Ernest Hemmingway blev utsatt för ECT och upptäckte efteråt att han inte kunde skriva


Det är obevisat att hjärnvävnad ligger bakom personliga problem som t ex depression. Ändå är det just hjärnvävnad som ECT riktar in sig på. Alltså skador på hjärnan. Risken är tydlig att de utsatta får nya och större problem, t ex minnesförlust och förlorande av mental kapacitet. Ernest Hemmingway blev utsatt för ECT och upptäckte efteråt att han inte kunde skriva. Hans tankeförmåga och kreativitet var skadad. Han tog sitt liv. Det psykiatrin sysslar med är att experimentera med människor.

Vår offentliga vård skall präglas av vetenskaplighet eller beprövad erfarenhet. Ifråga om ECT är detta rena katastrofen.