Blev inte bättre av elchocker


”Under min praktik på en psykiatriavdelning fick jag vara med under en ECT-behandling.

Jag mådde väldigt dåligt efteråt men personalen tittade bara frågande på mig.

På mitt jobb som usk på ett äldreboende har vi en man som utsatts mycket för denna form av behandling under livets gång. Än har han inte blivit bättre!

Mycket bra att dessa saker uppdagas!”