Vi stöder protestaktionen mot användandet av ECT


Vi stöder protestaktionen mot användandet av ECT som psykiatrisk behandlingsmetod.
Svenska Föreningen för Medicinsk Forskning