Det är omänskligt att en patient får 100 elchocker mot sin vilja


Elchock lägger till ytterligare ett fel i patientens sinne. Det är omänskligt att en patient får 100 elchocker mot sin vilja som hänt i Malmö. Avskaffa dessa tillsammans med andra inhumana metoder från det psykiatriska området.