Varför kan psykiatrin fortsätta ge elchocker (ECT)?


Varför anmäler inte fler sina skador från ECT?

Varför kan psykiatrin fortsätta att elchocka?

1. Det finns många psykiatriska behandlingar, som av dem beskrivit som mirakelmetoder – precis som de gör idag med ECT – som har varit rent destruktiva – även i nutid! Snurrstolar, isbad, hjärnoperationer, insulinchocker, lobotomi, tvångssterilisering, tvångsbältning mm.

Så visst har det funnits rent destruktiva psykiatriska behandlingar före psykiatrins elchocker.

Läkarvetenskapen ägnade sig länge åt åderlåtning, som beskrevs som en mirakelbehandling som skulle hantera det mesta. Den botade ingenting utan tog istället död på många stackars patienter.

Men det är oerhört svårt för människor att ta till sig att psykiatrin IDAG skulle ge en destruktiv behandling dagligen till bla. barn, gravida, äldre och under tvång. Det är inte lätt att kunna ta in och inse!

Detta vet psykiatrin och uttnyttjar.

2. Ca 50-60 000 elchocker om året till ca 5000 st personer. Det är alltså inte 50-60 000 personer.

3. Det finns ingen oberoende icke-psykiatrisk undersökning över de långsiktiga effekterna av ECT. Nej, det finns inte vad än psykiatrin säger.

Socialstyrelsen vet inte ens hur många ECT-behandlingar som ges i Sverige – inrapporteringen från Landstingen fungerar inte och alla ECT-behandlingar som ges av sjuksköterskor räknas inte.

4. Elchockerna – precis som ett slag i huvudet – kan bedöva, chocka, orsaka glömska och skapa euforiska känslor. Patienten och anhöriga tror då att hon har blivit bättre. Detta utnyttjas av psykiatin för att kalla elchockerna en mirakelmetod som startar om hjärnan.

5. När chocken sedan släpper kommer problemen tillbaka och psykiatrin sätter in underhålls-ECT. Dvs. mer elchocker för att hålla patienten i ett konstant bedövat och chockat zombietillstånd.

6. Psykiatrin skyllar alla skador och problem efter ECTn på patienten och dennes påstådda mentala sjukdomar. Detta får patienten och dennes anhöriga också höra och många litar på sin läkaren. De missar då att skadorna kommer från ECT.

7. Mörkertalet är oerhört stort. Det är en bråkdel som vågar eller kan komma fram och anmäla sina ECT-skador. Många är ensamma, skäms eller vågar inte pga att de forfarande är beroende av psykiatrin.

8. Glädjande nog finns det många professorer, psykiatriker, läkare, leg ssk som vågat höja sin röst och protestera mot psykiatrins elchocker. Lyssna på dem!

Må fler modiga människor stiga fram och berätta sanningen om ECT!

Mina hjältar är alla de som