Det är en självklarhet att el-chocker ska förbjudas!


Jag är så arg på att det är ok för en psykiatriker att få mörda andra människor och bryta mot alla männskliga rättigheter som vi har och trots detta går dom fria.

Psykiatrikerna måste vara under samma lag som vi andra. Det är en självklarhet att el-chocker ska förbjudas! Frågan bör vara ”Vill jag leva i ett samhälle som snabbt förvandlas till ett zombi-samhälle eller vill jag fortsätta att ha kvar chansen att skapa ett levande samhälle med levande individer som uppnår sina drömmar och mål.

Nej, all tillämpning som utövas av psykiatriker bör förbjudas! Jag säger bara det, stackars människor som har hamnat i deras fälla.

Nu blir det slut på det!