EL-CHOCKER är en omänsklig behandlingsmetod


Jag tycker också att EL-CHOCKER är en omänsklig behandlingsmetod som bör förbjudas i Sverige och i hela världen.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.