Bestående minnesförlust efter elchocker


”Nyfiken hur du kunde hitta min sida på VK? Inte ens jag lyckas hitta dit själv via sökvägar.

Sedan är jag förskräckt över att metoden får finnas idag, då forskning inte visar annat än att det skadar och att fördelarna sällan om aldrig egentligen väger upp.

Jag har, på nära håll, sett flera människor som genomgått ECT-behandling(?). De har alltid haft minnesluckor och en av dem fick bestående minnesförlust med många år förlorade samtidigt som depressionen hängde kvar.

Läkarna har ingen förklaring men är det svårt att förstå att elektriciteten som de för genom hjärnan gör skada..

En annan blev helt personlighetsförändrad.

Om jag, ensam, har sett åtminstone två som fått sådana negativa effekter. Hur många finns det då inte egentligen?

Personerna själva märker det nog mindre än omgivningen, men lidandet blir inte desto mindre.

Metoden borde förbjudas idag och läkarna omvärdera vad som är viktigt inom psykiatrin. Riktig behandling är inte att bli neddrogad och ECT-behandlad, riktigt behandling är empati och tålamod. Att få uttrycka sig och få gensvar. Bakom varje reaktion finns en förklaring.

Förändring, vi behöver förändring.”