Frågeformulär angående din anhöriges skador av ECT


Hej!

Beklagar verkligen din anhöriges skador.

Tack för att du lämnar ett anonymt vittnesmål för att hjälpa andra.

Sanningen om psykiatrins ECT-behandling måste ut!

Alla ECT- skadade skall få upprättelse och skadestånd – sanningen om psykiatrins bedrägliga och destruktiva ”kvickfix” skall ut och elchockerna skall förbjudas.

Frågeformulär för anonymt vittnesmål

  Ditt namn - publiceras aldrig - endast för min info:

  Din e-post - publiceras aldrig:

  Frågor

  1) Vem var det som bestämde att hon eller han skulle få ECT och varför?

  2) När var detta?

  3) Hur många ECT-behandlingar fick din anhörige totalt?

  4) Vilken muntlig och skriftlig information fick ni innan ECT? Berättade någon om risken för skador, till exempel bestående minnesskador?

  5) Det har förekommit påtryckningar och tjat från psykiatrins sida för att få patient och anhöriga att gå med på ECT. Ofta är både patienten och anhöriga i ett dåligt tillstånd och har inte möjlighet att sätta sig in i all information om ECT-behandlingarna. Man litar på psykiatri-läkarna och deras uppgifter. Kände din anhörige sig påtvingad ECT eller hade hon eller han ett fritt val? Hur gick det till?

  6) Fanns det något hot inblandat för att din anhörige skulle acceptera ECT? Detta kan vara till exempel: "om du inte går med på att få ECT kan vi inte hjälpa dig", "om du inte vill ha ECT så måste vi ta in dig på tvångsvård (LPT)" eller "ECT är sista utvägen".

  7) Vad blev ni lovade som ett resultat av ECT?

  8) Uppnåddes detta resultatet?

  9) Vilka skador och problem fick din anhörige av ECT-behandlingarna?

  Obs! Ta upp skadorna vid tidpunkten även om de har läkt senare.

  Beskriv de skador som din anhörige fick så fullständigt du kan:

  a) Arbetade han eller hon efter ECT? Hade din anhörige problem med att klara av vardagssysslor som inköp av mat, matlagning, städning, betalning av räkningar, sociala kontakter, kontakt med myndigheter, utnyttjande av olika transportmedel, med mera?

  b) Fick din hon eller han skador på när- och/eller långtidsminnet?

  c) Koncentrationssvårigheter? Förlorad utbildning? Förlorade förmågor eller kunskaper? Sämre fantasi- och skapandeförmåga?

  10) Fick din anhörige några fysiska skador efter ECT-behandlingarna? Exempel är tinnitus eller tandskador.

  11) Hur upplevde vänner och bekanta honom eller henne efter behandlingarna? Vilka försämringar såg de?

  12) Har ni berättat för psykiatrin om de skador som din anhörige fick av ECT? Om så, vad fick ni för svar? Hur blev ni bemötta?

  13) Har ni funderat på att anmäla det som hon eller han råkade ut för? Vad har hindrat er? Hur har ni funderat kring detta?

  14) Har ni fått hjälp och information att anmäla skadorna? Vilket sjukhuset är skyldiga att ge.

  15) Hur tycker du att psykiatrin har skött sig efter behandlingarna?

  16) Vad är det värsta med att hon eller han har fått ECT-skador?

  17) Om ni hade vetat vad ni vet idag hade ni då gått med på ECT?

  18) Är det ok att publicera ditt anonyma vittnesmål för att hjälpa andra? Det kan komma att läggas upp på hemsidor, media, social media, pressreleaser, rapporter till myndigheter, politiker, med mera.