Upprörande att tänka att sådana metoder används


Läste i Nya Åalnd Peter U larssonss debatt om elchoker! Det är modigt och rätt att börja protestera mot denna s k ”behandling”. Skam! Upprörande att tänka att sådana metoder används i så civiliserade länder som Sverige anser sig vara.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.