Frågeformulär angående dina skador från ECT


Hej!

Beklagar verkligen dina skador.

Tack för att du lämnar ett anonymt vittnesmål för att hjälpa andra.

Sanningen om psykiatrins ECT-behandling måste ut!

Peter Larsson, engagerad mot psykiatrins elchocker (ECT)

Med vänliga hälsningar,
Peter
peterularsson(på)gmail.com

Peter Larsson, Limhamn, skribent, humanist, debattör och medmänniska.

Engagerad mot psykiatrins elchockbehandlingar i decennier, redaktör för elchocker.se, ämnesredaktör på Newsvoice, medlem i Amnesty, 2000-Talets Vetenskap, Kommittén för Mänskliga Rättigheter, NHF Sweden och Röda Korset. Mångfaldigt publicerad angående psykiatrins ECT. En av administratörerna för flera grupper med tusentals medlemmar på Facebook.

Mitt engagemang började när min egen farbror och en annan närstående släkting blev förstörda av ECT-behandlingar. Sedan dess har jag varit i kontakt med hundratals drabbade och deras anhöriga i syfte att stödja och hjälpa. Många har anmält och flera har fått skadestånd. En del har vittnat i media och på film om förstörda liv efter ECT.

Alla ECT- skadade skall få upprättelse och skadestånd – sanningen om psykiatrins bedrägliga och destruktiva ”kvickfix” skall ut och elchockerna skall förbjudas.

Frågeformulär för anonymt vittnesmål

  Ditt namn - publiceras aldrig - endast för min info:

  Din e-post - publiceras aldrig:

  Frågor

  1) Vem var det som bestämde att du skulle få ECT och varför?

  2) När var detta?

  3) Hur många ECT-behandlingar fick du totalt?

  4) Vilken muntlig och skriftlig information fick du innan ECT? Berättade någon om risken för skador, till exempel bestående minnesskador?

  5) Det har förekommit påtryckningar och tjat från psykiatrins sida för att få patient och anhöriga att gå med på ECT. Ofta är både patienten och anhöriga i ett dåligt tillstånd och har inte möjlighet att sätta sig in i all information om ECT-behandlingarna. Man litar på psykiatri-läkarna och deras uppgifter. Kände du dig påtvingad ECT eller hade du ett fritt val? Hur gick det till?

  6) Fanns det något hot inblandat för att du skulle acceptera ECT? Detta kan vara till exempel: "om du inte går med på att få ECT kan vi inte hjälpa dig", "om du inte vill ha ECT så måste vi ta in dig på tvångsvård (LPT)" eller "ECT är sista utvägen".

  7) Vad blev du lovad som ett resultat av ECT?

  8) Uppnåddes detta resultatet?

  9) Vilka skador och problem fick du av ECT-behandlingarna?

  Obs! Ta upp skadorna vid tidpunkten även om de har läkt senare.

  Beskriv de skador som du fick så fullständigt du kan:

  a) Arbetade du efter ECT? Hade du problem med att klara av vardagssysslor som inköp av mat, matlagning, städning, betalning av räkningar, sociala kontakter, kontakt med myndigheter, utnyttjande av olika transportmedel, med mera?

  b) Fick du skador på när- och/eller långtidsminnet?

  c) Koncentrationssvårigheter? Förlorad utbildning? Förlorade förmågor eller kunskaper? Sämre fantasi- och skapandeförmåga?

  10) Fick du några fysiska skador efter ECT-behandlingarna? Exempel är tandskador eller tinnitus.

  11) Hur upplevde vänner och bekanta dig efter behandlingarna? Vilka försämringar såg de?

  12) Har du berättat för psykiatrin om de skador som du fick av ECT? Om så, vad fick ni för svar? Hur blev ni bemötta?

  13) Har du funderat på att anmäla det som du råkade ut för? Vad har hindrat dig? Hur har du funderat kring detta?

  14) Har du fått hjälp och information att anmäla ECT-skadorna? Vilket sjukhuset är skyldiga att ge.

  15) Hur tycker du att psykiatrin har skött sig efter behandlingarna?

  16) Vad är det värsta med att ha fått ECT-skador?

  17) Om du hade vetat vad du vet idag hade du då gått med på ECT?

  18) Är det ok att publicera ditt anonyma vittnesmål för att hjälpa andra? Det kan komma att läggas upp på hemsidor, media, social media, pressreleaser, rapporter till myndigheter, politiker, med mera.