Avskaffa denna bedrövliga behandlingsform!


Kanske de som förordar elchocker själva skulle behöva utsättas för det, gärna inför sina anhöriga så även de fick en uppfattning om vad som pågår!

Möjligtvis kanske vi då får respons även bland de ansvariga för att avskaffa denna bedrövliga behandlingsform!