Det är brottsligt att ge elchocker


Ta varenda krona som går till elchocksbehandling idag och sätt in dem i seriösa insatser för att lära av de många fungerande behandlingar vi kan hitta i landet och världen idag. Antalet hopplösa fall är försvinnande litet, och Sverige ska ha olika behandlingar som anpassas till individen (patienten) – i stället för tvärt om. Det är obegripligt och fullständigt oförsvarligt att någon enda utsätts för ECT. Som jag ser det finns det ingen som önskar den sortens chock och stympning, utan det kan bara utföras för att man är i ett skrämmande underläge som psykpatient fortfarande idag. Underläget beror inte bara på psykvården utan är en konsekvens av attityder och tabun i vårt samhälle. Vi sviker de som inte har det bra, som är eller kan bli obekväma. Finns det någon som ändå själv vill genomgå ETC så ska vara särskild prövning för att få en sådan behandling. Vem som ska utföra den vet jag inte, för jag tycker det borde vara brottsligt. Jag vill se en omedelbar reaktion i frågan från regerings- och forskningshåll!
Och, jo, jag har egen inblick i frågan …