min son tog sitt liv efter ECT. Han blev 23 år. Min son finns inte längre – han tog sitt liv efter ECT-behandlingarna. Han kunde ha levt om man inte hade gett honom ECT under tvång och släppt ut honom när han var som sämst!

Min son led av depression och hade en tid besökt vårdcentralen för att få hjälp. Han hade börjat må bättre. Anhöriga och vänner upplevde också att han var bättre. En dag åkte han till psykiatrimottagningen i Eksjö för justering av medicin och sjukskrivning. Där ville läkaren att han skulle få ECT-behandling.

Tvingad till ECT

Nästa dag åkte min son inte dit, eftersom han inte ville ha ECT. Då blev det handräckning och LPT. Jag anser att det inte fanns grunder att frihetsberöva honom. Vilka grunder gjorde man det på? Till mig sa de depression. Min son var villig till vård, men ville inte ha ECT. Han hade inget fritt val. Läkaren satte in ECT för djup depression. När vi frågade varför de hade satt tvång på honom, svarade de att de hade sökt honom på telefon och inte fått något svar. Men han hade inte någon telefon, vilket stod i dokumenten!

Hotades med mer ECT

På fredagen gav de min son en ECT-behandling mot hans vilja och släppte sedan ut honom utan att vi anhöriga fick veta det. Han hade ingen telefon och ingen planerad kontakt med någon från sjukhuset. Han blev bara hotad att han skulle infinna sig på måndagen för en ny ECT, annars skulle man hämta honom med polis! Då blev han så förtvivlad att han tog sitt liv.

Vi anhöriga fick ingen information. Vi fick inget veta om ECT varken när de tvångsintog honom, eller när de släppte ut honom. Min son fick en broschyr som låg på hans bord. Men det var inte heller korrekt information i den.

Nonchalans från psykiatrins sida

När vi kontaktade psykiatrin för information blev vi bemötta med nonchalans. Jag undrade varför man gav ECT eftersom min son bara ätit medicin i någon månad. Och om man brukade göra så här under tvång. Då sa läkaren att ibland ger vi ECT första dagen man kommer in.

Vi vill naturligtvis anmäla detta. Något sådant ska inte få hända! Det som har dragit ut på tiden är att vi har inväntat beslutet från IVO. Sjukhuset har gjort en Lexmaria anmälan. Vi kommer att driva fallet via LÖF.”