Antiepileptika kan göra att man får självmordstankar


”Jag har skrivit ut en intervju med en man som har fått psykiska problem när han fick bipolaritet. Min brevkontakt i England har just denna bieffekt och han blev inlagd i 7 månader. Han har berättat om detta men inte om han fått några elchocker. Denne man som intervjun gäller äter antiepileptika och har självmordstankar. Nu vill jag varna för att en del antiepileptika kan göra att man får självmordstankar. Denne man vill göra om ECT:n då han har ångest/självmordstankar. Han kanske inte vet att den medicin han äter kan orsaka lusten att beröva sig livet. Vad händer om man tar bort antiepileptika?
Det måste en läkare svara på. Finns några alternativ?

Det måste ju vara något fel. antiepileptiska mediciner ges till personer av båda könen så de skall slippa få anfall och t.ex. ramla omkull. En som är deprimerad riskerar inga anfall som kan slå undan benen på honom/henne. Varför ger dom då dessa stackars personer medicin som är från 40-talet bland annat. Inte nog med denna medicin som ger skrämmande biverkningar och vi är ju olika emottagliga för dem.
Gå in på FASS och läs om
Fenantoin
Tegretol
Fenemal.

Hur många människor äter antiepileptika och går i självmordstankar för sådant är absolut inget att negligera. Läkarna vet men säger inget? Patienten skall läsa själv om denne orkar och har intresset. Ett förbud mot felanvänd antileptika är på sin plats.

Bara de som inte lockar folk i döden skall finnas.

Du är verkligen de utsattas vän, en enastående kämpe med civilkurage och en röst som inte är snörd. Tack för att jag fick dina länkar som jag nu enträget går igenom. Hur kan de utsätta gamla, barn och gravida för denna kränkande och omänskliga behandling.

Fortsätt ”skrika”! L-G”