Det är skam att vi tillåter detta


Psykiatrin rekommenderar shockterapi och elchocker är en av dessa bedrägliga metoder som alltid bara leder till ett tillstånd värre än innan.

Elchocker måste stoppas och elchocker måste ses som den tortyrmetod det verkligen är och som det används för.

Vi skriver på protestlistor och försöker stoppa plågsamma djurförsök, men bakom stängda dörrar torteras människor med elchocker och detta anses vara en medicinsk behandling?

Det är skam att vi tillåter våra medmänniskor utsättas för detta i ett fritt land som Sverige. En medicin läkare försöker undvika epileptiska anfall medan en psykiatriker försöker utlösa dom för han anser att detta är ”behandling”?