Stoppa denna verksamhet nu direkt!!


Efter att ha tagit del av fakta angående el-chockbehandligar kräver jag av alla ansvariga: Stoppa denna verksamhet nu direkt!!

Låt en oberoende utredning se över detta mänskliga lidande och detta enorma slöseri med skattemedel.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.