Vårdskandal! Psykiatrin skadar människor med elchocker (ECT)


Psykiatrin förstör människor med elchocker (ECT)

Vad finns det för alternativ till elchockbehandlingar?

Satsa psykiatrins miljarder istället på alternativa behandlingar som är kärleksfulla, naturliga, orsakshanterande, djupgående och långsiktiga. Mänskliga rättigheter för de som mår dåligt.”

Psykiatrin i Sverige gav 60 000 ECT-behandlingar år 2009 och då till bland annat barn, äldre, gravida och till och med under tvång. Hur många ger de idag? Socialstyrelsen vet inte ens hur många elchockbehandlingar som ges i Sverige. Inrapporteringen från landstingen har inte kunnat säkerställas och de ECT som ges av andra än läkare räknas inte. Sverige är bland de värsta nationerna i världen med att ge elchocker och de flesta tror att det inte används längre, eller att ECT är en ny och mildare metod, som endast ges som en sista utväg vid djup depression.

Vad är sanningen om ECT?

Mirakelbehandling som startar om hjärnan (de kallar det att ”reboota” hjärnan) eller en bedräglig, destruktiv ”quick-fix”? Varför fortsätter psykiatrin att ge elchocker? Hur kan vissa uppleva och tro att de blivit ”bättre” efter ECT? Kan man elchocka bort problem och dåligt mående? Finns det alternativ?

Elchockerna orsakar epileptiska anfall

Förkortningen står för Electro Convulsive Therapy. ”Convulsive” betyder ”något som ger ett större krampanfall”. Psykiatrin var tvungen att bedrägligt försköna elchockerna genom att byta namn på det: ECT, ECT-behandling, elchockbehandling, elbehandling och elektrokonvulsiv behandling. Urspunget till ECT är bedövning av grisar innan slakt.

Vad är en ECT-behandling?

Det är en psykiatrisk metod att med hjälp av elchocker upp till 460 volt framkalla epileptiska större anfall hos patienten genom att fästa elektroder på huvudet. Dessa elchocker kan tillfälligt ge euforiska känslor (känt inom neurologin vid akuta hjärnskador), blockera, bedöva och orsaka glömska. Patienter kan alltså tillfälligt uppleva och tro att de har blivit ”bättre”. Detta uttnyttjas bedrägligt av psykiatrin i sin propaganda där de kallar ECT en mild, hjärnstimulerande mirakelbehandling som startar om hjärnan. När chocken sedan släpper kommer problemen tillbaka och psykiatrin sätter in regelbunden ”underhålls-ECT” och detta innebär att patienten hålls konstant chockad och blockerad.

Elchockerna vid ECT som orsakar de epileptiska anfallen och därmed drabbas den känsliga tankeverksamheten, är så starka att patienten måste sövas ner och få muskelavslappande medel – annars finns det stor risk för våldsamma kramper och frakturer. Trots alla bedrägliga försköningar och namnbyte är elchockerna samma eller värre än förut. De muskelavslappnande medlen gör nämligen att man måste öka strömstyrkan. Det står i deras manualer att det mest är för ”kosmetiska” skäl om någon skulle titta på när personen hoppar omkring i konvulsioner. Resten av sjukvården vårdar och behandlar epilepsi då risk för hjärnskador finns – psykiatrin i rummet bredvid framkallar dem. Elchocker ges även under tvång i Sverige. Endast psykiatrin har rätt att utsätta människor för sådana elchocker utan påföljder.

Docent i neurologi Dr Robert Grimm: ”En del av medicinen, neurologin, strävar efter att förhindra epileptiska grand mal konvulsioner medan en annan del, psykiatrin, använder epileptiska grand mal konvulsioner som ’behandling’. Är inte detta ett underligt etiskt dilemma?”

ECT är fullständigt eller delvis förbjudet i flera delstater i USA och helt förbudet i:
Schweiz, Slovenien, Norra Italien, västra Australien.

