Upprörande att tänka att sådana metoder används


Läste i Nya Åalnd U larssonss debatt om elchoker! Det är modigt och rätt att börja protestera mot denna s k ”behandling”. Skam! Upprörande att tänka att sådana metoder används i så civiliserade länder som Sverige anser sig vara.