Varför skall man anmäla sina skador från ECT?


Få hjälp att anmäla dina skador från ECT
Hundratals vittnesmål på folk som blivit skadade av ECT

Viktig information angående anmälningar!

Detta är skrivet till dig som har funderingar kring att anmäla dina skador från ECT.

Vi jobbar långsiktigt för att de som drabbats av ECT skall få upprättelser och skadestånd.

Precis som de lobotomerade och tvångssteriliserade har fått.

Utan anmälningar till ”Inspektionen för vård och omsorg (IVO)” och till Patientförsäkringen har vi ingenting!

Anonyma kopior på anmälningarna till media och myndigheter

Jag skickar dessutom anonyma kopior på alla anmälningar till Socialstyrelsen, Uppdrag Granskning och Kalla Fakta.
Era anonyma vittnesmål används också på hemsidor, artiklar, i brev till politiker etc.

Man står upp för sig själv och sanningen

När man anmäler ser man till att hjälpa till så att andra inte skall råka ut för samma hemska skador av ECT.

Man står också upp för sig själv och sanningen – man blir lyssnad på och betrodd!

Viktiga saker för alla människor! Speciellt för de som blivit bedrägligt överkörda av psykiatrin och sedan när de skadats blivit fullständigt nonchalant behandlade – som om de inte hade något värde.

Vem bryr sig om dem nu? Vem följer upp?
Nej, psykiatrin skyller istället allt på patienten och dennes psykiska tillstånd. Hemskt!

Det finns bevis för att ECT-behandlingar skadar

Vi vet att ECT skadar – det finns hundratals vittnesmål och vetenskapliga bevis för detta.

Alla som anmäler eller berättar sin historia gör en stor insats!

Om man inte kan anmäla eller vill så kan man alltid istället berätta sin historia anonymt.

Hur lång tid efter kan man anmäla?

Alla anmälningar är till nytta oavsett hur gamla de är. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är dessutom skyldiga att utreda fall som ligger längre bak i tiden om särskilda skäl föreligger. Enligt min mening så är allvarliga skador från ECT definitivt särskilda skäl. Patientförsäkringen är skyldiga att utreda skador ordentligt betydligt längre bak i tiden.

Sök omprövning och överklaga gärna!

Tycker också att man skall ställa till så mycket man kan hos myndigheterna ang sina skador från ECT. Därför hjälper jag till att söka omprövning hos IVO och överklaga hos Patientförsäkringen.

Acceptera inte ett nej – låt oss ompröva och överklaga och verkligen låta dem veta att vi inte accepterar skador från ECT!

Det är alltid lönt att anmäla

Det är alltid lönt att stå upp för sanningen och sina rättigheter genom att anmäla sina skador från ECT!

Tack för att ni ställer upp och hjälper andra och er själv! :)

Till sist måste politikerna och myndigheterna lyssna.

Jag stöttar och hjälper

Jag finns alltid här för att stötta och hjälpa!

Låt mig veta om ni har några frågor.

Vänliga hälsningar,

Jag tycker helt enkelt det är fel att fortsätta elchocka människor – bla barn, gravida, äldre, under tvång – i ett modernt samhälle som Sverige skall vara – trots att det finns många bevis på att ECT skadar!

Alla anmälningar mot ECT är vitala om vi skall nå våra mål.

Alla anmälningar mot ECT är oerhört betydelsefulla!

Få hjälp att anmäla dina skador från ECT