För några år sedan fick min svärmor elchock mot depressionen och ångest som ledde till att hon blev väldigt uppåt under en period och med tiden fick hon kraftiga minnes luckor och depressionen kom tillbaka och då fick hon ny etc behandling som ledde till självmord idag”. Anhörig

Omfattande skador från ECT

Hon har fortfarande minnesstörningar och kan inte arbeta. Före behandlingen hade hon ett kvalificerat arbete och hade inte haft några som helst kognitiva problem”. Advokat i mål som gav miljonskadestånd

Verkligheten vittnar om dödsfall, förstörda liv, förlorade utbildningar och förlorade förmågor samt svåra minneskador. Flera skadestånd har utbetalts av Patientförsäkringen (LÖF). Ett Landsting fick betala ut miljonskadestånd till en svårt drabbad. Det finns åtskilliga vetenskapliga studier och uttalanden från överläkare, psykiatriker, läkare, leg. sjuksköterskor och experter mot ECT. All kritik som psykiatrin får stämplar de som falsk propaganda och ECT-skadorna skylls på patientens påstådda ”mentala sjukdomar”.

Jag har berättat om mina skador från ECT för tomma öron och ointresserade läkare. Jag har varit hos en neurolog som tagit prover och sa sedan att jag har en kraftigt hjärnskada med teknik som en 3-åring.
Inte roligt att höra.”

Min öppenvårds-psykiatriker som inte haft med slutenvården att göra tror att min epilepsi (som jag fick i höstas o medicinerar mot 2 ggr per dag) har orsakats av all ECT. Min neurolog är av samma åsikt.”

Elchocker till barn

Vår dotter tog sitt liv efter att ha blivit behandlad med ECT, hon blev 17 år. Det var hemskt att se en helt underbar och livlig person som vår dotter först bli helt tom och känslokall och senare ta sitt liv. Med all info som vi har i dag så hade vi aldrig gått med på ECT-behandling. Ansvarig läkare på BUP i Halmstad bestämde att vår dotter skulle få ECT, och hon fick 10 st behandlingar. Hon hade inget fritt val utan blev påtvingad ECT. Informationen vi fick som föräldrar var att ECT skulle rensa bort det negativa i henne. Vi fick ingen information om risken för bestående minnesskador.”

Enligt Socialstyrelsen så är ECT en prioriterad behandling för ungdomar och barn vid depression. Världen över ger psykiatrin elchocker till barn – ibland till väldigt unga.

American Psychiatric Association har uttalat: ”Att ha tillgång till en snabb och effektiv behandling, såsom ECT, är speciellt meningsfullt när det kommer till barn och ungdom.”

UNICEF: ”Att ge elchocksbehandlingar till ett barn i stället för lämplig eller behövlig vård eller tillsyn på grund av begränsade budgetar och drastisk underbemanning är oacceptabelt.”

Svensk Riksdagsledamot: ”Sverige borde inte agera i strid med WHO. Jag har ofta hänvisat till WHO i mina motioner”.

WHO, World Health Organization: ”Det finns inga indikationer för användningen av ECT på minderåriga, och därmed bör detta förbjudas genom lagstiftning.”

Att känna sig ”bättre” efter ECT

Hur kan en del uppleva och tro att de känner sig ”bättre” efter ECT? Anledningen till detta, som vi nämnde tidigare, är att elchockerna tillfälligt kan blockera, bedöva, orsaka glömska och ge euforiska känslor. Psykiatrin använder detta fenomen ytterst bedrägligt i sin reklam. Men elchocker är ingen kärleksfull, långsiktig, djupgående och orsakshanterande hjälp.

