Sverige ett omänskligt land!!!


”Sverige har visat sig och visar det allt oftare ett land som inte står för mänskliga rättigheter!!! Ett sjukt land som skapar en illusion för sina medborgare.”


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.