Ingen blir psykisk sjuk utan anledning


Ingen blir psykiskt sjuk utan anledning

Flickan på bilden har inte med texten att göra.

”Efter att ha tagit mig igenom en långvarig och 30-årig psykisk process på egen hand så vill jag bara förmedla min uppfattning om psykiatrin. Den borde avvecklas och människors psykiska problem flyttas över till den ordinarie sjukvården.

Ingen blir psykiskt sjuk utan att det finns en förklaring – antingen det beror på hjärnskador, andra fysiska sjukdomar eller påfrestningar i livet. Och sättet att behandla psykiskt sjuka i dag är inget annat än psykisk tortyr många gånger – av människor som inte begriper vad de håller på med.

Att ge människor medicin för att kunna diagnostisera dem och tvinga på dem medicin som förutom att den ger läkemedelsindustrin vinst också hindrar människor från att nånsin bli friska. Det beror på att psykisk sjukdom ofta är en process som mediciner stoppar upp och patienten stannar kvar i sitt psykiska tillstånd utan att kunna gå vidare på sin vandring i psykets dunkla vrår.”