R Breggin, känd amerikansk psykiatriker och läkare: ”Det är förfärligt att detta fortsätter. Varför fortsätter det? Naturligtvis slutar man klaga när man fått hjärnskakning om och om igen. Faktum är att i början blir man euforisk. Jag har läst sjukhusjournal efter sjukhusjournal där patienter får eufori efter hjärnskada. Läkarna säger att humöret höjs. Jag tycker det är ondskefullt att skada någons hjärna, göra dem dumma och vimmelkantiga och sedan skriva i journalen att humöret höjdes.”

En del tar alkohol och droger för att få tillfällig ”lindring” och glömma verkligheten. Det finns de som är beroende av ECT-behandlingar, använder det självdestruktivt eller för att de vill bli nedsövda.

Det är skillnad på att tillfälligt känna sig ”bättre” och ett verkligt förbättrat liv.

– Hjälpte elchockerna personen att sluta med psykofarmaka och att lämna psykiatrin?

– Skapades konkreta förbättringar i IQ, hälsan, familjelivet, arbetslivet och det sociala livet?

Tvärtom, sitter många fast för livet i psykiatrins ”vård”, men kanske tillfälligt känner sig lite ”bättre” efter att ha blivit bedövade av elchockerna och glömt sina problem.

Varför lita på psykiatrin?

Ursprunget till ECT-behandlingen är bedövning av grisar innan slakt.

Varför litar man på psykiatrin angående elchocker? Betänk hur deras tidigare metoder ut: Isbad, snurrstolar, insulinchocker, hjärnoperationer, lobotomier, tvångssteriliseringar, tonvis med olika psykofarmaka och tvångsbältning är bara några exempel.

Professorerna John Read och Richard Bentall: ”Om vi tog en rationell, bevisbaserad inställning till kontroversen om ECT skulle den överges, liksom andra behandlingar har övergetts som en gång tycktes vara effektiva, t.ex. roterande stolar, överraskningsbad och lobotomier.”

VAD ÄR ALTERNATIVET TILL ELCHOCKER?

Alternativa behandlingar - inte psykiatrins elchocker - kan hjälpa dig att må bättre!

Psykiatrin får årligen miljarder – var är resultaten?! De pengar som i dag satsas på psykiatrin skall i stället satsas på alternativa och ofarliga behandlingsmetoder, som hanterar orsakerna. De som mår dåligt behöver en kärleksfull och medmänsklig vård som går på djupet och som hjälper långsiktigt. Kärleksfulla, naturnära, näringsrika och lugna vilohem måste byggas upp. Medmänsklighet och rättigheter behövs för de som mår dåligt. Även om man mår riktigt dåligt, så kan man få naturlig och alternativ hjälp.

Enligt psykiatrin finns det inga alternativ

För psykiatrin finns det inga alternativ till elchocker, eftersom för mycket makt och pengar står på spel och därför kommer de alltid att klanka ner på, förringa och angripa enkla men kraftfulla alternativ. De känner sig hotade.

Psykiatrikerna sitter fast i en fixerad värld som baseras på över 300 av dem själva framröstade och påhittade, mentala diagnoser och alla dessa ”behandlas” med mängder av olika psykofarmaka, och elchockbehandlingar, som ger ett otal skador.

Riktig hjälp från början

Att ”må dåligt” började någonstans. Människor som söker hjälp i vården borde ha rätt till valfrihet och riktig hjälp. Nu är de tvungna att acceptera de psykiatriska metoderna och tjugo år senare kan personen vara rejält förstörd av diagnoser, psykofarmaka och ECT. Tänk om det fanns möjligheter i den svenska vården att välja alternativa metoder som hanterade orsakerna till att ”må dåligt”.

HUR KAN DU TROTS ALLT MÅ BÄTTRE?

Naturen kan hjälpa dig att läka och må bättre

Råd från en legitimerad sjuksköterska

Carina Rångeby, leg sjuksköterska, har dagligen kontakt med en mängd personer från olika samhällsskikt, miljöer och åldrar. Hon ger dig här råd hur du kan förbättra ditt mående.

