Stoppa denna verksamhet nu direkt!!


Efter att ha tagit del av fakta angående el-chockbehandligar kräver jag av alla ansvariga: Stoppa denna verksamhet nu direkt!!

Låt en oberoende utredning se över detta mänskliga lidande och detta enorma slöseri med skattemedel.