Psykiatrin marknadsför elchocker (ECT) till barn och ungdomar


Ytterligare ett angrepp mot Amerikas barn
– Att elchocka barn marknadsförs som ”säkert och effektivt”.

ECT-barn-2

Elchocker till barn marknadsfördes på APA konferens

Kelly Patricia O’Meara
Internationella Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Originalartikel – Elchocker för barn marknadsfördes på APA konferens

Under den årliga konferensen för American Psychiatric Association (APA) i maj 2013 presenterades en studie som hävdade att elektrokonvulsiv behandling, ECT (tidigare känd som elchocker), för ungdomar ”är en säker, någorlunda väl tolererad och effektiv behandling”. Tyvärr är dessa påståenden, liksom all psykiatrisk diagnos och behandling, beroende av psykiaterns tolkning – inte av vetenskapliga fakta.

APA har trots allt inte något vetenskapligt underlag att ens en av deras påstådda psykiska sjukdomar är en verklig sjukdom enligt medicinsk praxis. Då är det svårt att acceptera att denna nya studie har någon grad av trovärdighet.

Trots allt, om det psykiatriska samfundet inte kan bevisa att en psykiatrisk sjukdom existerar hur är det möjligt att de kan bevisa att en ”behandling” – specifikt att steka ett barns fortfarande växande hjärna med ”terapeutisk” elektricitet – är säker och effektiv?

I ett nötskal är psykiatrins teori om ECT att framkalla ett ’grand mal anfall’1 genom elektrisk ström direkt till frontalloberna i hjärnan och det här antas aktivera hjärnan som påstås vara oordnad. Det finns två uppenbara problem med teorin – ingen vet hur hjärnan fungerar och trots 70 år av forskning vet ingen hur ECT fungerar.

1. Grand mal anfall är ett stort epileptiskt anfall som omfattar hela hjärnan. Övers anm.

Författaren av ECT- studien, Dr Chad Puffer, en allmän psykiatriker bosatt vid Mayo Clinic, säger att ”idén om att detta är en barbarisk behandling typiskt vidmakthålls av dem som inte har sett behandlingarna så som de för närvarande ges.”

Dr Puffer syftar på de fasansfulla ECT ”behandlingar” som genomfördes i det förflutna, när patienter utsattes för höga doser av ”terapeutisk” elektricitet utan bedövning eller mediciner, vilket orsakade våldsamma kramper, brutna ben och även dödsfall.

Dr Puffer försvarar uppenbarligen användningen av elchocker på barn, eftersom ”det inte finns några epileptiska muskelkramper som är typiska för ett fullt utvecklat anfall.” Bortom psyko-babblet säger läkaren uppenbarligen att eftersom barnet har gjorts medvetslöst och getts läkemedel för att kontrollera grand mal anfallen är det okej, eftersom förfarandet inte längre ser barbariskt ut. Det är fortfarande samma hemska och skadliga procedur för hjärnan. Det ser bara inte så illa ut som det brukade.

För att komma fram till sina ”stödjande” slutsatser undersökte Dr Puffer mellan 1993 -2012 46 st patientjournaler, som avslöjade att de flesta av patienterna ”fick minst 4 till 5 läkarbehandlingar och hade upplevt åtminstone 3 misslyckanden med läkemedel före användning av ECT.” Studiegruppens ålder var 12 till 19 år.

Studien visar att 46 barn fick ”minst 4 till 5” sinnesförändrande droger. Men den innehåller inga uppgifter om när de började sina orimliga psykiatriska läkemedelskurer eller att dessa faktiskt kunde vara ansvariga för patienternas rapporterade försämring och självmordsbeteende.

Dessa data är ofattbara. Fyrtiosex ungdomar, i åldrarna 12 och 19 år fick ”minst 4 till 5” sinnesförändrande droger? Dr Puffer inkluderade inte några uppgifter om när dessa barn, i sitt unga liv, började sina överdrivna psykiatriska läkemedelskurer. Läkaren nämner inte heller att de flesta av de föreskrivna psykiatriska drogerna inte är godkända för ungdomars bruk och att de faktiskt kan vara ansvariga för patienternas ”rapporterade försämring och självmordsbeteende.

Studien drog emellertid slutsatsen att ”de flesta ungdomar som fick ECT kunde reducera behandlingens intensitet genom 1 mindre medicinering … och i genomsnitt gick patienterna från att vara allvarligt eller extremt sjuka till måttligt eller märkbart sjuka.”

Än en gång, inom psykiatrin handlar allt om psykiaterns tolkning av framgång. Fyra sinnesförändrande droger i stället för fem och vips är ett barn bättre och bara märkbart sjuk?

Trots att Dr Puffer finner studien stödjande och utöver det faktum att psykiatern tror att det är en förbättring om ett barn som endast tar fyra sinnesförändrande droger, fanns det ett annat iögonfallande problem med resultaten. Ingen information samlades in om barnets kognitiva status (minne, begreppsbildning, språk, uppmärksamhet, perception, problemlösning, beteende, etc.) före och efter ECT ”behandlingen.”

Bildtext: Studien visar att 46 barn fick ”minst 4 till 5” sinnesförändrande droger, men den innehåller inga uppgifter om när de började sina överdrivna psykiatriska läkemedelskurer eller att dessa faktiskt kan vara ansvariga för patienternas ”rapporterade försämring och självmordsbeteende.