Omfattande fysisk hälsokontroll

Om du upplever att du känner dig orolig, nere, nedstämd, deprimerad, trött, har ångest, är mentalt utmattad, stressad eller ledsen, är det viktigaste att du snarast genomgår en omfattande fysisk hälsokontroll.

Det går inte att elchocka bort problemen. Näringsbrister, kroppsliga smärtor, dåligt självförtroende, skilsmässor, arbetslöshet, dålig kost, sorg efter anhörigs död, studieproblem, mobbning, brist på Omega 3-fettsyror och andra näringsbrister går inte att elchocka bort. Orsaken till problemen måste lokaliseras och hanteras. Elchocker gör bara att de förträngs – och kommer upp till ytan igen efter några månader.

Många som mår dåligt har rent kroppsliga brister, besvär eller sjukdomar. Några exempel är störningar i sköldkörtelns produktion, B12- och Omega 3-brister (vanligt hos veganer, vegetarianer), brister på goda bakterier i mag/tarmsystemet samt D-vitaminbrist, som idag finns hos cirka 85 % av alla unga. De är för lite utomhus och kan ha varnats för att sola.

Se till att få en ordentlig hälsokontroll gjord av en läkare du litar på och som tar sig tid att lyssna på dig, (du kan byta läkare och vårdcentral om du inte är nöjd). Det är alltså avgörande att få det fysiska tillståndet ordentligt kontrollerat. Tänk också på att all nedtrappning av psykofarmaka måste ske i samråd med läkare.

Ta dig även en ordentlig funderare över om det kan vara någon specifik händelse som har utlöst tillståndet. Livet består ju av med- och motgångar. Detta är ett helt naturligt förlopp och har så varit sedan urminnes tider – kropp och själ hänger naturligtvis ihop.

Förbättra ditt mående

Du kan förbättra ditt mående med en omfattande fysisk hälsokontroll med uppföljning. Lägg även till dagliga, utåtriktade promenader och motion, ett näringsrikt kostintag, förbättrad andning, vila samt sömn. Begränsa tidningar, TV, radio och social media, samt fokusera på positiva tankar. Bygg upp dina sociala kontakter samt hitta en bra vän som verkligen kan lyssna. Ta hjälp med att hantera personer i din omgivning som skapar problem och upprördheter och ibland måste man avbryta förbindelsen, (om än kanske bara för en tid).

Psykiatrin erbjuder på ett bedrägligt sätt ”genvägar” och ”quick-fix”, i form av diagnoser, psykofarmaka och elchocker, men det finns ingen genväg till ett bättre mående – långsiktigt arbete, ett steg i taget är vad som krävs.

VÄLKOMMEN ATT TA KONTAKT!

Vill du ha råd och hjälp för att må bättre? Behöver du mer info om ECT-behandlingar? Har du fått skador av ECT och behöver kostnadsfri hjälp att anmäla och överklaga? Välkommen att kontakta mig så hjälper jag dig.

Carina Rångeby, larkekullen@gmail.com, leg sjuksköterska med över fyrtio års erfarenhet, har privatmottagning. Sedan flera år engagerad medlem i 2000-talets vetenskap, NHF och Funktionsmedicin.

Läs mer här:

  • Hur kan några känna sig ”bättre” efter elchocker (ECT)?
  • Miljonskadestånd efter skador från elchocker (ECT)
  • Newsvoice: Dödsfall och svåra skador efter elchocksbehandlingar
  • 2000-talets vetenskap: ECT-behandlingarna utförs på liv och död
  • Ankis son blev förstörd av ECT-behandlingar
  • Varning! Filmen psykiatrin inte vill att du skall se! Terapi eller tortyr?
  • Patientskadenämnden – Erkännande och ersättning efter ECT-skador
  • Känd amerikansk läkare: Den enkla sanningen om ECT
  • Läkare fick sitt eget liv förstört av elchocksbehandlingar!
  • Rättegångsseger mot tillverkare av ECT-apparater