ECT är ett brott mot de mänskliga rättigheterna

Att elchocker fortfarande ges och dessutom ges i namn av ”hjälp” är fullständigt oacceptabelt!

Att elchocker fortfarande ges är inget annat än ett brott mot Artikel 5 i FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter: ”Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.”

Att elchocker fortfarande ges, även till gravida kvinnor och barn, är bortom all anständighets gränser.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.

Bookmark and Share