Skrota psykiatrin!


Att el-chocker fortfarande används idag inom psykiatrin visar hur destruktiv psykiatrin är och alltid varit. Skrota psykiatrin!


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.