ECT är ett brott mot de mänskliga rättigheterna


Att elchocker fortfarande ges och dessutom ges i namn av ”hjälp” är fullständigt oacceptabelt!

Att elchocker fortfarande ges är inget annat än ett brott mot Artikel 5 i FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter: ”Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.”

Att elchocker fortfarande ges, även till gravida kvinnor och barn, är bortom all anständighets gränser.