Sverige ett omänskligt land!!!


“Sverige har visat sig och visar det allt oftare ett land som inte står för mänskliga rättigheter!!! Ett sjukt land som skapar en illusion för sina medborgare.”