Vetenskaplig studie: ECT är ineffektiv och förhindrar ej självmord


Pressmeddelande: University of Auckland

Original artikel
Se hela den vetenskapliga studien om ECT här.

Vetenskaplig undersökning, som visar att ECT är ineffektiv och osäker, lämnades in till Food & Drug Administration strax före deras ECT Hearings.

I decennier har FDA tillåtit att elektrokonvulsiv behandling (ECT) användes utan att kräva något bevis på säkerhet eller effektivitet. Den 27 och 28 januari håller FDA äntligen utfrågningar i säkerhet och effektivitet.

Professorerna John Read (University of Auckland – NZ) och Richard Bentall (University of Liverpool – UK) har precis lämnat in sin granskning av forskningslitteraturen – publicerades i förra månaden i den internationella vetenskapliga tidskriften ”Epidemiologia e Psychiatria Sociale”.

Översynen av alla relevanta studier över 60 år, visar bara mycket lite bevis för förbättring under behandlingsperioden och inga bevis för förbättring efteråt. Den fann heller inga bevis för att det förhindrar självmord.

Read och Bentall (båda kliniska psykologer med mångårig erfarenhet av att arbeta med svårt ansatta patienter) sammanfattade också ”starka bevis” för ”ihållande och för vissa permanenta störningar i hjärnan.” De drog slutsatsen att ” kostnads-och intäktsanalysen för ECT är så dålig att dess användning inte kan vara vetenskapligt motiverad.” De sade vidare: ”Den fortsatta användningen av ECT är därför ett misslyckande att införa idealen hos bevisbaserad medicin i psykiatrin.”

Professor Read:

”Resultaten av denna översyn visar att kampanjer av ECT mottagare över hela världen för att förbjuda ECT, stöds av att det saknas vetenskapliga bevis för att det är säkert eller effektivt. Säkerligen är farhågorna om ECT-orsakad minnesförlust, så ofta avfärdad som ’subjektiv minnesförlust’ av ECT förespråkare, faktiskt välgrundade enligt forskningen.”

”Det minskande antalet psykiatriker som fortfarande använder denna procedur, som sänder 150 volt genom hjärnceller utrustade för att hantera små fraktioner av en volt, är utan tvekan välmenande, men forskningen stödjer faktiskt inte dem.”

”Om vi tog en rationell, bevisbaserad inställning till kontroversen om ECT skulle den överges, liksom andra behandlingar har övergetts som en gång tycktes vara effektiva, t.ex. roterande stolar, överraskningsbad och lobotomier.”

Professor Bentall:

”Den mycket kortvariga nytta som erhålls av en liten minoritet kan inte motivera de risker som alla ECT- mottagare utsätts för. Användningen av ECT är därför ett misslyckande att införa idealen hos bevisbaserad medicin inom psykiatrin. Det tycks finnas motstånd mot forskningsdata om ECT-området och kanske inom psykiatrin i allmänhet.”

Se hela den vetenskapliga studien om ECT här.