Med andra ord hade läkaren inget sätt att mäta huruvida den ”terapeutiska” elektriska ”behandlingen” genom hjärnan skadade den del av området som ger en individ (i detta fall ett barn) förmågan att utöva gott omdöme, självreglering, korrekt beteende och abstrakt tänkande, för att nämna några få.

Detta blir problematiskt när man betänker att den prefrontala barken2, frontalloberna, vilket är var den påstått ”terapeutiska” elektriciteten är riktad, och som refereras till såsom ”hjärnans verkställande direktör” är ett av de sista områdena i hjärnan att nå mognad och är inte fullt utvecklad förrän vid 25 års ålder.

2. Prefrontala barken är den främre delen av hjärnans pannlob och hör ihop med förmågor som att avstå från att följa stimuli, samt komplexa kognitiva processer som att planera rörelser och handlingar. I detta område finns förmågan att fatta beslut och att anpassa sig till olika sociala sammanhang. I prefrontala cortex bearbetas information utifrån individens erfarenheter och långsiktiga mål. Även empati hör till detta område. Övers anm.

”Chockbehandling är helt enkelt en sluten huvudskada orsakad av en överväldigande elektrisk ström tillräcklig för att orsaka ett grand mal anfall.” Psykiatriker Breggin

Trots en federal lag från 1979 som kräver att skaparna av ECT-enheter skall bevisa för Food and Drug Administration, FDA3, att maskinerna är säkra och effektiva, har hittills ingen av tillverkarna uppfyllt lagen. Detta gör Dr Puffers studie ännu mer misstänkt.

3. FDA är USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndigheten med ansvar för mat (för människor och djur), kosttillskott, läkemedel (för människor och djur), kosmetika, medicinsk utrustning (för människor och djur), radioaktivt strålande utrustning samt blodprodukter. Övers anm.

Varje år används en ECT-apparat på 100.000 amerikaner och tvingar upp till 480 volt genom hjärnan och utsätter patienter för risken av obotliga skador på hjärnan och andra kroppssystem. FDA som har till uppgift att försäkra dessa apparaters säkerhet kan inte övertyga allmänheten om att ECT-proceduren är vare sig säker eller effektiv, helt enkelt därför att lagen inte genomdrivs.

APA, det professionella samfundet som säljer opinion såsom vetenskap, har ironiskt nog vänt sig till FDA för att omklassificera ECT-enheter från klass III (den högsta risken) till klass II. I stället för att kräva att tillverkarna av ECT-apparater bevisar att maskinerna är säkra och effektiva, ska de nu kunna göra de subjektiva ”framgångshistorier” som beskrivs i Dr Puffers studie mer lättillgängliga.

Bildtext: ”Chockbehandling är helt enkelt en sluten huvudskada orsakad av en överväldigande elektrisk ström tillräcklig för att orsaka ett grand mal anfall.” Psykiater Breggin

Men inte alla psykiatriker köper jippot att ”dagens elchock inte är så dåligt”. Dr Breggin, psykiater, författare och medicinsk expert, beskriver ECT på detta sätt: ”Chockbehandling är helt enkelt en sluten huvudskada orsakad av en överväldigande elektrisk ström tillräcklig för att orsaka ett grand mal anfall. När patienten blir apatisk, skriver läkaren i sjukhusjournalen att patienten ’klagar inte längre’. När patienten visar eufori, som vanligen förknippas med hjärnskada, skriver läkaren ’förbättrat humör’. Samtidigt är individens hjärna och sinne så drastiskt skadade att han eller hon gjorts oförmögen att protestera. ”

Medan Dr Puffers studie säljs med strålande framgång finns naturligtvis problemet med att backa upp den med vetenskapliga data och inte subjektiva åsikter. Och medan FDA ignorerar den av kongressen ålagda skyldigheten att de ska skydda det amerikanska folket från skadliga medicinska apparater, uttryckte sig Världshälsoorganisationen, WHO, i klartext när det gällde att utsätta barn för denna barbariska ”behandling.” ”Det finns inga föreskrifter för användning av ECT på minderåriga och därmed bör detta förbjudas genom lagstiftning. ”

Mycket på bekostnad av USA: s barn missade tydligen Dr Puffer, FDA och APA detta meddelande.

Kelly Patricia O’Meara
Internationella Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Se den fulla originalartikel här – ”Another Assault on America’s Children—Electroshocking kids promoted as ”safe & effective”

Kelly Patricia O’Meara är en prisbelönt och tidigare undersökande reporter för Washington Times och Insight Magazine, som skrivit dussintals artiklar som avslöjar bedrägeriet med psykiatriska diagnoser och farorna med psykiatriska droger – inklusive hennes banbrytande täckmantel 1999, Guns & Doses, som visade sambandet mellan psykiatriska droger och handlingar med meningslöst våld. Hon är också författare till den kritikerrosade boken, Psyched Out: Hur psykiatri säljer psykisk sjukdom och driver igenom piller som dödar. Innan hon arbetade som undersökande journalist, tillbringade O’Meara sexton år på Capitol Hill som kongressmedarbetare till fyra ledamöter i kongressen. Hon har en Bachelor of Science i statsvetenskap från University of Maryland.

Översättning: Inga
Korrekturläsning: Patrik Karlström

Läs även – Psykiatrin vill öka antalet elchocker till barn i Sverige