Vi stöder protestaktionen mot användandet av ECT


Vi stöder protestaktionen mot användandet av ECT som psykiatrisk behandlingsmetod.
Svenska Föreningen för Medicinsk Forskning


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.