Protest mot ECT


”Jag har upptäckt paradoxen att om man älskar tills det gör ont, så finns ingen smärta längre, utan bara kärlek.” Moder Theresa


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.